Sirener

Sirener

Kl 1200
Stad: Lydgalleriet

utstillingen åpner 23. februar kl. 12:30 og blir stående ut festivalperioden. 

 

Utstillingen Sirenen følger utviklingen av lydapparatet fra dets status som et rent analyseobjekt til dets rolle som en lydalarm. Utstillingen gir en historisk introduksjon til apparatet, men setter samtidig et blikk på kunstnerens appropriasjon av dette - og kaster på den måten lys over dets kulturelle, politiske og funksjonelle sider.I fysikken ble instrumentet utviklet for å illustrere toner, senere ble en større klangpalett introdusert. I likhet med andre akustiske instrumenter, ble Sirenen et apparat for å beskrive og måle lydens sammensetninger, og til en viss grad, til å avmystifisere det akustiske fenomenets kompleksitet. Utstillingen setter lys på de historiske endringsprosessene Sirenen har gjennomgått, som en idé, som et instrument, og som et teknologisk apparat. Kunstnerne André Avelãs, Mark Bain, Ralph Borland, Alec Finlay og Chris Watson, Raviv Ganchrow og Max Neuhaus presenterer sine tolkninger av Sirenen og lydalarmer. Med bidrag fra Der Wexel / Veenfabriek, Koen Nutters, sirenesamlingene til Albert Baas, David Stall, Victory Siren Foundation Inc., og CPSM i samarbeid med Venetian Research Consortium og Universitetet i Verona.

  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Laurdag
  • Sundag
  • >