blogg

BOREALIS AVSLUTTER MED KYRKJEMETALL

Borealisfestivalen 2007 avsluttar med ein studie i slektskapen mellom djupe droner og kyrkjemusikk. Då står den amerikanske teatralske metal-dronegruppa
sunn o))) i kyrkjeskipet og på galleriet. Med seg har Stephen O'Malley og Greg Andersson eit kobbel av gode musikarar. Dei har med seg ein utruleg god organist for anledninga. Eit band som vanlegvis er trekkplaster på metallfestivalar verda over avsluttar Borealis med ei spesiallagd verk for Domkirken. For første gong nokonsinne tek dei utgongspunkt i mellomalder-melodikk og kyrkjetoneartane. Den supersoniske spelestilen deira blir spesialtilpassa Domkirkens kyrkjehvelv.

 

kyrkjetoneartar frå svunnen mellomalder