Saxifraga Quartet

Saxifraga Quartet startet å spille sammen høsten 2017, og har siden den gang markert seg som ett allsidig ensemble som jobber innenfor flere sjangrer i musikken, som f.eks. klassisk musikk, tidligmusikk og samtidsmusikk.
Lene Myhre Strand og Bjørn Strand jobber til daglig i Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen, Roger Andreas Holme jobber som frilans musiker, mens Sjasmin Reitehaug gjør seg ferdig med sin bachelor i utøvende saxofon ved Griegakademiet denne våren. Kvartetten har vært del av Borealis Ung Komponist det siste året, og jobbet tett med de fire komponistene.

Foto: Sissel Grønlund

Saxifraga Quartet started playing together the fall 2017, and since then, they have marked themselves as a versatile ensemble, who are working with different genres, like classical music, early music and contemporary music.
Lene Myhre Strand and Bjørn Strand are musicians in Sjøforsvarets Musikkorps, Roger Andreas Holme is a freelance musician and Sjasmin Reitehaug will finish her bachelor in music performance in saxophone at the Grieg Academy this spring. The quartet has been a part of Borealis Ung Komponist working closely with the four composers for a year.

Photo: Sissel Grønlund

07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook