The Icelandic Love Corporation

The Icelandic Love Corporation (ILC) er Jóní Jónsdóttir og Eirún Sigurðardóttir. De to har jobbet innenfor det visuelle kunstfeltet siden 1996. ILC er de visuelle komponistene av den tverrkunstnerlige forestillingen <3 LOVE. Gjennom et samarbeid med komponist Juliana Hodkinson og musikerne i Ensemble Adapter, har de laget en installasjon som tillater publikum å føle musikken gjennom alle sansene, og oppdage musikken gjennom det visuelle.
Forestillingen er basert på samarbeid og er intim og personlig.

The Icelandic Love Corporation (ILC): Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurðardóttir have actively and successfully worked in the field of visual art since 1996. ILC are the visual composers in the multidisciplinary performance <3 LOVE. Through a collaboration with composer Juliana Hodkinson and musicians in Ensemble Adapter, they've made an installation so that the audience can feel the music with all senses and discover the music in a visual way. The performance is a participatory work, intimate and personal.

09.03 – 14:00
Konsertsirkus
10.03 – 19:00
♥ Love
09.03 – 14:00
Konsertsirkus
10.03 – 19:00
♥ Love
Tweet This   Share this on Facebook