Timothy Morton

Timothy Morton er en britisk filosof og Rita Shea Guffey Chair i engelsk ved Rice University i Texas. Han har blant annet samarbeidet med Björk, Jeff Bridges, Olafur Eliasson, Haim Steinbach og Pharrell Williams. Han er forfatter og har skrevet bøker som Being Ecological, Humankind: Solidarity with Nonhuman People, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence og 13 andre bøker, samt 200 essays innen emner som filosofi, økologi, litteratur, musikk, kunst, arkitektur, design og mat. Han har også vært med på å skrive Living in the Future’s Past som er en film som omhandler global oppvarming med Jeff Bridges. I 2014 ble han valgt ut til å presentere sitt arbeid med Dark Ecology på Wellek-forelesningene i teori ved Universitetet i California.

Foto: Emilija Skarnulyte

Timothy Morton is a british philosopher and Rita Shea Guffey Chair in English at Rice University in Texas. He has collaborated with Björk, Jeff Bridges, Olafur Eliasson, Haim Steinbach and Pharrell Williams. He is the author of Being Ecological, Humankind: Solidarity with Nonhuman People, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence and 13 other books in addition to 200 essays on philosophy, ecology, literature, music, art, architecture, design and food. He also co-wrote and appears in Living in the Future’s Past, a film about global warming with Jeff Bridges. In 2014 Morton gave the Wellek Lectures in Theory at the University of California.

Photo: Emilija Skarnulyte

09.03 20:00
TIME TIME TIME
09.03 20:00
TIME TIME TIME
Tweet This   Share this on Facebook