News

Borealis 2012 søker publikumsmagnet

 

Borealis, samtidsmusikkfestivalen i Bergen, søker publikumsutvikler og kommunikasjonsmedarbeider for festivalen i 2012. Festivalen finner sted 14. til 18. mars 2012. Vi lyser ut et engasjement tilsvarende 40 % stilling i 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1. desember 2011 eller snarest. 

Målet er å utvikle festivalens kommunikasjon med publikum og styrke samhandlingen mellom aktørene i festivalen på publikumsområdet. 

 

Programinfo

Informasjon om årets festivalprogram finnes i PROGRAMTABELLEN her på nettsiden, eller leses i FESTIVALPROGRAMMET (PDF). 

---

Information about this years' festival program can be found in the PROGRAM TABLE here on the website, or read in the FESTIVAL PROGRAM PDF.

Contact

post (at) borealisfestival.no
+47 40 34 35 36
Skype: borealisfestival

Borealis on TWITTER, @Borealisfest

Borealis on FACEBOOK, Borealis Contemporary Music Festival

Address

Borealis Festival
USF Verftet
Georgernes Verft 12
5011 Bergen
Norway

Borealis 2012 søker publikumsmagnet

 

Arbeidsoppgaver 

• Skape entusiasme rundt festivalens program hos publikum og hos alle Borealis samarbeider med. 

• Være publikums advokat i alle sammenhenger, og tenke helhet i arrangementer fra start til slutt i samarbeid med administrasjonen 

• Oppdage og oppsøke potensielle publikumsgrupper og presentere festivalen 

• Være våken for hvordan design, tekster, billettpriser og annet festivalmateriell kommuniserer 

• Utvikle festivalens kommunikasjonskanaler og delta i rapportering og evaluering av kommunikasjonstiltak 

• Organisere markedsføringstiltak 

• Oppdatere festivalens nettsteder 

• Ansvar for koordinering av billettsalg 

 

Kompetansekrav 

• God til å kommunisere og å engasjere  

• Beherske norsk og engelsk godt muntlig og skriftlig 

• Erfaring med ulike kommunikasjonskanaler og nye medier 

• Strukturert og kreativ 

 

Ønsket tilleggskompetanse 

• Kjennskap til kunst og kulturlivet i Bergen 

• Interesse og engasjement for samtidsuttrykk 

• Økonomiforståelse 

 

Borealis tilbyr 

• En spennende jobb innen kulturbasert næring 

• Samarbeid med kreative og engasjerte mennesker 

• Anledning til å knytte kontakter i kultur- og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt 

• Mulighet til å utvikle egen arbeidsplass 

• Mulighet for forlengelse for rett person 

• Arbeidssted: Bergen. Noe reising lokalt og arbeid på kveldstid må påregnes. 

 

Kontakt styrets leder Hild Borchgrevink på 47 41 47 01 for mer informasjon. Kortfattet søknad med 

CV sendes post@borealisfestival.no innen 26. oktober. 

 

Info