Alexander Fiske Fosse

Alexander Fiske Fosse er komponist bosatt i Bergen, men begynte sin musikalske karriere som gitarist og saksofonist. Han har vist en genuin interesse for den eksperimentelle musikken, og er tydelig inspirert av Arne Nordheim og arven etter ham. Han synger i Santa Sunniva kammerkor, og er svært aktiv i byens musikkmiljø. Han studerer komposisjon på Griegakademiet.

Foto: Tuva Åserud

Alexander Fiske Fosse is a composer based in Bergen, that started out as a guitarist and saxophonist. He has shown a genuine interest in experimental music, and is clearly inspired by Arne Nordheim and his legacy. He sings in Santa Sunniva choir, and is very active in the Bergen's music environment. He studies composition at the Grieg Academy.

Photo: Tuva Åserud

07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook