The Icelandic Love Corporation

Jóní Jónsdóttir og Eirún Sigurðardóttir er medlemmer av kunstkollektivet The Icelandic Love Corporation (ILC) etablert i 1996. ILC konfronterer verdens alvor med verk som blander lekenhet, humor og skuespill med forfriskende ektehet og subtil sosial kritikk som ofte inneholder ideer om tradisjonell femininitet, med feministisk tilnærming. ILC´s tverrfaglige kunst førte til et samarbeid med Björk for hennes Volta-album i 2007, og et bredt spekter av andre samarbeid, f.eks. med GusGus, Ensemble Adapter og Ragnar Kjartansson. Verkene deres har blitt fremført internasjonalt, f.eks. på ARoS Kunstmuseum Danmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Tyskland, Kunsthalle Wien, Amos Anderson Kunstmuseum Helsinki og Lilith Performance Studio Sweden.

Foto: Ásta Krisjáns

Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurðardóttir are the members of the art collective The icelandic Love Corporation (ILC) an art group established in 1996. ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity, with feministic approach. ILC´s interdisciplinary art led them to collaborate with Björk for her Volta album in 2007 and a wide range of other collaborations e.g. GusGus, Ensemble Adapter and Ragnar Kjartansson. They’re works have been exhibited internationally, e.g. at ARoS Kunstmuseum Denmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden.

Photo: Ásta Krisjáns

09.03 – 14:00
Konsertsirkus
10.03 – 19:00
♥ Love
09.03 – 14:00
Konsertsirkus
10.03 – 19:00
♥ Love
Tweet This   Share this on Facebook