blogg

SCHØNNING OG MORELL PÅ BIBLIOTEKET/LOGEN

Papir og usynelegheit er temaene i årets borealis-installasjonar på Biblioteket og Logen. Janicke Schøning har lagd "Penn" til foajeen på Logen medan Lars Morell gjer "Ghost Work" i biblioteket. Kunsthistorikaren Erlend Hammer har kuratert installasjonane i samarbeid med Borealis. Han skriv følgande om installasjonane:

Ghost Work - biblioteket
Lars Morells (1980, Kristiansand) arbeider involverer bruk av ulike medier, og varierer fra video, maleri, fotografi til objekter- ofte i dialog med stedet de er vist. Noen ganger tar de for seg etablerte symboler fra underholdningsindustrien, for eksempel fra film og tv serier. Med disse allmenne inspirasjonskildene foreslår han ulike krysningspunkter mellom fiksjon og virkelighet, sensasjon og katastrofe, overmot og paranoia.

Under Borealis viser Morell lydarbeidet ”Ghost Work” i Bergen offentlige bibliotek. Dette er et nytt arbeid i en serie som stiller spørsmål ved kunstnerens produksjon av verk, og trekker referanser til kunstnere som har arbeidet med usynlige kunstverk, som Michael Asher, Yves Klein, Tom Friedman, Maria Loboda & Jay Chung.

Står i opningstida til Biblioteket


PENN - LOGEN TEATER
Janicke Schønning (1974) viser PENN, en tekstinstallasjon med blekk og papir, i foajeen på Logen teater under Borealisfestivalen 2007. I Schønnings arbeider er det ofte noe som har kommet ut av proposjoner, i dette tilfellet er det ordene. Tekstene i installasjonen er skrevet etter fri assosiasjon. Ved ikke å sensurere kan resultatet bli vel så direkte og sentimentalt, som skjønt. Noen ganger kommer det utagerende og banalt til utrykk i tekstene, f eks DIN KØDD!!!!!!! og til tider mer poetisk - mine kyss er fremtiden. Ordene blir like mye avfall som poesi, selv om utgangspunktet for skrivingen er ønsket om det poetiske. Denne motsigelsen er viktig i arbeidet. Ordene blir babbel og avfall som har oppstått i en frenetisk aktivitet, motivert av ønsket om å være utenfor ordenes grense – der poesien egentlig er.


Schønning er utdannet ved Central St. Martins i London og er bosatt i Oslo siden 2004 da hun flyttet tilbake. Hun arbeider hovedsaklig med tekst og tegning i installasjon, der skala og omfang, og den direkte arbeidsmetoden med enkle materialer som blekk og papir, er kjennetegnende. Installasjonene er ofte stedsspesifikke og i spenning mellom det private og offentlige.<   >

Lars Morell