Arrangementa på Borealis finn stad på arenaer over heile Bergen. I menyen til høgre finn du oversikten over dei ulike arenaene. Klikk på navna for adresser, kart og oversikt over kva som skjer på kvar plass.