Stephan Meidell

Stephan Meidell er en gitarist og komponist som uredd tråkker ut i det ukjente. Hans lydlige oppdagelsesferd har for lengst ledet ham langt vekk fra jazzen, selv om improvisasjonen ofte er ledetråden i de mange prosjektene og verkene han arbeider med. Stephans musikk eksisterer der hvor sjangrene oppløses og kun er fragmenter som kan plukkes fra hverandre og settes sammen på nye måter. Gitaren fungerer ofte som en katalysator for elektroniske lydmanipuleringer, men også som en harmonisk kjerne de andre elementene graviterer mot.

Foto: Ben Speck

Stephan Meidell is a guitarist and composer who fiercely steps into the unknown. His auditory voyage of discovery has long ago led him away from jazz, even though improvisation often is the common thread in many of his projects and works. Stephan’s music exists where genres dissolve and are merely fragments that can be picked apart and put back together in new ways. The guitar often serves as a catalyst for electronic sound manipulations, but also as the harmonic source which the other elements gravitate towards.

Photo: Ben Speck

07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
07.03 19:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook