SCENATET, ensemble for art & music

SCENATET er et ungt eksperimentelt ensemble med base i København, som ble opprettet av kunstnerisk leder Anna Berit Asp Christensen i 2008. Ensemblet beveger seg i et tverrkunstnerisk felt mellom samtidsmusikk og konseptuell kunst, og utforsker sammenhengene mellom musikk, kunst og mennesker ikke bare gjennom instrumentene, men også gjennom i stor grad å bruke sine egne kropper og sanser. SCENATET består av 12 nøye utvalgte musikere fra Danmark, og andre land. Ensemblet er opptatt av å skape en god konsertopplevelse, og jobber mye med dramaturgien og iscenesettelsen av hver fremførelse for å legge til rette for gode rom der publikum kan komme så tett som mulig på musikken som blir spilt.

Foto: Axel Schütt

SCENATET is a young Copenhagen-based experimental ensemble, founded by artistic director Anna Berit Asp Christensen in 2008. The ensemble works in a field between contemporary music and conceptual art, often with a surprisingly non-instrumental, sensuous and bodily approach to exploring the relation between music, art and people. SCENATET consists of 12 musicians who are exclusively selected from both Denmark and abroad. With a special focus on creating concert experiences, SCENATET works passionately with dramaturgy and the staging of every performance to facilitate experiential spaces where the audience gets close to the musical pieces performed.

Photo: Axel Schütt

07.03 21:00
Nice Guys Win Twice
07.03 21:00
Nice Guys Win Twice
Tweet This   Share this on Facebook