blogg

BJØRNAR HABBESTAD SOLIST MED DANSK RADIOKOR

Mandagen er den første kvelden med Borealis-konsert i Johanneskirken. Her finn eit unikt møte stad. Det unge lokale fløytetalentet Bjørnar Habbestad er solist i Luigi Nono sitt store verk for kor, fløyte og elektronikk: Das Atmende Klarsein. Songstemmene tek Dansk Radiokor seg av - under leiing av Nono-eksperten Fredrik Malmberg Klangregissør Alvise Vidolin frå Venezia er som vanleg bak teknikkspakane.


Tekst og tittel er basert på "Duino-elegiane" til den austerrikske diktaren Rainer Maria Rilke.Det er rekna som eit av verdslitteraturen største eksistensielle meisterverk. Diktsuklysen er utgongspunkt for ei rekke av Borealis sine arrangement i 2007.


Radiokoret syng før pause verk av årets komponist ved Festspillene i Bergen Bent Sørensen, Dramatiske Gesualdo og den italienske Grieg-elskaren Castiglioni.

 

Dato: 12 mars
Tid: 19:00
Stad: Johanneskirken
Program:
Castiglioni: Hymne
Gesualdo: Motettar
Bent Sørensen: Strunge-sange
Luigi Nono: Das Atmende Klarsein

Medverkande: Dansk Radiokor, dirigent Fredrik Malmberg, fløytisten Bjørnar Habbestad, Klangregissør Alvise Vidolin.


I samarbeid med Festspillene i Bergen, Bergen Senter for Elektronisk Kunst. Støtta av Norsk Kulturråd

 
Orgelklubben og Radiokoret

Orgelklubben og Radiokoret Orgelklubben Ferdinand er verdas einaste orgelklubb for born. Dei slår an dei første tonane og klangane på det mektige orgelet i Johanneskirken. Dansk Radiokor syng deretter eit stort program med korlitteratur som aldri er gjort i Noreg før. Det heile blir ein studium i likskapar mellom renessansens store musikk-radikalar Gesualdo og dagens banebrytarar. Og eit stort og omfattande lydsystem blir satt opp for anledninga - for å løfte folk inn i Nono sin heilt spesielle venezianske melankoli.

Foruten Gesualdo syng Dansk Radiokor verk av årets komponistprofil under Festspillene - danske Bent Sørensen. Og ein hymne av den italienske Grieg-elskaren og komponisten Niccolo Castiglioni. Etter pause framfører koret "Das Atmende Klarsein" av Luigi Nono. Fløytisten Bjørnar Habbestad og den venezianske klangregissøren Alvise Vidolin er med på å gjenskape Nono sitt eige kvadrofoniske elektroniske univers. Teksten er basert på fragment frå dei mørke engel og demon-labyrintane i Duinoelegiane av Rainer Maria Rilke. Det same lydsystemet blir også brukt på konserten med Nono sine politiske verk tysdag kl 21:00.