EdgesPart

PÅ KANTEN – EN BURSDAGSFEST FOR CHRISTIAN WOLFF // ON THE EDGE – A BIRTHDAY PARTY FOR CHRISTIAN WOLFF

En Borealis pre-event til ære for komponisten Christian Wolff

ELSE OLSEN S. | STEPHAN MEIDELL | ALWYNNE PRITCHARD
ØYVIND SKARBØ | ØYVIND STORESUND | THOROLF THUESTAD

Du er herved invitert til Christian Wolffs 80-årsdag!

Bursdagen feires med fire ulike tolkninger av hans verk ‘Edges’ (1968).
Wolff møtte John Cage som 17-åring, og ble etter det en nær venn av John Cage. Sammen med Morton Feldman, Earle Brown, Merce Cunningham og David Tudor arbeidet de tett gjennom mange år. ‘Edges’ er en klassiker av et Open Form-verk.

Hva er Open Form? Et Open Form-verk er notert med alternativ notasjon, for eksempel grafikk, skrift eller tall. I et tradisjonelt notert verk får utøveren metaforisk i oppgave å fremstille en rose slik komponisten har gitt den fra seg. I et Open Form-verk får utøveren kun et frø. Ingen kan vite hvilke vekster som vil vokse ut av det!

Christian Wolff ble født i Nice, Frankrike, og ble amerikansk statsborger i 1946. Som komponist var han nesten kun autodidakt, men han studerte klassikerne på Harvard University og ble en ekspert på Euripides.
Wolff sa nylig om verket sitt at det er motivert av ønsken om “å gjøre laging av musikk om til en kollaborativ og transformerende aktivitet…  Å, gjennom produksjon av musikk, utfordre sansen for de sosiale betingelsene vi lever i og hvordan disse kunne forandres.

~ lørdag, 8.3., kl 20.00
~ Villa Vogt (President Christies Vei 11 A, Straumsgrend)

Se facebook for veibeskrivelse.

________________

Med bakgrunn fra jazz, rock, klassisk, impro og lydkunst møtes utøverne på tvers av stilarter i sine tolkninger av ‘Edges’.

ELSE OLSEN STORESUND er pianist (preparert piano), komponist, og dirigent for Leketøysorkesteret. Hun har spilt og studert under Open Form-pionerene Christian Wolff og Pauline Oliveros. Olsen S. er for tiden kunststipendiat ved Griegakademiet med prosjektet ‘Open Form – en utvidet utøverrolle’.

STEPHAN MEIDELL er gitarist og komponist, og jobber både elektronisk og akustisk innenfor en sjangeråpen uttrykksform med utstrakt bruk av improvisasjon. Han er å finne i band og prosjekter som har særlig vekt på eksperimentering med klang og rytme.

ALWYNNE PRITCHARD er en britisk komponist, vokalist, og har vært kunstnerisk leder i Borealisfestivalen siden 2008. Hun er aktiv i band som Fat Battery, og Myrtle. Komposisjonene og prestasjonene hennes har blitt hørt i Europa, Amerika og Indonesia.

ØYVIND SKARBØ er trommeslager og komponist. Han har studert ved Terje Isungset og ved egenstudier på Cuba, Nigeria, Sør-Afrika, New York og Berlin. Skarbø spiller fast med sine to trioer 1982 og Bly de Blyant, samt med Håkon Kornstad Tenor Battle.

ØYVIND STORESUND er bassist og jobber med jazz, rock, friimprovisasjon. Han spiller i bandene Cloroform, Kaizers Orchestra, og Frode Gjerstad Trio, og har også jobbet med Christian Wolff og Pauline Oliveros.

THOROLF THUESTAD er musiker med erfaring fra jazz, etnomusikk, komposisjon, og lydkunst. Han har laget musikk til danseforestillinger, musikkteater, installasjoner og performancer.

____________________________________________________________________________________________________

A Borealis pre-event in honour of composer Christian Wolff

ELSE OLSEN S. | STEPHAN MEIDELL | ALWYNNE PRITCHARD
ØYVIND SKARBØ | ØYVIND STORESUND | THOROLF THUESTAD

You are hereby invited to Christian Wollf’s 80th birthday!

We are celebrating his birthday with four different interpretations of his piece ‘Edges’ (1968).
At the age of 17, Wolff met John Cage and they became very close friends. Together with Morton Feldman, Earle Brown, Merce Cunningham and David Tudor they worked tightley together for many years.
‘Edges’ is a classic Open Form piece.

What is Open Form? An Open Form piece is notated with means of alternative notation such as graphics, writing or numbers. In a traditionally notated piece the performer metaphorically gets the task to present a rose in the same way the composer has given it away. In an Open Form piece the performer gets only a seed. Nobody can know which kind of plant will grow out of it!

Christian Wolff was born in Nice, France and became an American citizen in 1946. Almost completely self-taught as composer, he studied classics at Harvard University (BA, PhD) and became an expert on Euripides.
Wolff recently said of his work that it is motivated by his desire “to turn the making of music into a collaborative and transforming activity… To stir up, through the production of the music, a sense of social conditions in which we live and of how these might be changed.”

~ saturday, 8.3., 20.00
~ Villa Vogt (President Christies Vei 11 A, Straumsgrend)

How to get there: see facebook.

________________

With a background from jazz, rock, classical music, improvisation and sound art, the performers meet each other in the cross of genres in their interpretations of ‘Edges’.

ELSE OLSEN STORESUND is a pianist (prepared piano), composer and conducter of  Leketøysorkesteret (the Toy Instrument Orchestra). She has played and studied with the Open Form pioneers Christian Wolff and Pauline Oliveros. Olsen S. is currently an art grantee at the Grieg Academy with her project ‘Open Form – an extended role’.

 STEPHAN MEIDELL is a guitar player and composer who works both electronically and acoustically within an expression open to genre and with extensive use of improvisation. He works with bands and projects which emphasize especially the experimenting with sound and rhythm.

ALWYNNE PRITCHARD is a British composer, vocalist and has been Borealis’ artistic director since 2008. She plays in groups such as Fat Battery and Myrtle. Her compositions and performances have been heard in Europe, America and Indonesia.

ØYVIND SKARBØ is a drummer and composer. He studied with Terje Isungset and autonomously in Cuba, Nigeria, South Africa, New York and Berlin. Skarbø’s steady ensembles include his two trios, 1982 and Bly de Blyant, and Håkon Kornstad Tenor Battle.

ØYVIND STORESUND is a bass player and works within jazz, rock and free improvisation. He plays in Cloroform, Kaizers Orchestra and Frode Gjerstad Trio, and has also worked with Christian Wolff and Pauline Oliveros.

 THOROLF THUESTAD is a musician with experience stretching from jazz and ethno music to composition and sound art. He has made music for dance pieces, music theatre, installations and performances.

 

Picture: part of the score of ‘Edges’ by Christian Wolff