Om // About

___________________________________________________________

Borealis er en festival for samtidsmusikk, støy og lydkunst som finner sted hvert år i Bergen. Konsertene er Borealis’ kjerne med et variert utvalg samtidsmusikk, lydkunst, performancer, korps og kor, ensemble, musikklag, piano, elektronisk musikk, DJer, og mer. For å stimulere diskusjonen ytterligere er det også utstillinger, litteratur- og filmprogram som del av festivalen.

 

MEDLEMSORGANISASJONER (klikk på organisasjonen for å komme inn på deres hjemmesider)

 

STYRET

Styreleder:Hild Borchrevink

Styremedlemmer: Ståle Tvete Vollan, Julie Lillelien Porter, Hans Knut Sveen, Sigurd Sandmo

Vara: Åse Løvgren, Erik Aarebrot , Knut Vaage

                                                                                                                                                                                     

Borealis is a festival for contemporary experimental music and sound art: a meeting place, laboratory and development space for adventurous music and ideas. Although sound and music are at the heart of Borealis, the festival also features talk, cinema, literature and visual arts events, as a way of expanding the conversation about music and its place in our lives. The Borealis festival works with local, national and international artists and organisations and regularly commissions and premieres new works. 

 

MEMBERS OF BOREALIS (click on a member to enter their homepages)

 

THE BOARD 

Chair of the Board: Hild Borchrevink

Board members: Ståle Tvete Vollan, Julie Lillelien Porter, Hans Knut Sveen, Sigurd Sandmo

Vara: Åse Løvgren, Erik Aarebrot, Knut Vaage