• Conversation: Sound Histories

 • 07.03
 • 13:00–14:30
 • Bergen Offentlige Bibliotek
  Strømgaten 6, 5015 Bergen, Norway

Hvordan forsterkes de usynlige strukturene som ekskluderer og gir privilegier gjennom historiene vi forteller om musikk og lyd? Hvordan kan vi lage rom for at nye historier skal oppstå, og la parallelle og alternative histografier eksistere? Hvilken form tar historiene vi har nedarvet, og hvordan kan selve grunnlaget for fremtidens historier endres? I vårt hastverk med å få nåtiden i balanse, hvor mye oppmerksomhet skal vi gi fortiden? Kunstnerisk leder for Borealis, Peter Meanwell, skal sammen med antropologen, musikeren og professor i musikk og antropologi ved Universitetet i Oxford; Georgina Born, og Joel Stern – leder for Liquid Architecture, en kuratorisk drevet plattform for kunstnere som jobber med lyd i Australia – diskutere hvilken rolle historien spiller i det kreative og sosiale nuet.

How do the stories we tell about music and sound reinforce invisible structures that exclude and privilege? How can we create spaces for new histories to emerge, for parallel and alternative historiographies to exist? What are the shapes of the histories we've inherited, and how can the very nature of our future histories change? In our current rush to re-balance our present to inspire our future, how much attention should we pay to our past? To discuss the vital role that history plays in our creative and social present, Artistic Director of Borealis Peter Meanwell is joined by British academic, anthropologist and musician Georgina Born, Professor of Music and Anthropology at the University of Oxford and Joel Stern, director of Liquid Architecture, a curatorial and research platform in Melbourne, Australia.

 • Georgina Born – professor i musikk og antropologi, Universitetet i Oxford
  Joel Stern – kunstnerisk leder, Liquid Architecture
 • Georgina Born – Professor of Music and Anthropology, University of Oxford
  Joel Stern – Artistic Director, Liquid Architecture
 • Samtalen holdes på engelsk.
 • The conversation is in English.
 • Tweet This   Share this on Facebook