EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

Ensemble Experimental og EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

 EXPERIMENTALSTUDIO i Freiburg (Tyskland) søker synteser i form av akustiske kunst og avansert teknologi gjennom mediet av live-elektronisk sound-Extension. Dette fungere som et supplement til toner generert av musikere gjennom ulike effekt-enheter. Lydene blir så gjennom elektroniske styresystemer og høytalere satt i bevegelse i rommet.  EXPERIMENTALSTUDIO des SWR ser på seg selv som en portal mellom kompositorisk idé og teknisk realisering. Med dette som hovedområde inviteres  komponister og musikere hvert år til et arbeidsstipend for å kunne realisere sine arbeider i en kreativ diskurs med spesialisert utstyr og teamet på EXPERIMENTALSTUDIO, som inkluderer blant annet musikkvitere, lyddesignere og lydingeniører.

 

I tillegg til å arbeide med nye verk sammen komponistene, opptrer EXPERIMENTALSTUDIO også som et ensemble som jevnlig blir invitert til forskjellige steder hele verden over. Etter 35 år med tilstedeværelse i den internasjonale nye musikkbransjen har de etablert seg som ledende ensemble for å utføre ambisiøse komposisjoner med levende elektronikk og gir konserter regelmessig på nesten alle viktige festivaler (som Berliner Festwochen, Wiener Festwochen, Salzburger Festspielen, Festival d'Automne à Paris, Biennale di Venezia). Nå for første gang i Norge, kommer de Borealis Festival 2012.

 EXPERIMENTALSTUDIO har blitt tildelt flere internasjonale priser for sitt eksemplariske arbeid, sist med Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik for CD-produksjon med verker av Luigi Nono. 

 


The EXPERIMENTALSTUDIO in Freiburg (Germany) searches for syntheses in terms of acoustic arts and advanced technology through the medium of live-electronic sound-extension. This supplements the tones generated by musicians through different effect-devices to their modulation, which are put into motion in space by specific steering systems and loudspeakers. The EXPERIMENTALSTUDIO considers itself as gateway between compositional idea and technical realisation. Therefore, several composers and musicians are invited every year for a work-scholarship for being able to realise their works in a creative discourse with the specialized equipment as well as the team of the EXPERIMENTALSTUDIO, e.g. music information scientists, sound designers, sound-engineers and sound-directors.

Apart from creating new works together with the composers, the EXPERIMENTALSTUDIO also performs as an ensemble and is regularly invited worldwide. After 35 years of presence in the international new music business it has established itself as leading ensemble for performing ambitious compositions with live-electronics and gives concerts regularly at almost all important festivals (like Berliner Festwochen, Wiener Festwochen, Salzburger Festspielen, Festival d’Automne à Paris, Biennale di Venezia). Now also at Borealis!

Outstanding music figures who can look back on a long term relationship with the EXPERIMENTALSTUDIO are Mauricio Pollini, Claudio Abbado, Gidon Kremer, Jörg Widmann, Irvin Arditti and Roberto Fabbriciani. The EXPERIMENTALSTUDIO was awarded several international prices for his exemplarily work, recently with the Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik for the CD-production of works by Luigi Nono.

 

At Borelis: 

Bergen Tinghus, 18.00                                             Wednesday 14. March 

  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis