blogg

GLENN ERIK SER NÆRARE PÅ SADDAM

Borealis skilter med ei rekke nye verk dette året - og like mange gode tankar kring musikken som blir skriven spesielt for oss. Glenn Erik Haugland frå Os/ New York City granskar rettarfølginga av Saddam Hussein som utgongspunkt for Law vs. Order - komponert for Forsvarets Musikkorps Vestlandet og Rascher Quartet:

"Vi ser gjerne på lov og orden som to sider av samme sak. I en samtale med komponisten Olav Anton Thommessen drøftet vi hevnens natur i forbindelse med arbeidet på operaen min ”Rebekka”, der hevn er et sentralt motiv. Å hevne seg er å heve seg over loven, og bestride dens intensjoner om en rettferdig rettsak der alle bevis og argumenter blir presentert. Da Saddam Hussein nylig ble henrettet til taktfaste rop fra hevntørstige shia-muslimer, satte dette rettsprosessen mot diktatoren i et grelt lys. Med dette siste stikket gjenopprettet Shia’ene balansen i regnskapet der øye-for-øye, tann-for-tann er eneste gyldige verdi. Det ble orden på sakene.

Å gjenopprette orden er en naturlig emosjonell reaksjon når noe eller noen som er viktig for mennesker blir krenket. Det er derfor ingen tilfeldighet at hevntørsten er størst innenfor slekt, sekt eller religion. Både Bibelen og Koranen oppmuntrer til å sette Guds vilje over statens. Den religiøse orden blir med andre ord viktigere enn den demokratisk vedtatte og fornuftsorienterte loven.

Innenfor dette segmentet finner jeg musikalske størrelser som lar seg iscenesette i et partitur. Law vs Order forteller ingen historie, men henter impulser fra samtalen med Thommessen. Det er nærliggende å tenke på saksofonene som en familie eller sekt, men enda mer interessant å komponere med motsetninger som kollektiv irrasjonalitet og mere kompleks rasjonalitet, eller ren emosjonell handling kontra bastant forsvar av loven. Denne versjonen av Law vs Order er en kortfattet skisse i flere deler."

 

Glenn Erik Haugland - frå tida han budde i Perugia, Italia.