Orgelperformance ved Liv Kristin Holmberg b&w

LIV KRISTIN HOLMBERG • les tenebres •

Orgelperformance for ett menneske av gangen, nattestid i kirkerom.  Organ performance for one person at a time, during nighttime in a church space.

LIV KRISTIN HOLMBERG  regi, konsept, dramaturgi, scenografi, organist, performer
MARIJA ZDRAVKOVIC  assistent, performer

Tverrkunstnerisk performance for kirkerom.
Les Tenebres” (overs. fra fransk I den mørke time) er et møte med seg selv. Tittelen er hentet fra Olivier Messiaens siste verk for orgel, “Livre du Saint Sacrament” (Boken om de hellige sakramenter), som danner fundament for den musikalske regien. Performancen er filosofisk fundert i Heideggers begrep om væren-til-døden, der et møte med egen frykt og smerte kan tenkes som erkjennelsesåpnende, en mulighet til å bli egentlig, til å bli oss selv.

Støttet av Fond for Utøvende Kunstnere.

Begrenset antall plasser. For reservasjon, send sms med ditt navn til nummer 971 95 857 og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte.

~ torsdag, 20.3. og fredag, 21.3., nattestid
~ Korskirken (Vågsbunnen)

( gratis )

______________

Liv Kristin Holmberg er performancekunstner og organist. Hun jobber med rituelt teater basert på utopisk filosofi.
For mer info: www.livkristinholmberg.no.

______________________________________________________________________________________________________________

Multidisciplinary performance for a church space.
“Les Tenebres” (French for “In the dark hour”) is a meeting with oneself. The titel is derived from Olivier Messiaen’s last piece for organ, “Livre du Saint Sacrament”, which forms the base for the musical direction. The performance is philosophically based on Heideggers concept about the “Being-toward-death”, where a meeting with one’s own fears and pain can be seen as enlightening, a a possibility to become real, to become ourselves.

Supported by Fond for Utøvende Kunstnere.

Limited availability. For a personal appointment please send an sms with your name to the following number: 0047 – 971 95 857.


~ thursday, 20.3. and friday, 21.3., nighttime
~ Korskirken (Vågsbunnen)

( free )

 ______________

Liv Kristin Holmberg is a performance artist and organ player. She works with ritualistic theater based on utopian philosophy. More info: www.livkristinholmberg.no.