Lee Patterson

Lee Patterson bruker lydopptak for å trene øret, og har utarbeidet et utvalg forsterkende verktøy og prosesser som han bruker i sine fremførelser. Lee jobber både live med forsterking og med lydopptak, og har funnet opp en rekke metoder for å skape eller oppdage komplekse lyder på de minst ventede steder. Fra bergkalk til en vannkilde; fra brennende nøtter til vannplanter og insekter – Lee tyvlytter og skaper noe nytt gjennom å spille på objekter og situasjoner som vanligvis oppfattes som stumme.
Hans samarbeidspartnere har vært noen av nåtidens mest respekterte eksperimentelle musikere og filmskapere, og verkene hans har blitt kringkastet på radiostasjoner over hele verden.

By using sound recording as a form of ear training, Lee Patterson has devised and performs with a selection of amplified devices and processes. Whether working live with amplification or recording within an environment, he has pioneered a range of methods to produce or uncover complex sound in unexpected places.
From rock chalk to springs, from burning nuts to aquatic plants and insects, he eavesdrops upon and makes a novelty of playing objects and situations otherwise considered mute. His collaborators have included some of today’s most respected experimental musicians and filmmakers and his works have featured on radio stations worldwide.

09.03 20:00
TIME TIME TIME
09.03 20:00
TIME TIME TIME
Tweet This   Share this on Facebook