Wittgensteinstoler

Wittgensteinstoler

Kl 1000
Stad: Bergen offentlige bibliotek

Installasjonen åpner 23. februar kl. 1300 og står ut festivaluken.

 

På Bergen offentlige bibliotek kan du under hele festivalen finne fire stoler plassert i de ulike avdelingene. Komponisten Emil Bernhardt har laget lydinstallasjonen Wittgensteinstoler spesielt til Borealisfestivalen og biblioteket. Hver stol har en cd-spiller med lydmontasjer som på ulike måter har forbindelser til filosofen Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Bernhardt, som har studert komposisjon med Mathias Spahlinger i Freiburg, har lenge vært opptatt av koblingen mellom tekst og musikk, filosofi og lyd: Ideen har vært å gjennomføre ”forsøks-moduset” som finnes hos Wittgenstein. I sine karakteristiske paragrafer kan Wittgenstein ta tak i en detalj, en observasjon som kanskje kan virke uvesentlig, ofte triviell. Ved å jobbe punktvis bortover, kan en forfølge sider ved disse observasjonene som en ellers ville tatt for mindre viktige, ja kanskje til og med sekundære. Når en leser flere paragrafer etter hverandre, inntrer det på et tidspunkt et annet, langsommere temposkikt, og betydningene er utvidet.

Overført til lyd kan en på samme måte prøve å skape et musikalsk arbeidende modus hvor lytteren kan være med på utforskningen av klangen, og tanken. Målet med denne type undersøkelse må være at en stadig vender tilbake, ikke gir opp, men stadig arbeider videre. Det er noe insisterende med det. Denne arbeidsmetoden har gjort at resultatet inneholder alt fra opptak av regn og kokende vann, til samtaler om farger og hverdagens logikk med filosof og professor i kunstteori ved Kunstakademiet i Oslo, Stian Grøgaard. Klarinettspill og plystring referer til Wittgensteins egen musikalitet: Han var en dreven Schubert-plystrer og ivrig hobbyklarinettist.

  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Laurdag
  • Sundag
  • >