• Daniel Slåttnes & Sara Rönnbäck – Conversation Between Bodies #11

 • 14.02 – 10.03
 • Aldea, C. Sundts Gate 55
 • Utstillingsåpning:
  Torsdag 14.02
  Finissage:
  Lørdag 09.03 18:00–19:00
  Pris: Gratis

  Åpningstider:
  Man–Ons 11.00–16.00
  Åpen hver dag under Borealis!
  Pris: Gratis
  www.aldea.art

Prosjektet Conversation Between Bodies ble startet i 2015, og har bestått av flere utstillinger i både Norge og utlandet, i tillegg til en kunstbok.

I prosjektet utforsker kunstnerne Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck materialenes forhold til hverandre. De startet med seg selv, og utviklet det videre til å inkludere katten deres, og til ulike gjenstander i arbeidsrommet. Gjenstandene har en fortelling iboende i seg, men skaper også nye forbindelser i kontakten med Daniel og Sara. I Conversation Between Bodies antar de at materialene har en egen vilje og vil samarbeide for å få muligheten til å uttrykke seg.

I løpet av prosessen har de også erfart at det er vanskelig å kommunisere mellom mennesker. Mange nyanser i talespråket kan feiltolkes. Kan vi lære noe om hvordan vi forstår våre medmennesker, gjennom å se på en katt, et tre eller en stein gjennom en litt annen linse?

Med en performance som nettopp utforsker forholdet mellom ulike materialer, avslutter Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck sin utstilling på Aldea under Borealis 2019. Daniel og Sara kommer til å ha på seg drakter med elektroder som fanger opp elektriske signaler fra kroppen. På samme måte er gjenstandene kledd i heldekkende drakter med elektroder som forsterker signalene deres. Disse signalene transformeres til lyd som spilles ut i rommet. Til sammen blir dette til en «superorganisme», der grensene mellom meg og deg, mellom den og dét, er visket ut. I rommet er vi alle enten kropper eller objekter, avhengig av hvor mye fri vilje vi er villige til å innvilge oss selv.

Tweet This   Share this on Facebook