om

HISTORIA

Utgangspunktet for Borealis var Music Factory og Autunnale. I 2003 vart dei samla til ein festival. Dei to tidlegare festivalane hadde lange og sterke røter i ulike retningar - noko som gjorde dei komplementære.

Music Factory vart stifta allereie i 1987 og var særleg knytt til det internasjonalt aktive miljøet kring BIT20 og Opera Vest i Grieghallen. Primus motor, strateg og visjonær for festivalen fram til 1998 var Geir Johnsen - no festivalsjef i Ultima. Han hadde med seg til Bergen erfaring frå oppbygginga av det moderne musikkmiljøet på Høvikodden. Han hadde også vore redaktør for Prismanytt på Høvikodden og Ballade. Noko som umiddelbart gjorde Music Factory til ein tydeleg festival var Johnson sitt nettverk i USA. Den amerikanske pianolegenden og komponisten Yvar Mikhashoff vart ein slags andeleg mentor og gjengangar på Music Factory dei første åra. Seinare kom også ein rasande dyktig skotsk pianist og komponist og gjorde årleg furore - James Clapperton. Han var kunstnarisk leiar i 1999-2002. Øyvind Hånes var kunstnarisk leiar i 1989. Dei heilt første åra fann Music Factory stad på USF - difor namnet. Seinare måtte festivalen flytte til andre tilhaldsstadar i byen. Festival-komponistane under MF har elles vore mange og særs gode: Salvatore Sciarrino, Klaus Huber, Brian Ferneyhough, Michael Finnisey, Helmut Lachenmann, Gavin Bryars og Julio Estrada.

Autunnalefestivalen var ei haustleg motvekt til Music Factory og ein langt yngre festival. Eit lokalt iniativ der det særleg var komponistane i regionen som hadde regien. Komponistar som Knut Vaage og Torstein Aagaard-Nielsen var sentrale heilt frå starten av. Det same gjeld pianisten Einar Røttingen. Dei siste Autunnale-åra var det Andrè Stene Johnsen som var kunstnarisk leiar medan Morten Eide Pedersen var styreleiar. Utgongspunktet for Autunnale var Nordlydfestivalen eit årleg prosjekt i Ny Musikk-regi (eit forprosjekt for Ultima i Oslo). Då Ultima vaks gjorde Ny Musikk om Nordlyd til ein årleg ambulerande festival som gjekk frå by til by - m.a. Bergen. I 1997 vart Autunnale stifta som eit underbruk av Ny Musikk Bergen og KGB - Komponistgruppa i Bergen. Den vaks årleg og hadde ein sunn økonomisk og kunstarisk vekst fram til festivalen blei slegen saman med Music Factory i 2003. Programma i dei seks åra Autunnale eksisterte var rikhaldige og varierte. Komponiststorleikar som Karen Tanaka og Hans Abrahamsen var blant gjestene. Mange vil særleg hugse Mario Caroli sin Sciarrino soloresital i 2002. Atunnale hadde elles eit årleg godt samarbeide med BFO med eit reint samtidsmusikalsk program. For mange bergensarar var Autunnale eit leirbål om hausten - då det elles skjedde lite i byen.

 
Om Borealis

BOREALIS ER:
Styre:
Styreleiar: Rune Gaustad
Nestleiar: Aashild Grana
Styremedlem: Hild Borchgrevink, Grethe Melby, Steinar Sekkingstad
Varaer: Susanne Christensen, Roar Sletteland, Hans Knut Sveen

Kunstnarisk råd:
Ruben Sverre Gjertsen, Nicholas H. Møllerhaug, Øyvind Torvund, Maia Urstad

Administrasjon:
Festivalsjef: Nicholas H. Møllerhaug
Administrativ koordinator: Ivar Chelsom Vogt
Programmedarbeidar: Øyvind Torvund
Designar: Grandpeople
Webdesign: Gisle Nes
Produksjonskoordinator: Gunhild Tinmannsvik
Produsentar: Kristoffer Jul-Larsen, Fredrik Saroea, Henrik Svanevik
Teknisk ansvarleg: Martin Flack
Ansvarleg for komponist-masterklassen: Morten Eide Pedersen
Pressemedarbeidar: Sigmund Elias Holm
Formidlingsmedarbeidar: Fanny Holmin
Reknskapsansvarlig: Karianne Mjelde

MEDLEM AV BOREALIS ER:
BEK, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Kammermusikkforening, Bergen Kunsthall, BIT20 Ensemble, Den Nationale Scene, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Griegakademiet, Ny Musikk Bergen, Opera Vest, Pilota, USF Verftet, Vest-Norges Opera

BOREALIS ER STØTTA AV:
Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd

AVGARDE, BEK, Bergen Filharmoniske Orkester, BIT20, Bergen Kirkelige Fellesråd, Bergen Kunsthall, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergens Riksmålsforening, Bergens Tidende, Den Kulturelle Bæremeisen, Festspillene i Bergen, Finsk-Norsk Kultursenter, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Fritt Ord, Griegakademiet, Hotell Augustin, Istituto Italiano di Cultura a Oslo, Komponistenes Vederlagsfond, Landmark, Logen, LUSES, Lydgalleriet, Natt & Dag, Norsk Komponistfond, Norsk Komponistforening, Ny Musikk, Sparebanken Vest