Ensemble Adapter

Ensemble Adapter er en tysk-islandsk gruppe for samtidsmusikk med base i Berlin. Kjernen består av en kvartett med fløyte, klarinett, harpe og perkusjon. På internasjonale konsertturneer og i studio fremfører Adapter verdenspremierer og utvalgte verk fra samtiden. Ensemblet produserer og co-produserer også små og store tverrfaglige prosjekter, og har en særlig interessere i å utforske og teste grensene for bruk av ulike medier, og prøver å opprettholde en progressiv, autentisk og kraftfull stil.

Foto: María Guðrún Rúnarsdóttir

Ensemble Adapter is a German-Icelandic group for contemporary music based in Berlin. The core consists of a quartet with flute, clarinet, harp and percussion. On international concert tours and in the studio Adapter plays world premieres and other selected works of the recent past. The ensemble also produces and co-produces small and large interdisciplinary projects, being interested in exploring and testing the limits of trans-medial approaches in various settings – always trying to maintain a progressive, authentic and powerful style.

Photo: María Guðrún Rúnarsdóttir

09.03 – 14:00
Konsertsirkus
10.03 – 19:00
♥ Love
09.03 – 14:00
Konsertsirkus
10.03 – 19:00
♥ Love
Tweet This   Share this on Facebook