Rakel Nystabakk

Rakel Nystabakk er en komponist og musiker fra Nordland. Hun har bred musikalsk bakgrunn, og har studert både klassisk trompet og elektronisk musikk. Nystabakk jobber i svært varierte formater, fra elektroniske låter til akustisk konsertmusikk og musikk for scenekunst. Stykkene hennes er ofte inspirert av konkrete hendelser eller naturfenomener, og hun bruker gjerne hverdagslyder og sitater fra ulike musikkgenre i komposisjonene sine. Som utøver jobber Nystabakk mye med improvisasjon, og har laptop som sitt hovedinstrument. Nystabakk vant Vokal Nords komposisjonskonkurranse med stykket Dvergmål i 2015, og Arktisk Sinfoniettas komposisjonskonkurranse for unge talenter med stykket Scener fra en lidenskap i 2013.

Foto: Stina Grønbech

Rakel Nystabakk is a composer and musician from Nordland. She has a broad musical background and has studied both classical trumpet and electronic music. Nystabakk works in varied formats, such as electronic pieces, acoustic concert music and theatre music. Her pieces are often inspired by concrete events and natural phenomena, and she often uses quotes from different genres in her compositions. As a performer Nystabakk works with improvisation and has laptop as her main instrument. Nystabakk has won two composition contests, in 2015 with Dvergmål for vocal ensemble, and in 2013 with Scener fra en lidenskap for sinfonietta.

Photo: Stina Grønbech

07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook