• Avslutningskonsert: ♥ LOVE

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 10.03
 • 19:00–20:00
 • Bergen Internasjonale Kultursenter
  Kong Oscars gate 15

En eskalerende global maktkamp og humanitære kriser har fått politisk aktive mennesker over hele verden til å gjeninnføre kjærlighet som sitt motsvar. Megafoner, “pussy hats”, protestsanger, sitteaksjoner, og strikkeaksjoner – folk tar til ordet på spontane og stadig kreative måter, og promoterer kjærlighet som et verktøy for politisk aktivisme.

The Icelandic Love Corporation har over 30 års erfaring med å utøve feministisk samfunnskritikk, og sammen med komponist Juliana Hodkinson og musikerne i Ensemble Adapter danner de et team som tar live lydkunst et hakk opp, og fører instrumentalmusikken og dens lyttere sammen i et ladet engasjement.

Artistenes samarbeid baserer seg på viljen til å jobbe forbi det mikropolitiske nivået, og å gi den energiske kritikken som folk viser et utrykk, og en kunstnerisk form. Dette gjør de ved å se på publikum, og forsterke engasjementet, samtykket, avvikene og kjedsomheten som tilskuere ofte viser i møte med en forestilling.

Det blir kiling, risting, blåsing, roting, kikking og tilfeldige tegn på godhet. Gnistene vil fyke, det kan bli komplisert – vått – og kanskje trekkes lykkenummeret ditt.

Love is the theme that millions of politically active people all over the world have adopted as an adequate response to global power struggles and humanitarian crises in dramatic escalation. Megaphones, pussy hats, mash-ups, protest chants, sit-ins and knit-ins - people are sounding out in spontaneous and ever more creative ways, casting love as a tool for political action.

The hybrid of The Icelandic Love Corporation, with over 30 years experience of performing feminist social critique, with composer Juliana Hodkinson and the musicians of Ensemble Adapter is a strong team for upping the ante within sound-based live art and also bringing instrumental music and its listeners into a charged field of involvement.

The collaboration between all these artists is based on the will to work beyond micro politics and give expression and artistic form to an energetic critique that is daily flourishing and finding new outlets. This means looking at the audience, and amplifying the modes of engagement, consent, dissent and boredom by which spectators respond to performances.

There will be tickling, shaking, blowing, fumbling, peeping and random gestures of kindness. Sparks will fly, it could get complicated/wet, and maybe your lucky number will come up.

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet. Reise støttet av Dansk Komponistforening. Utviklet i residency i Berlin og Reykjavik, støttet av Cycle Music and Art Festival

Commission supported by Arts Council Norway. Travel supported by the Danish Composers' Society. Developed during residencies in Berlin and Reykjavik, with the support of Cycle Music and Art Festival

 • Utøvere:
  The Icelandic Love Corporation
  Ensemble Adapter
 • Performers:
  The Icelandic Love Corporation
  Ensemble Adapter
 • ❤ LOVE fremføres i en familievennlig spesialversjon lørdag under Konsertsirkus!

  Etter ❤ LOVE er det tid for avslutningsfesten for Borealis 2019!
 • Special family edition of ❤ LOVE will be performed Saturday at Konsertsirkus!

  ❤ LOVE will dissolve into the closing party of Borealis 2019!
 • Tweet This   Share this on Facebook