Utstilling: Johnny Herbert på Biblioteket

Utstilling: Johnny Herbert på Biblioteket

Time – under hele festivalen
Venue – Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

Som en del av Biblioludium har Johnny Herbert laget en installasjon på Bergen Offentlige Bibliotek som vil stå onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Herbert er utdannet komponist og studerer for tiden til en master i kunst på Kunsthøgskolen i Bergen.

 

7. mars : FREEDOM, FREEDOM ! Amund Sjølie Sveen og filmvisning

7. mars : FREEDOM, FREEDOM ! Amund Sjølie Sveen og filmvisning

Time – Oppvarmingsuke 20:00 - 23:00
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Onsdag 7. mars

Film 20:00 - 21:13:  Beats of Freedom

Performance 21:30 - 22:30Amund Sjølie Sveen, “The Sound of Freedom”


Beats of Freedom

Leszek Gnoinski og Wojciech Slota

(Polsk tale. engelske undertekster. 1 t 13 min)

Mens jernteppet lå tungt over de fleste sovjetiske land og presset aktørene innenfor utfordrende kunstmiljøer til taushet, blomstret polsk rockemusikk. Mye av denne musikken brøt med nedfelte konvensjoner og representerte en farlig motstand til det kommunistiske regimet som rådet i landet.

Beats of Freedom er en dokumentar som tar temperaturen på datidens polske musikkmiljøer, gjennom en rekke intervjuer av mennesker som nettopp på grunn av musikken minnes denne tiden som mer livlig enn det som står nedfelt i historiebøkene. Den engelske musikkjournalisten Chris Salewicz, tidligere skribent i NME og forfatter av flere artistbiografier, fungerer både som forteller og intervjuer. Store deler av filmen følger den årlige Jarocin-festivalen, hvor unge musikkentusiaster fikk en pause fra hverdagen og som i likhet med flere av datidens polske rockeband var offer for sensur og overvåkning. Beats of Freedom viser hvordan dette myldrende musikkmiljøet fungerte som en endringsdyktig geskjeftigelse og som et kollektivt rop om frihet før murens fall.

 

Using the famous music journalist Chris Salewicz as a narrator, the film reflects how contemporary artists used music as liberation and protest before the fall of the Berlin wall. 

Beats of Freedom presenteres i samarbeid med Bergen Filmklubb.

 

21:30 - 22:30

Amund Sjølie Sveen

“The Sound of Freedom”, 60’

I denne performancen tar Amund Sjølie Sveen utgangspunkt i ting vi kjenner godt fra den norske offentlighetsdebatten. Vi snakker om Norges deltakelse i krig. Men han tar en overraskende vending til musikkens verden, og der forblir han med humor og alvor i en dekonstruksjonistisk reise mellom lydens fysikk, norsk våpeneksport, akustiske våpen, krigens evne til å skape mening og sære temaer som barnesanger brukt som torturinstrument. 

”Sound of Freedom” is a performance about the physics of sound, the rhetoric of weapon production, acoustic bazookas, the ability of war to create meaning, and children songs used for torture.

Artist: Amund Sjølie Sveen

 

 

Utstilling : Karl Holmqvist "THE VISIT", med en opplesning av/with a reading of Karl Holmqvist

Utstilling : Karl Holmqvist "THE VISIT", med en opplesning av/with a reading of Karl Holmqvist

Time – Oppvarmingsuke 18:30 - åpning 9. mars
Venue – Bergen Kunsthall, NO.5

Performance med Karl Holmqvist 9. mars kl. 18.30 i Bergen kunsthall! Åpningen av utstillingen er kl. 20.00.

 

Gratis inngang.

Åpningstider 

Onsdag : 12-18 

Torsdag : 12-20

Lørdag - søndag :  12 - 17  

 

I Holmqvists publikasjoner, opplesninger, collager, veggtekster og installasjoner problematiseres teksten og språkets omskiftelige potensial som bærer av meningsinnhold. Her snakker vi om lek med språk og maktstrukturer med  en humor som kan virke skremmende. Tekstene er ofte sammenstillinger av funnet tekst; sitater, poptekster eller politiske slagord – med et rikt referansemangfold som peker både til aktivisme og alternativkultur. Holmqvists arbeider kan sammenlignes med konkret poesi, men også med grafisk notasjon eller tekstbaserte partiturer innen eksperimentell musikk. Den skrevne teksten fungerer også som forlegg for improvisasjonsbaserte opplesninger. I en særegen, flat, nærmest hypnotisk messende stemme utnytter Holmqvist repetisjoner, variasjoner og kombinasjoner til stadige endringer av nyanser og betydningslag som ligger i et ofte ganske minimalt tekstlig utgangspunkt.

Holmqvists installasjoner beveger seg ofte bort fra teksten som en formidler av mening, til teksten som et visuelt objekt. Begrepet entropi som en betegnelse på hvor effektivt et system (en kode eller et språk) kan overføre informasjon, kan kanskje brukes til å belyse hvordan Holmqvist stadig stiller spørsmål ved hvordan vi forstår tekst. Flertydigheten i hans arbeider gjør det mulig for betrakteren å selv sette sammen ulike mulige betydninger, og bidrar på den måten til å motvirke en autoritær språkforståelse basert på rett eller galt.

 

Karl Holmqvist is a poet and visual artist. In his publications, readings, collages, wall texts and installations he problematizes the text and the mutable potential of language as the bearer of meaning-content. In sustained alternation back and forth between layers of linguistic meaning and the potential of the text to constitute a visual field and a spatial entity, Holmqvist’s installations often move away from the text as a communicator of meaning to the text as a visual object. The multiple meanings of his works also enable the viewer to put together his or her own different possible meanings, and in thus help to counteract an authoritarian understanding of language based on ‘right’ or ‘wrong’.

 

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealis.

I forbindelse med utstillingen publiserer Bergen Kunsthall i samarbeid med Kunsthalle Zürich og JRP Ringier en ny bok med tekster av Karl Holmqvist.

 

10. mars - Hild Borchgrevink i samtale med Kaj Aune

10. mars - Hild Borchgrevink i samtale med Kaj Aune

Time – Oppvarmingsuke 17:00-18:00
Venue – Galleri 3, Bergen Kunsthall

Denne eventen er en del av Oppvarmingsuke / Warmupweek

GRATIS INNGANG 

Musikkritiker Hild Borchgrevink i samtale med komponist Kaj Aune om hans verk “Remake of ‘Der Ring Des Nibelungen’” som han framfører onsdag 14. mars. For mer se her.

Music critic Hild Borchgrevink in conversation with Kaj Aune, whose Borealis commission “Remake of ‘Der Ring Des Nibelungen’” will be premiered on Wednesday March 14.  See here for more information.

 

Artists:

Kaj Aune

Hild Borchgrevink

11. mars - Springboard Borealis Studenter og lærere fra Griegakademiet, institutt for musikk, UiB

11. mars - Springboard Borealis Studenter og lærere fra Griegakademiet, institutt for musikk, UiB

Time – Oppvarmingsuke 18:00-19:30
Venue – Griegakademiet, Prøvesalen

Denne eventen er en del av Oppvarmingsuke / Warmupweek

GRATIS INNGANG 

Denne eventet, kuratert av Griegakademiet, er den siste i Oppvarmingsuken, og et springbrett til selve festivalen som starer opp 14. mars. Etter denne eventen blir det fest. 

This event, curated by the Grieg Academy, is the last in the Warm-Up Week calendar, and a springboard to the main festival beginning on March 14.  After this event, there will be a party.

 

Studenter fra Griegakademiet :

Stravinsky

“In Memoriam Dylan Thomas”

Ladislav Kubik

“Lament of a Warrior’s Wife” (1975)

Edvard Hagerup Bull

Fra “’Epilogue’ Hommage à la mèmoire d’un monde perdu op.26” (1961)

Allan Petterson  

Fra “Barfotasånger”: 

Harald Sæverud 

“Kjempeviseslåtten”

Claude Debussy’s              

“Doctor Gradus ad Parnassum”, from “Children’s Corner”. Versjon for marimba av Gaute Drange Vee

Tobias Broström               

“Trios Tableaux”, andre sats 2

Eckhard Kopetzki              

“Etude Hommage II”

Andre soloverk for klaver og slagverk

 

 

Ricardo Ordriozola, fiolin

Mara Smiukse, fiolin

Sebastian Lowe, bratsj

Lala Murshudli, cello

Geir Danche Molvik, tenor

John Arild Suther, trombone

Yui Okawa, trombone

Ole Kristian Boden, trombone

Gaute Drange Vee, marimba

Trond Dale, marimba

 Jørn Skauge, spiller "Kjempeviseslåtten" av Sæverud

Mai Goto, spiller Jan L. Dussek: "Sonate op.61"

Maria Kurshunova, akkompagnerer "Pettersonsanger"

Ljubov Østerberg, akkompagnerer "Pettersonsanger"

 

 

PS :Post-Concert Party / Fest etter konserten. 19:30-->

 

Utstilling : Ellen Røed og Christian Blom, “While attempting to balance oneself in space.”

Utstilling : Ellen Røed og Christian Blom, “While attempting to balance oneself in space.”

Time – ons / wed 16:00 - åpning 14. mars
Venue – ROM 8, Vaskerelven 8

GRATIS INNGANG

 

Åpningstider : 

Onsdag - lørdag : 15 til 20 

Søndag :  11 - 15

Ettersom jorden roterer rundt sin egen akse beveger ROM8, og alt annet i Bergen seg i verdensrommet med en fart på 669 km i timen.  Det er ikke bare gravitasjonskraften som gjør at vi ikke merker denne bevegelsen, det er også mangelen på referansepunkter.

Utstillingen til Ellen Røed og Christian Blom i ROM8 reflekterer over referansepunktets rolle i produksjon av kunnskap og den omstendelige koreografien som kan oppstå under produksjonen av en vitenskapelig standard. Ulike koreografier settes i scene for å finne og bruke sola som en referanse. Det er ikke sikkert at det alltid fungerer å lage skarpe skiller mellom flux og punkt, og i Blom og Røeds iscenesettelser finnes det en viss motstand i den lokale geografi og meteorologi.

Utstillingen i ROM8 utforsker også sitt eget format ved å by på ulike og scenarioer, ikke minst etter at galleridøren stenges for kvelden. Den 14.mars går sola ned kl 18:39 ved 267°. I nattemørket forsetter installasjonen allikevel å utføre sitt arbeid, og forbipasserende kan bli vitne til hvordan den fortvilet leter etter et fast punkt for å kunne balansen i alt virvaret.

Blom og Røed har tidligere samarbeidet om ‘Couperins hode skulder kne og tå’,  som ble vist på Borealis i 2007.

 

As the earth rotates around its own axis moves ROM8, and actually everything else in Bergen in space at a speed of 669 km per hour. It is not only the gravitational force that makes us not feel this movement, it is also the lack of reference points. The exhibition of Ellen Roed and Christian Blom ROM8 reflect on the reference point’s role in the production of knowledge and the elaborate choreography that can occur during production of a scientific standard. 

 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturfond, Kunsthøgskolen i Bergen Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og BEK.

 

Beslektet/Related event:  Biblioludium, Øyvind Berg leser fra egne egne tekster. Kl. 15:30 i Rom 8. Les mer her. 

Utstilling : Én planet - Én tid - URSTAD / DEVENS

Utstilling : Én planet - Én tid - URSTAD / DEVENS

Time – søn / sun 12:00-18:00
Venue – Lygalleriet

GRATIS INNGANG 

Åpningstider: hver dag 12-18

 

Maia Urstads ”Meanwhile, in Shanghai…” er som et sonisk bilde; som et fonogram av en 24-timers syklus i eteren og spredt utover 75 radioer som henger like over gulvet. Paul Devens (NL) “City Chase” er en installasjon med mange høyttalere som beveger seg på skinner og gjenskaper Devens sykkelturer rundt i Bergen sentrum, hvor han har gjort lydopptak mens han syklet. Dette er arbeider som begge trekker på hver sin måte veksler på tid og samtidighet.

Lydgalleriet presenterer her to kunstverk som er utviklet gjennom det Europeiske nettverket for lydkunst, Resonance.

 

 

 

Biblioludium - Øyvind Berg

Biblioludium - Øyvind Berg

Time – ons / wed 15:30-16:00
Venue – Café Opera

GRATIS INNGANG 

Øyvind Bergs forfatterskap omfatter både lyrikk, scenetekst og gjendiktninger. Han er født 1959 i Oslo og debuterte med diktsamlingen. Retninger i 1982. Berg har mellomfag i filosofi og litteratur og har også studert egyptologi ved universitetene i Bergen og Tromsø. Han har vært sentral i friteatergruppen Baktruppen, og hans siste utgivelse er nettopp Tekster for Baktruppen 1994-2009.

 

 

“Til minne om Boris Esbel Blygselbakke”

Han ble innmari god.

Men så tømte de bassenget.

Og han tok bomba fra timetern.

I protest.

Øyvind Berg. Fra “Nede fortelling” (Kolon forlag, 2000).


 

Biblioludium 2012 er et samarbeid mellom Skrivekunstakademiet i Hordaland, Bergen Offentlige Bibliotek og samtidsmusikkfestivalen Borealis.

 

Beslektet/related event : Øyvind Bergs opplesing av egne tekster skjer i forbindelse med åpning av Ellen Røed og Christian Bloms utstilling. For mer om denne utstillingen se her. 

 

Artist:

Øyvind Berg

Protest - Åpning

Protest - Åpning

Time – ons / wed 17:30 - 18:00
Venue – Bergen tinghus

Bergen tinghus, framsiden, Tårnplass 2 

Gratis inngang

En tekst av Øyvind Ådland vil innvie Borealis 2012 ved inngangen til Bergen tinghus. Deltakere: Øyvind Bergen, Øyvind Oslo og 37 T-skjorte bærere. Det er også verdt å få med seg selve trykking av T-skjortene på Trykkeriet 3. mars, les mer her

NB: Øyvind Berg leser egne tekster på Rom 8 kl. 15:30 i dag, les mer her. Øyvind Ådland leser egne tekster på Biblioludium eventen 17. mars, les mer her. 

 

A text by Øyvind Ådland will inaugurate Borealis 2012 at the entrance of Bergen Courthouse.  Participants: Øyvind Bergen, Øyvind Oslo and 37 T-shirt wearers. The printing of T-shirts will happen at Trykkeriet 3. mars, read about it here.

PS: Øyvind Berg reads his own text at Rom 8 at 15:30 today, read more here. Øyvind Ådland reads at the Biblioludium event March 17, read more here. 


Artists:

Øyvind Ådland

Øyvind Berg

Borealis Babysits Stockhausens "Cosmic Pulses"

Borealis Babysits Stockhausens "Cosmic Pulses"

Time – ons / wed 17:45-18:45
Venue – Bergen tinghus

PRIS 200 /150 for foreldrenes billett: BOREALIS BABYSITS STOCKHAUSEN,  kjøpes på Billettservice eller i døren. 


Mens foreldrene er på første del av åpningskonserten kl.18.00 til 18.30 (Stockhausens “Cosmic Pulses”) tilbyr Borealis lydlek og musikkmoro for barna i Barnas Kulturhus (Kalmargaten 6), fra kl. 17.45 til 18.45. Borealis Babysits blir i år et idéverksted med stemmen i fokus, og etterpå viser barna det de har lært for foreldrene. Arrangementet er gratis for barna, og er best egnet for barn mellom 6 og 12 år. 

 

Festivalåpning med EXPERIMENTALSTUDIO des SWR og Ensemble EXPERIMENTAL

Festivalåpning med EXPERIMENTALSTUDIO des SWR og Ensemble EXPERIMENTAL

Time – ons / wed 18:00 - 20:00
Venue – Bergen tinghus

PRIS 350/200, Billettservice


18:00-18:30

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

Karlheinz Stockhausen “Cosmic Pulses”, tape, 33’,

Norgespremiere

 

Artistic director says 

What are 24 ”cosmic loops” going to sound like, bouncing around the walls of the Florentine palazzo-inspired courthouse in Bergen?  Unless 2012 does indeed turn out to be the year the planet Nibiru collides with the Earth, this is the closest you’re ever going to get to experiencing the apocalypse.

Borealis Babysits under denne konserten 

Mens foreldrene er på første del av åpningskonserten kl.18.00 til 18.30 (Stockhausens “Cosmic Pulses”) tilbyr Borealis lydlek og musikkmoro for barna i Barnas Kulturhus (Kalmargaten 6), fra kl. 17.45 til 18.45. Borealis Babysits blir i år et idéverksted med stemmen i fokus, og etterpå viser barna det de har lært for foreldrene. Arrangementet er gratis for barna, og er best egnet for barn mellom 6 og 12 år. Foreldrenes billett, BOREALIS BABYSITS STOCKHAUSEN (200,-/150,-), kjøpes på Billettservice eller i døren.

 

“Cosmic Pulses” har blitt  beskrevet som “en sonisk berg- og dalbane”, “en kopernikansk vending”, og samtidig “muntert apokalyptisk”. Stykket består av tape og høytalere i en sirkel midt i Bergen tinghus med ungrenessansestil og nygotiske tendenser som omgivelser. “Respekt for loven” var mottoet til  bergensarkitekten Egill Reimers som tegnet bygget i 1928, tilfeldigvis det samme året Stockhausen ble født. Stockhausen vokste opp i Tyskland under Nazismen, erfarte krigens belastning, flørtet med poesi og studerte filosofi, for til slutt i 1950 å vie livet til forsvar for den såkalte degenererte kunsten og til å komponere ny musikk med oversanselig abstraksjon. “Cosmic Pulses” ble laget på EXPERIMENTALSTUDIO i Tyskland og nå tar de med seg dette verket til Borealis. Vi kan vente oss 24 melodiske loops, som hver har et ulikt antall tonehøyder mellom 1 og 24, roterende i 24 forskjellige tempoer mellom 240 og 1,17 rotasjoner per minutt i 24 registre innenfor et spekter på ca 7 oktaver. Hold deg fast!

“Cosmic pulses” has been described as “a sonic roller coaster”, “a Copernican asylum”, and a “tornado watch”. In short: 24 melodic loops, each of which has a different number of pitches between 1 and 24, rotate in 24 tempi between 240 and 1.17 rotations per minute in 24 registers within a range of circa 7 octaves. Hold on tight!

 

18:30 

Velkommen til Borealis 2012 : åpningstale av kulturbyråd Gunnar Bakke 

Soft drinks will be served.

 

19:00-20:00

Ensemble Experimental og EXPERIMENTALSTUDIO

 

Luigi Nono

“Omaggio a Vedova”, tape. med 

improvisasjon  av Ricardo Odriozola og 

studenter fra Griegakademiet, 5’  

“Omaggio a Kurtág”, fløyte, klarinett, bass, tuba, kontraalt, live elektronikk, 15’

“La Fabbrica Illuminata”, stemme, tape, 17’

“Post-Praeludium, tuba”, tuba, live 

elektronikk, 14’

 

Ensemble Experimental:

Susanne Otto, alt

Maruta Staravoitava, fløyte

Andrea Nagy, klarinett

Max Murray, tuba

Detlef Heusinger, dirigent

 

Realisering av live elektronikk:

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

Michael Acker og Reinhold Braig, lydprojeksjon

 

Artistic director says 

Luigi Nono’s music balances art and politics on a knife-edge.  It reverberates with the ancient echoes of the great churches of his hometown, Venice, but at the same time rails against the injustices of post-war, industrial Europe.  The paradoxically elusive, but at the same time engaged quality of Nono’s music, encapsulates and expresses what, for me, are some of the most interesting challenges of the Borealis 2012 theme “protest”.          

“Der det er makt, er det motstand”, sies det. En sterkere institusjon i Bergen enn tingretten som passer dette ordtaket er vanskelig å finne. For de fleste vil Bergen tinghus bære minner om både høytider og nedturer i livet, gjerne ting man husker godt. Ikke sjeldent står det en svart -og hvitkledd familie ved bunnen av trappen og venter på brudeparet, gjerne samtidig som det står politibiler parkert rundt på Tårnplassen. Nå åpnes rettens rom for selve portalen mellom komposisjonelle ideer og teknisk realisasjon, EXPERIMENTALSTUDIO des SWR. Med fokus på synteser i akustisk kunst og avansert teknologi gjennom levende styrt elektronikk, vil enhver justis i kveld blekne mot Luigi Nonos kompromissløse og protesterende komposisjoner. Offensiver mot det borgelige samfunn, oppbryting av konvensjoner og fordømmelse av kapitalistisk utnyttelse er bare noe av den sterke tematikken i kveldens konsert. “Omaggio a Vedova” er opprinnelig laget for avspilling på tape, men vil her bli presentert i improvisasjon av Ricardo Odriozola og studenter fra Griegakademiet.  Etter 35 år i den internasjonale musikkverdenen har EXPERIMENTALSTUDIO etablert seg som et ledende ensemble i framførelse av ambisiøse komposisjoner med live-elektronikk. Kjente Komponister har skapt enestående verk på EXPERIMENTALSTUDIO i Tyskland,  blandt disse er nettopp Luigi Nono og Karlheinz Stockhausen.  

“Where there is power, there is resistance”, it is said. There are probably no institutions in Bergen more fitting to this description than Bergen tingrett. Today, the court doors gateway between compositional idea and technical realization with the EXPERIMENTALSTUDIO des SWR, searching for syntheses between acoustic arts and advanced technology through the medium of live electronic sound diffusion.

Presentert av Borealis i samarbeid med Ny Musikk Bergen.

 

PS : Åpningen fortsetter på BAS kl. 20:30 med Kaj Aune - Remaking Wagner. Buss fra tinghuset til BAS (Bergen arkitekthøgskole) tar bare noen få minutter: Avganger Torget 20:05/09/10/14/15/20. Borealis vil ha guider som viser vei fra tinghuset til bussen og fra Bussstoppet i Sandviken helt fram til Siloen på BAS 

Borealis will provide guides all the way from tinghuset to Siloen at BAS.  The trip takes just a few minutes and the bus leaves from Torget every couple of minutes.

 

Artists:

Experimentalstudio des SWR

Detlef Heusinger, dirigent

Composers:

Karlheinz Stockhausen

Luigi Nono

 

Kaj Aune Remaking Wagner

Kaj Aune Remaking Wagner

Time – ons / wed 20:30 - 23:00
Venue – Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen

PRIS 100 (ordinær)/70 (student/honnør/BT-kort) - Billettservice


20:30 - 21:30 

ROMSKIP OG PLANETER snurrer Wagner (!) + deilig, varm suppe til alle fremmøtte.

ROMSKIP OG PLANETER

 Det sies at Kasper Lygre har flere vinylplater enn folk flest har mp3er. Det som uansett er sikkert at han har vært Dj i snart ti år og mikser bedre på vinyl enn det de fleste gjør i Ableton. I 2004 startet han Nabovarsel med Emilio Sanhueza og siden den gang har han vært en av de fremste og beste DJene i Bergen. Spiller alt fra drum & bass, og house til jungle og hip hop.

Festen vil fortsette etter konserten.

21:30 – 22:30

Kaj Aune

“Remake of ´Der Ring Des Nibelungen´”, enmanns musikkteaterperformance, 60’.

Urpremiere

 

 Vi gjør oppmerksom på at det blir sterke blitzlys og overraskende høye lyder under Kaj Aunes performance. Ta med en jakke, det er kaldt i siloen. // Strong strobe lights and surprising loud sounds. Bring a jacket, it's cold in the silo.

 

Artistic director says 

Kaj Aune is a man living on the edge.  This event will be like going into hospital for a spot of brain surgery, only to find yourself seated at a table eating your own diseased yet strangely enticing organ.  My name is on the waiting list.  

“Remake of ‘Der Ring des Nibelungen’“ er et one-man show, hvor Kaj Aune selv framfører alle fire operaene som dette stykket av Wagner opprinnelig består av. Helt alene erstatter han et operahus med dets enorme maskineri. Det er dømt til å mislykkes, som han sier. Som en hyllest og en protest mot modernismens  evige streben mot (umulige?) mål, har han med fragmenterte materialer, flyktige bilder og ustabile uttrykk utviklet sitt egen kunstmusikk-performance-format, som han kaller et Objekt Opera. Her erstatter han operaens klassiske historiefortelling, teater, sang og tekst med søppel og skrot, bearbeidet til en sammenblanding av skulpturer, instrumenter og karakterer som produserer lyd. Resultater er et musikalsk drama hvor historien blir fortalt med bilder, bevegelse, effekter og lyd. Kaj Aunes opptreden under Borealis 2011 ble nylig kåret til årets perfomance i BT. Den gangen fikk han hele Landmark mørklagt og konfronterte publikum med blitzlys, liksminke og en fiolin som så ut som en søppelfylling. Det kan forventes urovekkende dybde og høylytt mening når han nå for første gang presenter Remake of “Remake of ‘Der Ring des Nibelungen’“.

“Remake of ‘Des Ring des Nibelungen’” is a one-man show in which Kaj Aune single-handedly replaces an entire opera house and its machinery. The fact that this is doomed to failure is, he says, central to the performance.

Dette er et bestillingsverk støttet av Norsk kulturråd og Statens Kunstfond (DK). Presenteres i samarbeid med Den Nye Opera og Avgarde.

 

23.00 - 02.00
Åpningsfesten fortsetter med DJ romskip og planeter. 

 

Beslekted event 

Musikkritiker Hild Borchgrevink samtaler med Kaj Aune om dette verket på Kunsthallen Galleri 3 under Oppvarmingsuken lørdag 10. mars kl 17.00. Les mer her.

 

Related event

Music critic Hild Borchgrevink in conversation with Kaj Aune about this work, Kunstallen Gallery 3, during the Warm-Up Week, March 10, 17.00. Read more here

 

Åpen forelesning med Helmut Oehring

Åpen forelesning med Helmut Oehring

Time – tors / thu 10:00-12:00
Venue – Griegakademiet, Rom 206

Griegakademiet - Rom 206, Lars Hillesgt. 3

GRATIS INNGANG 

 

På denne forelesningen vil Helmut Oehring gi en faglig inngangsvinkel til sine komposisjoner. Seminaret finner sted på Griegakademiet og alle interesserte er velkommen og oppfordres til å delta. Bakgrunnen er at BIT20 Ensemble og Borealis i år har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde komponistworkshops sammen med ensemblet under hele festivalen. Oehring har også skrevet et nytt verk for BIT20, som blir urframført søndag 18. mars sammen med utvalgte bidrag fra komponistworkshopene.

This is a public presentation at which Helmut Oehring will present his working advance of the world premiere on Sunday 18 of his specially commissioned piece “IBSEN”.  

For mer om Oehring og konserten se her

Composer: Helmut Oehring

 

 

Violektroakustisk trykk med Victoria Johnson

Violektroakustisk trykk med Victoria Johnson

Time – tors / thu 11:30-12:30
Venue – Trykkeriet

GRATIS INNGANG

Dette er en “Go to work, get a gig”-event. Den ble starter av Borealis i 2010 med den ide å ta konserter til arbeidsplassen. Ansatte ved  DnB nor Lars Hillesgate, Hurtigrute Terminalen, Vassdal & Erikksen accountants, Bergen Kunsthall og Rådhuset har tidligere fått muligheten til å høre gitaristen Stian Westerhus og trommeslager Øyvind Skarbo gi sitt beste. I år vil Victoria Johnson framføre for ansatte på Trykkeriet og omkringliggende industri- og kontorarbeidessteder. 

“Go to work, get a gig”, started by Borealis in 2010, takes lunchtime concerts into the workplace.  Employees at DnB nor Lars Hillesgate, Hurtigrute Terminal, Vassdal & Erikksen accountants, the Arthall Bergen and the City Hall have in the past had the opportunity to hear guitarist Stian Westerhus and percussionist Øyvind Skarbo perform.  This year, Victoria Johnson will be performing for employees at Trykkeriet and the surrounding industrial and office sites. 

 

Victoria Johnson, elektrisk fiolin og live elektronikk 

Ignas Krunglevicius

“The Rat“, 15’;  Urpremiere 

Jesper Nordin

“Calm Like a Bomb“, 10’

Filmvisning 

Ignas Krunglevicius

“Confessions 2“,  6’

Ignas Krunglevicius

“Confessions 5“, 18’

 

Artistic director says 

Trykkeriet is a great place, Victoria Johnson is one of the most adventurous violinists around and Ingas Krunglevicius’s work makes the hairs on the back on my neck stand up.  This is an event will worth making a short trip for.  

 

Som hevn for arrestasjoner av sympatisører,  hacket AntiSec, gruppen kjent som Anonymous, 70 politistasjoner i USA. De annonserte i august 2011 å ha sluppet sin største fangst hittil av data stjålet fra politiet. Ignas Krunglevicius nye stykke “The Rat“ er basert på informant-eposter som ble stjålet under aksjonen. Her får vi elektroakustisk musikk i et utradisjonelt  konsertrom i eksperimentelle former, et spennende møte mellom rom, sted og Victoria Johnson. Hun vil også snakke om hva hun framfører. . 

 

In retaliation to arrests of its sympathisers, the AntiSec hacker group known as ‘Anonymous’ hacked into approximately seventy, mostly rural, law enforcement websites in the US. They announced, in August 2011, that they had released their “largest cache yet” of stolen data.“The Rat“ is based on informant emails, stolen during the campaign.

 

Filmene, “Confessions 2“ og “Confessions 5” er bygget på en samling av 8 håndskrevne rettstranskripsjoner av dømte kriminelle. Disse er så redusert til bare de setningene der den kriminelle snakker om sine egne følelser. Gjerningspersonens personlige landskapet av skyld blir avslørt, uten beskrivelser av den kriminelle handlingen. Den mest ekstreme voldshandling inneholder noe som vi alle kan gjenkjenne i oss selv, de indre psykologiske mønstre av resonnement og begrunnelse, anger og / eller mangel på det.

A collection of eight handwritten and court-transcript confessions of convicted criminals. These have then been reduced to only those sentences where the criminal is talking about his or her own emotions. The perpetrators personal landscape of guilt is revealed with no descriptions about the actual criminal act. The most extreme act of violence contains something that we can all recognize in ourselves: the inner psychological patterns of reasoning and justification, remorse and/or the lack of it.

Artist: Victoria Johnson

Composers:

Ignas Krunglevicius

Jesper Nordin

Paradoksal innovasjon, Eikanger Bjørsvik med Brainer Interactions

Paradoksal innovasjon, Eikanger Bjørsvik med Brainer Interactions

Time – tors / thu 19:00-20:00
Venue – Grand Selskapslokaler

PRIS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort) , Bilettservice 


Eikanger-Bjørsvik Musikklag :

Ørjan Matre “Paradoxical Leftovers”, 19’

Luciano Berio  “Sequensa”, 6’. Med Solist Marius Hesby,  trombone 

Elgar Howarth “Ascendit in Coeli”, 10’

Jan Sanström  “Canto Stella Mancha”, 15’ Med Solist Marius Hesby, trombone

John Cage “Music for Wind Instruments”, 9’

John Cage,  4’ 33”


Artistic director says 

What better to stir-up revolutionary angst than a brass band performance of John Cage’s “4’ 33”?  All that gleaming metal, shining in resolute silence against the splendid backdrop of Grand Selskapslokale.  Cough, anyone?

Innovasjon og endring er et spørsmål om performance-in-context. Det vil si, innovative hendelser er konsekvensen av diskurser formet i en kulturell livssfære transportert inn i et annen. Eikanger-Bjørsvik ensembelet, det mestvinnende brassbandet i Norge, har de siste årene tatt en plass i festivaler som aldri før har vært prioritert korps. Årsaken åpenbares i spillelisten. Matres “Paradoxical Leftovers” består av en kryssing og brytninger med det tradisjonelle konkuranseformatet. Verket består av seks korte satser som kan spilles i en hvilken som helst rekkefølge med ideen om at det musikalske materialet skal flyte fritt på tvers av satsinndelingen. 

Eikanger-Bjørsvik, one of the most celebrated brass band in Norway, is this year making its first appearance at the Borealis festival. 

 

19:00-20:00 

Brainer interactions

Brainer   “Work Songs”, 30’ :

   “3 Birdie Songs”

   “This is It”

    “Set Filler”

    “Toolbox Song”


Artistic director says 

Imagine Monty Python with OCD (Tvangslidelse, to you Norwegians), and before your very eyes, Brainer will appear.  When they’re not organising sound to fit their own bizarre take on the world, these three break out into spontaneous, informal and entirely random comedy triple-act performances.  Keep your eyes and ears open.    

Brainer interactions betyr rett og slett at de vil interagere. Med Eikanger-Bjørsvik, med publikum og med hverandre (Cimeon Ellerton, Luke Fraser and Simon Katan). Tekstene de selv har sendt meg om hva de skal gjøre må nesten stå slik de er,  på engelsk : Brainer Presents “Strictly-cum-Defiancing - Aerobic Agitprop in Protest against Protest”. All are invited to partake in this strictly compulsory event.’ 

 

“Work songs” : 

Simply, “This is It” is just that, that is this that it is (it is!) A fantasia concertante in and with too many movements and not enough words, for A4 paper and three office drones. “Set Filler” explores the instant when words fail. Hopefully mics, projection and gimp masks will not. “Toolbox Song” hammers out the results of a recent residency spent in collaboration with the newly-reformed Village People at Darmstadt Summer School, and truly nails it (if they don’t screw it up.) Genuinely wrenching, but with a spanner or two in the works. All to be framed by “three Birdie Songs”. Not at all cheep, and not for the easily offended.

Brainer is a London based composer’s collective, writing and collaborating in a variety of ways - from performance of individually written pieces to co-devising from scratch. The group explores a world of sound, gesture, technology and staging to describe hybrid works that are occasionally funny, often odd and always exacting. Formed in 2008 by Cimeon Ellerton, Luke Fraser and Simon Katan.

 

Artists: Marius Hesby

   Eikanger-Bjørsvik Musikklag 

   Brainer 

Composer: John Cage

 

Biblioludium - Studenter fra Skrivekunstakademiet leser

Biblioludium - Studenter fra Skrivekunstakademiet leser

Time – tors / thu 15:30-17:30
Venue – Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

GRATIS INNGANG 

 

Simon Himmelstrup Andersen

Maria Bjørnsen Bokneberg

Judith Kristine Dybendal

Thea Emilie Gjestvang-Knutzen

Olav Sigmundstad Halse

 

Biblioludium 2012 er et samarbeid mellom Skrivekunstakademiet i Hordaland, Bergen Offentlige Bibliotek og samtidsmusikkfestivalen Borealis.

 

Artists: Skrivekunstakademiet

PROTEST IS BEAUTIFUL ! Hammerfest, DJ Rotekopf, DJ Utmark Lydsystem og Brainer Interactions

PROTEST IS BEAUTIFUL ! Hammerfest, DJ Rotekopf, DJ Utmark Lydsystem og Brainer Interactions

Time – tors / thu 22:30-01:00
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Landmark - Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5

PRIS 150 (ordinær) /100 (student/honnør/BT-kort), Billettservice

 

Hammerfest 

Nils Are Drønen: trommer (Last Hurrah, Jazkamer, Public Enema)

Frode Flatland: bass (Ungdomsskulen, “Grieg Maskin”)

John Hegre: gitar (Jazkamer, Noxagt, Public Enema, Golden Serenades, Kaptein Kaliber)

- Jørgen Træen: gitar/synth (TOY, Golden Serenades)

DJ Rotekopf 

DJs Utmark Lydsystem 

Brainer interactions 

Utmark og Borealis er veldig glade for å kunne presentere debutkonserten til bandet Hammerfest. Dette er intet mindre enn en sensasjonell nyskapning. Et knippe ringrever i Bergens musikkliv har gått sammen om å danne et psykedelisk orientert krautrockband for vår tid. Med base i fri improvisasjon henter de tydelig og kjærlig inspirasjon fra den tyske tradisjonen med band som Can og NEU. Torsdagens program avsluttes med platesnurring og protestlåter av DJ Rotekopf og DJ Utmark Lydsystem. 

Utmark and Borealis are very pleased to announce the debut concert of the band Hammerfest. This is nothing less than a sensational innovation: A handful musicians from the music-world of Bergen have joined forces to form a psychedelic-oriented krautrock band for our time. 

 

Presenteres i samarbeid med Utmark/Bergen Kunsthall 

Artist:

Hammerfest

DJ Utmark Soundsystem

 

DJ Rotekopf 

Brainer

 

 

 

 

 

 

Biblioludium - Studenter fra Skrivekunstakademiet leser

Biblioludium - Studenter fra Skrivekunstakademiet leser

Time – fre / fri 15:30-17:30
Venue – Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

Bergen Offentlige Bibliotek, musikkavdelingen

GRATIS INNGANG 

 

Kristin Karlsson

Linda Marie Kirketeig

Kristoffer Pettersen Rambøl

Marte Holm Simonsen

Martine Aabo

 

Biblioludium 2012 er et samarbeid mellom Skrivekunstakademiet i Hordaland, Bergen Offentlige Bibliotek og samtidsmusikkfestivalen Borealis.

 

Artists: Skrivekunstakademiet

 

Absolutt Piano - Mark Knoop

Absolutt Piano - Mark Knoop

Time – fre / fri 11:30-13:00
Venue – Griegakademiet, Prøvesalen

Griegakademiet - Lars Hillesgt. 3 

Gratis inngang 

 

Mark Knoop diskuterer Michael Finnissys nye pianostykke “Choralvorspiele (Koralforspill)“. 

 

Mark Knoop, piano

Michael Finnissy

“Choralvorspiele (Koralforspill)”, 40’

Urpremiere

 

Artistic director says 

Mark Knoop can play anything and everything, anywhere, any time.  He is fearless and open-hearted – and that’s why we keep asking him back to Borealis.  Come and hear him give the world premiere performance of “Choralvorspiele (Koralforspill)” by Michael Finnissy, Mark’s fellow traveller once again across the dangerous peaks and deep ravines of the Borealis festival landscape.  Godspeed brave warriors, we salute you both! 

 

Festivalpianisten Mark Knoop spiller et nytt stort stykke  for piano av Michael Finnissy, der han utforsker koralforspillet - et musikalsk konsept som stammer fra Tunder, Buxtehude og Bach. De første fire koralene er basert på norske åndelige folkesanger, de neste fire er amerikanske salmer fra slutten av 1800-tallet hentet fra “The Sacred Harp”. Knoop og Finnissy har tidligere i samarbeid spilt for Borealis med stor suksess for piano- og ny musikkelskere.  

Mark Knoop will play a new piece for piano by Michael Finnissy exploring choral play  - a musical concept stemming from Tunde, Buxtehude and Bach. The first four chorales are based on Norwegian spiritual folk songs, the next four are American hymns from the end of the 1800-century taken from “The Sacred Harp.”

Artist: Mark Knoop

Composer: Michael Finnissy

Music - Just a soundtrack to your life? Borealis kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med komponisten Johannes Kreidler

Music - Just a soundtrack to your life? Borealis kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med komponisten Johannes Kreidler

Time – fre / fri 19:00-20:00
Venue – Logen Teater

Stundersamfunnet presenterer i samarbeid med Borealis denne eventen.

PRIS 20,- med medlemsskap i studentersamfunnet (30,-) i døren. 

Borealis kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med komponisten Johannes Kreidler om hans arbeider generelt, og spesielt hans nye verk for festivalens tema “protest”. Hvor ofte hører du på musikk, uten å virkelig lytte til den - mens du trener, studerer, drikker øl på en pub, eller skrur på radioen bare for selskapets skyld? For mange av oss har musikk blitt til ikke annet enn soundtrack til livene våre. Vi omgir oss med musikken som følelsesmessig tapet. Og selv når vi lytter, hvor ofte leder melodiene og ordene oss som kveg etter lyden til en virkelighet som er nesten eksklusivt forbeholdt hjertet alene? Hva med hodene våre? Hva med musikk (ikke tekstene!)-som-kodede-tanker-eller-ideer?

Hvor mye er vi da fratatt spenningen og stimulansen av å nærme oss lyden på dens egen premisser, og av oppdagelser av musikk, om oss selv som lyttere, og om verden rundt oss som denne tilnærmingen kan gi bringe? Alwynne Pritchard og Johannes Kreidler vil diskutere ulike måter å tilnærme seg musikk som en kunstform kapabel til å (om)kode noe så spesifikt som dette årets Borealis tema: “protest”.

 

Borealis festival artistic director  Alwynne Pritchard in discussion with composer Johannes Kreidler about his work in general, and his new commission for the Borealis festival’s 2012 theme “protest”. How often are you listing to music, without really listening - while working-out, studying, drinking beer in a pub, or turning on the radio for company? For many of us, music has become nothing more than a soundtrack to our lives, we surround ourselves with it like emotional wallpaper. And even when we are listening, how often do melodies and words lead us like cattle by the nose to a realm that is almost exclusively that of the heart alone?  What about our heads? What about music (not lyrics!)-as-encoded-thought-or-ideas? How much then are we deprived of the excitement and stimulation of engaging with sound on its own terms, and of the discoveries about music, about ourselves as listeners, and about the world around us that this engagement can bring? Alwynne Pritchard and Johannes Kreidler will discuss approaches to engaging with music as an art-form capable of encoding something as specific as this year’s Borealis theme “protest”.

 

Diskusjonen blir presentert i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen.

 

Beslektet/realted event: Plus Minus konsert på Logen Teater etter diskusjonen. Les mer her. 

Artist: Johannes Kreidler

 

Fight the intellectual profiteers ! - Plus Minus Ensemble

Fight the intellectual profiteers ! - Plus Minus Ensemble

Time – fre / fri 20:30-22:00
Venue – Logen Teater

Logen Teater - Øvre Ole Bulls plass 6

PRIS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort), Bilettservice 

 

Du trenger bare en billett for denne eventen eller Bit Teatergarasjens arrangement  Diego Gil & Igor Dobricic (Argentina / Serbia) “BSIDES DANS” (19:00-20:00) på Studio Bergen. Begge vil gi gratis inngang til den andre. 

You can choose to buy a ticket for this event, or for the bit Teatergarasjens arrangement Diego Gil & Igor Dobricic (Argentina/Serbia) “BSIDES DANS”. A ticket for either will give you free entrance to the other. 

NB : Borealis Kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med Johannes Kreidler på Logen Teater i forkant av konserten. Les mer her. 

 

Nicolaus A. Huber

“Beds and Brackets“, piano og assistent, 18’  

Johannes Kreidler

“Slot Machines“, piano, mp3, 8’.

“Kinetic Studies #1“, video, ca. 3’

“Money”, hele gruppen , 8’. 

Urpremiere

 

Pause  

 

Johannes Kreidler 

“Charts Music“, hele gruppen + video, 3’. 

(arr. Plus Minus) 

Johannes Kreidler 

“Kinetic Studies #2“, video, ca. 3’

“Untitled Performance 3“, 4 utøvere, 10’ 

Nicolaus A.Huber 

“Harakiri”, hele gruppen, 16’ 

(arr. Plus Minus) 

 

Stuart King, klarinett

Tom Pauwels, elektrisk gitar 

Zubin Kanga, piano

Mark Knoop, piano / akkordeon

Joanna Bailie, stemme

Gordon MacKay, fiolin

Newton Armstrong, elektronikk

 

Ved siden av to klassiske komposisjoner av den politiske frittalende komponisten Nicolaus A. Huber, presenterer det Britisk/Belgiske Ensembelet Plus Minus flere arbeider av Hubers provokative unge landsmann, Johannes Kreidler. “Money” av Kreidler er et bestillingsverk for denne kvelden spesielt, mens de 5 andre av Kreidlers arbeider framføres for første gang i Norge. Plus Minus ble formet 2003 av Joanne Bailie og Matthew Shlomowitz og markerer seg med spesiell interesse i avant-garde musikk, konseptuell musikk, og experimentell- og åpne instrumentelle stykker, som for eksempel Stockhausens 1963-klassiker, fra hvor de har tatt navnet.

Alongside two classic works by politically outspoken German composer Nicolaus A. Huber, British/Belgian Ensemble Plus Minus also present a number of works by Huber’s provocative young countryman, Johannes Kreidler, whose Borealis commission “Money” will be premiered at this concert. Formed in 2003 by Joanna Bailie and Matthew Shlomowitz, Plus Minus is committed to presenting new work alongside landmark modern repertoire, and is notable for its interpretation of avant-garde, conceptual and experimental works. 

Konserten presenteres i samarbeid med Bergens Kammermusikkforening. 

 

---------------------

 

“Fight the intellectual profiteers/

fight the uninterested pleasure/

fight the subjective expression/

fight the exploiters of human underdevelopment/

fight empiricism/

fight the finished works/

dispossess the possessors of music.”

-Huber, final declaration in premiere of “Harakari” 1972


Artists: Plus Minus Ensemble

Composers:

Nicolaus A. Huber

Johannes Kreidler

 

"Occupy Landmark", Borealis & Fredirik´s Wonderful Evening presenterer Forsvarets Musikkorps Vestlandet/Lasse Lindtner, Morten Traavik med "THIS MACHINE KILLS MARXISTS", CX KiNDTRONiC og Skrekkøgle

"Occupy Landmark", Borealis & Fredirik´s Wonderful Evening presenterer Forsvarets Musikkorps Vestlandet/Lasse Lindtner, Morten Traavik med "THIS MACHINE KILLS MARXISTS", CX KiNDTRONiC og Skrekkøgle

Time – fre / fri 22:00-03:00
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

PRIS 150,- (ordinær), 100,- (student/BT-kort/honnør), Billettservice 

"Fredrik's Wonderful Evening hiver seg med Borealis i protest, og
bidrar med okkupasjon av Landmark i beste festivaltid. Fredag 16. mars blir det diamentrale motsetninger og forvirrende galskap fra 22:00 til 03:00 på natten; Forsvarets Musikkorps Vestlandet stiller uniformert med 30 mann, tidligere forsvarskunstner Morten Traavik kjører kvass monolog i sivilt, jeg spiller plater og Stones Throw Records produsenten CX KiDTRONiK fyrer opp hardcore hip hop, speed metal & gabber mosh pit med New York rapperen Infinit EVOL på mikrofonen. På toppen av det hele kjører interaksjonsdesignerne i Skrekkøgle opp helaftens visuelt protestinferno i storformat. Protestfest!"

Fredrik Saroea

Fredrik´s Wonderful Evening er en Landmark basert klubb- og konsertserie, kuratert av Fredrik Saroea  som i ti år har presentert eksperimenterende artister fra et bredt spekter musikalske sjangre - alt fra lokale nykommere til internasjonale profiler. Serien har blitt programmert i samarbeider med blandt andre Ny Musikk, og har mottatt støtte fra både av Bergen Kommune og Norsk Kulturråd. Klubbens vert er Fredrik Saroea  (DATAROCK), som også er kveldens DJ.

---

Fredrik’s Wonderful Evening is a club evening emphasizing experimental artists working within a wide range of alternative genres. The series has been programmed in close collaboration with the Norwegian section of the International Society for Contemporary Music (ISCM) and has been supported by both the City Council Of Bergen & the Arts Council of Norway. The club is hosted by Fredrik Saroea (DATAROCK), who is also the DJ tonight.

 

22:00-22:30

Forsvarets Musikkorps Vestlandet : CD- lansering og konsert

Friedrich Gulda “Cellokonsert nr. 1 og 5”.

CD med Ernst Simon Gaser, Peter Szilvay og Forsvarets Musikkorps Vestlandet (FMKV) - "Zvezdochka in Orbit"
 
CD-en inkulderer følgende verker:
JON ØIVIND NESS: Zvezdochka in Orbit ·
FRIEDRICH GULDA: Concerto for Cello and Wind Orchestra ·
JAQUES IBERT: Concerto for Cello and Wind Orchestra ·
OLAV ANTON THOMMESSEN: The Phantom of Light – A Miniature Concerto for Cello and 2 Woodwind Quintets

Ernst Simon Glaser har invitert Forsvarets Musikkorps Vestlandet (FMKV) med deres nye sjefdirigent Peter Szilvay med på noe nytt: konserter for cello og korps! Dette resulterte i CDen “Zvezdochka in Orbit”, med Glaser som soloist. Tittlen viser til den siste av hundene som Sovjetunionen sendte i bane rundt jorden. I begynnelsen lyder celloens flytende stemme fremmed og klagende, alltid i glissando, som jamring fra en liten hund slynget ut det uendelige verdensrommet. Eller som en plaget menneskelig samvittighet som kjenner seg uendelig liten overfor det kolossale universet og kjemper for å skaffe seg mer kunnskap.

På releasen spiller FMKV stykker av Gulda, som var kjent som en virtuos pianist og en grensesprengende utøver. Hans cellokonsert ble skrevet i 1980 og med fullstendig forakt for prinsipper om ‘god smak’ gjør Gulda som han vil i musikken. Overtyren er en rockelåt – finalen er en slags sousamarsj med kvasi-fri jazzimprovisasjon i midten. Og nevnte jeg trommesett, gitar og el-bass?

22:30-23:00

Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Mauricio Kagel 

“Der Tribun”, 30’ 

Diktatoren: Lasse Lindtner

28 topputdannete profesjonsmusikere i Marinens blå uniformer skal under okkupasjonen av Landmark ta i bruk hele rommet, musikere vil befinne seg både høyt og lavt, har jeg hørt. Anledningen er “Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen”, basert på Kagels stykke Der Tribun, et politisk verk for en politisk taler, marsjklanger og høyttaler. Forsvarets (Marinens) Musikkorps Vestlandet er et dynamisk og svært allsidig ensemble som spesielt innen samtidsmusikken har markert seg som ett fremdragende ensemble og har til publikums store glede fulgt Borealis fra starten.

 

23:30 - 24:00

Morten Traavik 

“THIS MACHINE KILLS MARXISTS”

Emannsshow, 45’

Er det et foredrag? Er det stand-up? Er det en konsert? Det er ihvertfall regissør og kunstner Morten Traavik i et enmannsshow spesiallaget for Borealis og Fredriks Wonderful Evening. I kveld er han inspirert av Alle Protestsangeres Far, amerikanske Woody Guthrie (This land is your land m.m.) og hans berømte kassegitar med ”This Machine Kills Fascists”-klistremerket. Traavik retter imidlertid sitt våpen motsatt vei av Guthries, i en nådeløs og kanskje håpløs sabotasjeaksjon mot venstresidens monopol på “opprør”. Avrundes med visning av musikkvideoen “EG ER MIN EIGEN FIENDSMANN” fra Traaviks 2011-installasjon “YES/NO”, der to 50 tonn tunge panservogner utgjorde kjerneelementene.

Part lecture, part stand-up with a dash of guitar, Morten Traaviks performances are a rare one-man show created especially for Borealis and Fredrik’s Wonderful Evening. Tonight, he mercilessly, and perhaps hopelessly, will be sabotaging the left-wing monopoly on “rebellion”, rounding off with a screening of the new music video “I AM MY OWN ENEMY” from his 2011 art installation “YES / NO”, where two fifty-tonne Centurion tanks were the core elements.

 

24:00 - 03:00 

CX KiDTRONiK featuring

Infinit EVOL

Gale & geniale CX KiDTRONiK fra New York er signet på det legendariske LA baserte hip hip labelet Stones Throw Records, og han har jobbet med alt fra Kanye West til Trent Reznor. Han er også medlem av tyske Atari Teenage Riot, og akkurat nå er CX på USA turné med poeten Saul Williams. På sitt kommende album har CX KiDTRONiK med seg celebre gjester som Lady Miss Kier,LadyBug Mecca, K-Solo, Kurious, DOOM & MF GRIMM, og til Landmark tar han med seg NYC rapperen Infinit EVOL, som igjen er kjent fra fra Day By Day Entertainment som også huser artister som MF Grimm, MF Doom. 

The crazy & complex New Yorker CX KiDTRONiK is signed to legendary LA based hip hop label, Stones Throw Records, and has worked with everyone from Kanye West to Trent Reznor. CX is a full time member of the German band Atari Teenage Riot, and right now CX is touring with the US poet, Saul Williams. CX KiDTRONiK’s upcoming album features guest contributions from artists such as Lady Miss Kier,LadyBug Mecca, K-Solo, Kurious, DOOM & MF GRIMM, and for the show at Landmark CX KiDTRONiK is bringing along the New York MC, Infinit EVOL, known from the Day By Day Entertainment - home of artists such as MF Grimm & MF Doom.

SKREKKØGLE // Skrekkøgle er den Oslobaserte designduoen Theo Tveterås & Lars Marcus Vedeler. Prosjektene deres har blitt presentert av alt fra Gizmodo, Kotaku, Geekosystem, Petapixel, PopPhoto, Don't Panic & Designboom til GrafillEdit, og på "Occupy Landmark" skal de presentere et spesialdesignet interaktivt videoprosjekt med utgangspunkt i Borealis' festivaltema.

Skrekkøgle is the Oslo based design duo Theo Tveterås & Lars Marcus Vedeler. Their products, interactives, curatorial work & experimental pieces has been featured everywhere from Gizmodo, Kotaku, Geekosystem, Petapixel, PopPhoto, Don't Panic & Designboom to GrafillEdit. At "Occupy Landmark" they're doing a custom interactive video project based on the "protest" theme of Borealis 2012.

Artists:

Morten Traavik

Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Frederiks Wonderful Evening

 

Sosiologiske barnesanger med Kristoffer Ch. Vogt og Family Reggae Disco,

Sosiologiske barnesanger med Kristoffer Ch. Vogt og Family Reggae Disco,

Time – lør / sat 12:00-15:00
Venue – BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter

PRIS 50,-  Selges kun ved døren. 


12:00-13:00

Borealis & Barne-BIKS presenterer: 

Family Reggae Disco Spesial

I tillegg til Family Reggae Disco som en fast tilhører på Bergen Internasjonale Kultursenter med DJ), ansiktsmaler, sirkusartist og hårfletter, får BIKS under Borealis besøk av den engelske trioen Brainer og Kristoffer Vogt med oppdaterte versjoner av kjente og kjære barnesanger.

In addition to its regular Family Reggae Disco DJ, face painter, circus artist and hair-braider, Bergen Internationale Kultursenter(BIKS) will on this occation be joined by Borealis festival guests Brainer and Kristoffer Vogt. 

13:00 – 14:00

Brainer 

“3 Birdie Songs”

“Set Filler”

“Toolbox Song”

Brainer presents “Birdie Songs” and “Tolbox songs” (2008-12) with jelly and ice cream available. Strictly for under-10s and over-11s (only joking!) with participatory fun at some point. Les mer her.

 

14:00 - 15:00

Kristoffer Chelsom Vogt 

“Musikalske fortellinger fra samfunnet” Sang og Kontrabass. 

I motsetning til dagens intentsigende og “ablegøye”-aktige tematikk i barnemusikk, får vi her servert gamle klassiske barnelåter med nytt og aktuelt innhold.  Kristoffer C. Vogt er kontrabassist og Vokalist i en rekke ulike band og prosjekter. Her presenterer han gjendiktningene med sang, spill og plansjer med portretter. 

Kristoffer Chelsom Vogt plays the doublebass and sings updated versions of Norwegian children’s songs from the 1950s. 

 

---------------

 

Utdrag fra "Den velutdannede mannen” 

“Jeg har så masse utdanning og bokhyller så svære.

Derfor går jeg alltid slik med nesen opp i været.

Når jeg går med nesen sånn, og drikker vin ifra Bourgogne

Kan alle se med en gang, min utdanning er kjempelang.

 

Jeg bruker gjerne store ord som ingen kan forstå

Da kjenner jeg meg veldig stor, og andre seg litt små

Hvis det er no’ jeg ikke kan, det hender også dann og vann

Jeg leter litt i syd og nord, og finner meg et fremmedord. “

(Tekst: Kristoffer Chelsom Vogt, basert på melodi av Torbjørn Egner)

 

Biblioludium - Øyvind Ådland og Cesilie Holck leser nyskrevne tekster

Biblioludium - Øyvind Ådland og Cesilie Holck leser nyskrevne tekster

Time – lør / sat 15:00-16:00
Venue – Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen

GRATIS INNGANG 

OBS: ENDRET TIDSPUNKT FRA 15:30 til 15:00!

Øyvind Ådland er født i 1978 og bor i Bergen. Han har utgitt bøkene “Konfliktritt” og “Problemet med de to-tre studentene” (Aschehoug 2001 og 2006), samt “Møksterhele sår på dagtid” (Biblioteket Gasspedal 2003). Han har bidratt til flere kunstprosjekter, bl. a. Eksperiment SUS (2010) – et kunst i landskap-prosjekt på fjellet i Sør-Fron kommune, og gruppeutstillingen “CHROMA I” kuratert av Volt (2011).

Cesilie Holck (f. 1979) er bosatt i Bergen. Hun debuterte som forfatter i 2009 med tekstsamlingen "Norg", og i 2011 kom "Lille hjelper".

Biblioludium 2012 er et samarbeid mellom Skrivekunstakademiet i Hordaland, Bergen Offentlige Bibliotek og samtidsmusikkfestivalen Borealis.

 

Helt perfekt og ørlite grain galskap : Lucky Dragons (US) presentert av Perfect Sounds Forever, Nabovarsel (DJ Sanhueza)

Helt perfekt og ørlite grain galskap : Lucky Dragons (US) presentert av Perfect Sounds Forever, Nabovarsel (DJ Sanhueza)

Time – lør / sat 22:00-03:00
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

PRIS 130 (ordinær)/100 (student/honnør/BT-kort), Bilettservice 

 

22:00-23:00

Lucky Dragons (US)

Lucky Dragons (US) er en duo fra Los Angeles som ikke uten videre kan settes i bås. Duoen baserer seg på et multimedialt presentasjon, hvor publikums deltagelse er like viktig som bandet, med en blanding av gamle laptoper, videovisning, instrumenter til publikum, og ørlitegranne galskap.

Luke Fischbeck & Sarah Rara, the Los Angeles-based experimental duo Lucky Dragons, will give a performance featuring live music, video projection and audiance participation. 

 

23:00-03:00

DJ Sanhueza

Kvelden avrundes med kollektivet Nabovarsel, stiftet av Sanhueza. De har markert seg seg som leverandører av ny klubbmusikk i Bergen, med en eklektisk tilnærming til elektronisk musikk, som har slått an både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Presenteres i samarbeid med Perfect Sounds Forever. 

 

Perfect Sounds Forever

Det er Line Ira & Edda Magnusdottir som står bak Perfect Sounds Forever. Vanligvis inviterer de sine favorittband til å komme spiller på Bergen Kjøtt, men denne gangen samarbeider de med Borealis Festival og inviterer Lucky Dragons til Landmark.

Line Ira & Edda Magnusdottir are the promoters behind Perfect Sounds Forever. Usually they invite their favourite bands to come play at Bergen Kjøtt, but this march they cooperate with Borealis Festival and invite Lucky Dragons to Landmark.

 

ODDA : Stian Westerhus Solo

ODDA : Stian Westerhus Solo

Time – lør / sat 12:00-12:30
Venue – Lindehuset, Odda

PRIS DAGSPASS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort), Billettservice 

 

Program, Odda:

12:00-12:30 - Stian Westerhus Solo

13:00-14:00 - Kor og motkultur med KorVest

14:45-16:00 - Wach auf!/Ein ny dag

 

Stian Westerhus

elektrisk gitar, improvisasjon, 20’

 

Artistic director says 

Stian Westerhus’ solo performances are like brushing your teeth with a live electric cable whilst bathing in blood from a unicorn’s breast. Say no more.

 

Improvisasjonsmusikeren Stian Westerhus blir ikke bare omtalt som “Norges råeste gitarist”, men blir også betegnet som en av de mest spennende instrumentalistene i landet for tiden. Vi kan vente oss en armé av ulike pedaler og gitarer, der han alene kan låte som et helt band. Westerhus nyskapende og utfordrende bruk av gitaren er i seg selv grensesprengende, i brytning mot tradisjonelle forventninger, konvensjoner, og som åpner for og skaper nye muligheter nettopp ved å trosse begrensningene. Westerhus er godt kjent fra Puma, Jaga Jazzist, Bladet, Nils Petter Molvær og Monoltihic. Nå skal han, ikke for første gang briljere for Borealis´ publikum.

Stian Westerhus has been called “Norway’s greatest guitar player” and is a regular performer at Borealis. He is also well-known for his work with Puma, Jaga Jazzist, Bladet, Nils Petter Molvær and Monolithic.

----------- PRAKTISK INFO - ODDA

 

Buss nr. 930 går fra bergen Busstasjon kl.07:30 og ankommer Odda kl. 11:10. Returbussen går fra Odda kl. 16:35 og ankommer Bergen kl .19:55. Bussturen i seg selv er spektakulær  langs Hardangerfjorden og kan anbefales på det sterkeste. Alle eventene på Odda  vil skje på Lindehuset som er en kort spasertur fra busstoppet. Guider fra Borealis vil vise vei for alle som kommer fra Bergen Borealisfestival.no for detaljert kart.

Det vil bli velkomstservering på Smelt Café (ved containerverkstedet) ved ankomst kl. 11:15. 

Det blir også pause kl. 14:00, hvor mat og drikke vil kunne kjøpes på Smelt Café. Starter opp igjen 14:45 med "Wach Auf!" / "Ein Ny Dag" 

----------- PRACTICAL INFO - ODDA

The bus number 930 from Bergen leaves the station from departure A at 07.30 and arrives in Odda at 11.10.  The return bus leaves Odda at 16.35 and arrives in Bergen at 19.55.  The bus will travel through some spectacular scenery on its way up the Hardanger Fjord and we strongly recommend this trip.

All the Odda events take place at Lindehuset, a short walk from the bus stop.  There will be a Borealis guide to lead those arriving on the bus from Bergen to the venue.  See www.borealisfestival.no for a detailed map.

Food will be served at Smelt Café on arrival at 11.15.

Artist: Stian Westerhus

 

ODDA : Kor og Motkultur - KorVest

ODDA : Kor og Motkultur - KorVest

Time – lør / sat 13:00-14:00
Venue – Lindehuset, Odda

PRIS DAGSPASS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort), Billettservice 

 Program, Odda:

12:00-12:30 - Stian Westerhus Solo

13:00-14:00 - Kor og motkultur med KorVest

14:45-16:00 - Wach auf!/Ein ny dag

 

KorVest : 

Cornelius Cardew

“The Great Learning”, Paragraph 7, 30’ 

Thomas Jennefelt

“Warning to the Rich”, 9’

Åke Parmerud

“Transmissions”, 14’, for 16 stemmer,  computer og interaktiv video. Urpremiere

 

Artistic director says 

Odda is the ideal setting for a choral concert.  It’s a town that’s been transformed from natural beauty spot to industrial no-mans-land – a place now with a rare and derelict beauty all its own.  It’s a place in which opinions often do battle, but in which on this occasion, voices will have no problem being heard.

 

Protest mot lengselen etter å fryde seg i rikdom og advarsler mot fryktelige straffer som er i vente for de grådige, er noen av ingrediensene når KorVest, spydspissen i vokalmiljøet i Bergen og på Vestlandet,   framfører Warning to the Rich. Motkultur og avant-garde er stikkord for de to første verkene de framfører. Den enorme komposisjonen “The Great Learning” er mest av alt en gjennomført utopi, som et universelt, egalitært og ukonvensjonelt kunstverk. Med Åke Parmeruds bestillingsverk “Transmissions” tar så KorVestpublikum med seg inn det 21. århundre, hvor spesiallaget programvare gjør at stemmer i koret styrer samtidige visuelle animasjoner. Dette i en komposisjon hvor hver stemme blir behandlet som et individ, heller enn som en kollektiv del av en homogen lydkropp. 

KorVest, spearhead of the vocal community in Bergen and the West coast, performs two counter-culture masterpieces alongside the world premiere of “Transmissions”, a specially commissioned work by Åke Parmerud. This piece, using tailor-made software, enables the singers to create video in real-time, using their voices as ‘controllers’.

Åke Parmeruds verk er bestilt av KorVest for Borealis og støttet av Norsk kulturråd.

 

 

----------- PRAKTISK INFO - ODDA

Buss nr. 930 går fra bergen Busstasjon kl.07:30 og ankommer Odda kl. 11:10. Returbussen går fra Odda kl. 16:35 og ankommer Bergen kl .19:55. Bussturen i seg selv er spektakulær  langs Hardangerfjorden og kan anbefales på det sterkeste. Alle eventene på Odda  vil skje på Lindehuset som er en kort spasertur fra busstoppet. Guider fra Borealis vil vise vei for alle som kommer fra Bergen Borealisfestival.no for detaljert kart.

Det vil bli velkomstservering på Smelt Café (ved containerverkstedet) ved ankomst kl. 11:15. Det blir også pause kl. 14:00, hvor mat og drikke vil kunne kjøpes på Smelt Café. Starter opp igjen 14:45 med "Wach Auf!" / "Ein Ny Dag" 

----------- PRACTICAL INFO - ODDA

The bus number 930 from Bergen leaves the station from departure A at 07.30 and arrives in Odda at 11.10.  The return bus leaves Odda at 16.35 and arrives in Bergen at 19.55.  The bus will travel through some spectacular scenery on its way up the Hardanger Fjord and we strongly recommend this trip.

All the Odda events take place at Lindehuset, a short walk from the bus stop.  There will be a Borealis guide to lead those arriving on the bus from Bergen to the venue.  See www.borealisfestival.no for a detailed map.

Food will be served at Smelt Café on arrival at 11.15.

Composer: Cornelius Cardew

 

 

ODDA : Wach auf! / Ein Ny Dag, Maja Ratkje og POING, Knut Vaage og musikkliv i Odda

ODDA : Wach auf! / Ein Ny Dag, Maja Ratkje og POING, Knut Vaage og musikkliv i Odda

Time – lør / sat 14:45-16:00
Venue – Lindehuset, Odda

PRIS DAGSPASS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort), Billettservice 

Program, Odda:

12:00-12:30 - Stian Westerhus Solo

13:00-14:00 - Kor og motkultur med KorVest

14:45-16:00 - Wach auf!/Ein ny dag

 

Deltakere: 

Maja Ratkje og POING

 Knut Vaage og musikkliv i Odda

Ein ny dag-ensemble med Mihai Sorohan

Tyssedalkoret, dir. Eldbjørg 

Furholt

Tore Vagn Lid, Konsulent 

Mihai Sorohan

Trinn 5 ved Odda barneskole med lærere Gry Folkvord, Hilde Angel og Gunn Lise Silagi

Video: Maria Øy Lojo

Videomateriale frå Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum NVIM

 

Maja Ratkje og POING fra CDen “Wach Auf!”

Knut Vaage 

“Ein ny dag”

     Bestillingsverk

 

Artistic director says 

Once upon a time, before the wicked witch of irony cast a spell across the land, turning heated fires of social engagement into the postmodern wastes of icy insouciance, people used to write music like this.   

 

Mens Maja S. K. Ratkje og POING (Rolf-Erik Nystrøm, Håkon Thelin og Frode Haltli), forener krefter og maner til oppvåkning med deres nye album, “Wach auf!” (Våkn opp!), har komponisten Knut Vaage med bestillingsverket “Ein ny dag” lagt grunnen for den ideelle hyllest av arbeidersangkulturen i Oddas folkesjel. Med musikklivet fra Odda i ryggen, som Tyssedalskoret, Ein ny dag-ensemble og barn frå Odda, tar de kampen om verdighet og arbeiderkulturen med seg inn mot en ny dag med musikalsk og kunstnerisk vitalisering. Men kan man foreslå et innbydende alternativ til den egosentriske, postmoderne kapitalismen og liberalismen ved å kjærtegnet gamle idiomer med moderne lyst og energi?  Ja! Med improvisasjoner, samspill og originale arrangementer blir revolusjonær musikk fra ulike steder og epoker til brennende hete, aktuelle stykker som både kommenterer og feirer folkets kamp for frihet gjennom alle tider. Vær oppmerksom, sentimentalitet kan fort bli til progresjon når lokalsamfunnet engasjeres for å undersøkelser klangen fra folket i “Wach auf! / Ein ny dag”.

 

Bergen-Based composer Knut Vaage’s new version of Maja S. K. Ratkje and POING’s “Wach auf” project, will see them joined by children from Odda and members of the Tyssedal choir and the Ein ny dag-ensemble for a reworking of songs by Hans Eisler and Kurt Weill.

Knut Vaages verk er bestilt av Borealis og støttet av det norske komponistfond. 

 

NB: Hvis du har energi for flere konsertopplevelser etter Odda, kom til Landmark for Perfect Sounds Forver  - Her vil det bli fest ! Les om det her. 

 

 

----------- PRAKTISK INFO - ODDA

Buss nr. 930 går fra bergen Busstasjon kl.07:30 og ankommer Odda kl. 11:10. Returbussen går fra Odda kl. 16:35 og ankommer Bergen kl .19:55. Bussturen i seg selv er spektakulær  langs Hardangerfjorden og kan anbefales på det sterkeste. Alle eventene på Odda  vil skje på Lindehuset som er en kort spasertur fra busstoppet. Guider fra Borealis vil vise vei for alle som kommer fra Bergen Borealisfestival.no for detaljert kart.

Det vil bli velkomstservering på Smelt Café (ved containerverkstedet) ved ankomst kl. 11:15. 

Det blir også pause kl. 14:00, hvor mat og drikke vil kunne kjøpes på Smelt Café. Starter opp igjen 14:45. 

----------- PRACTICAL INFO - ODDA

The bus number 930 from Bergen leaves the station from departure A at 07.30 and arrives in Odda at 11.10.  The return bus leaves Odda at 16.35 and arrives in Bergen at 19.55.  The bus will travel through some spectacular scenery on its way up the Hardanger Fjord and we strongly recommend this trip.

All the Odda events take place at Lindehuset, a short walk from the bus stop.  There will be a Borealis guide to lead those arriving on the bus from Bergen to the venue.  See www.borealisfestival.no for a detailed map.

Food will be served at Smelt Café on arrival at 11.15.

 

Artist: Maja S.K.Ratkje

  Tyssedalkoret 

  Ein Ny Dag Ensemble 

Composer: Knut Vaage

Video: Maria Øy Lojo

TVERT IMOT! BIT20 Ensemble, Helmut Oehring og Innsendte komposisjoner

TVERT IMOT! BIT20 Ensemble, Helmut Oehring og Innsendte komposisjoner

Time – søn / sun 15:00-16:00
Venue – Hotel Grand Terminus

PRIS KONSERT 100 (ordinær)/80 (student/honnør/BT-kort), Billettservice

PRIS DAGSPASS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort), Dagspass som gjelder for hele denne søndagen kjøpes på Billettservice - dagspasset inkluderer inngang til Last Breath Mark Knoop som også er på Terminus, kl. 18.00.

 

BIT20 Ensemble 

Helmut Oehring 

“IBSEN/Et vers (Tvertimod)”, 30’. 

Verdenspremiere. 

Nye insendte stykker av unge komponister:


Craig Farr

Anders Torgunrud Røshol

Fredrick Schjelderup

Tyler Futrell

Erik Dæhlin


 

 

 

 

 

 

BIT20 Ensemble : 

Ingela Øien, Fløyte

Sveinung Birkeland, Obo 

Håkon Nilsen, Klarinett 

Oddmund Økland, Fagott 

Maria Flaate, Trompet

Alexander Rune Tryg, Horn 

John-Arild Suther, Trombone 

Peter Kates, Perkusjon  

Gard Garshol, Perkusjon 2 

Jarle Rotevatn, Piano/celesta 

Jutta Morgenstern, Fiolin 1

 Hayato Naka, Fiolin 2 

Kristin Jæger, Bratsj 

Agnese Rugevica, Cello 

Janne Johansson, Kontrabass

 

Artistic director says 

I’ve been fascinated by Helmut Oehring’s music for as long as I can remember.  I could never quite place it – what it was or where it came from.  It seemed almost as though it was the product of a culture not of this earth.  Maybe this was the kind of music they composed on the moon?  Then one day, I discovered that Helmut Oehring had been born to deaf and dumb parents, that the first words he had spoken, had been uttered with his hands.  I know of no other composer of whom this is the case, and on being told this of Oehring, everything about his music seemed suddenly to fall into place.  Almost.  

 

BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde intense komponistworkshops sammen med ensemblet og inviterte komponiststudenter gjennom hele festivalen. Nå skal resultatet vises fram. Helmut Oehring har blitt omtalt som en “meteor i tysk ny musikk ‘. Selv sier han at han ikke bryr seg en døyt om ny musikk, og nekter også for å vite hva begrepet betyr. Men det er ingen tvil om at Helmut Oehring er en av de mest originale (og vellykkede) stemmer for den unge generasjonen av tyske komponister. Oehring har også skrevet et nytt verk for BIT20, som blir urfamført i kveld

BIT20 Ensemble and the Borealis Festival has invited Helmut Oehring to run a four-day workshop for young composers whose works, along with a specially commissioned piece by Oehring, will be premiered at this concert. 

Helmut Oehrings verk er bestilt av BIT20 for Borealis og støttet av Norsk kulturråd. 

Artists: BIT20 Ensemble 

Composer: Helmut Oehring

 

Craig Farr

 

Anders Torgunrud Røshol

Fredrick Schjelderup

Tyler Futrell

Erik Dæhlin

 

 

 

 

Last Breath med Mark Knoop

Last Breath med Mark Knoop

Time – søn / sun 18:00-19:00
Venue – Hotel Grand Terminus

KONSERT PRIS 100 (ordinær)/80 (student/honnør/BT-kort) - Billettservice

PRIS DAGSPASS 150 (ordinær)/120 (student/honnør/BT-kort) Billettservice. Dagspass inkluderer inngang til TVERT IMOT! som også er på Terminus, kl. 15.00.


Mark Knoop, piano og elektronikk : 

 Trond Reinholdtsen

“Faust or the Decline of Western Music” piano, elektronikk, 45’.

Norgespreimere

 

1. Education

2. Presentation of the current ideological situation  

   (poststructuralist-capitalistic status quo) 

3. Faust: ‘Kunst der Variation’ — Analysis of the notion of “change”     in the 21st century 

4. Relativist Cadenza 

5. Theatricalisation of the Contemporary Piano Sonata

6. Mephisto

7. Truth Process (The Revolutionary Potential of Musical Form)

 

Artistic director says 

There’s an austere but nonetheless outrageously delinquent humour to much of Reinholdtsen’s work, which hits home with greater impact than most attempts to deal seriously with the possibilities and limitations of art and the people who make it.  But in presenting Reinholdtsen’s “Faust, or the Decline of Western Music”, is Borealis all but calling in the bailiffs? Will music’s decline inevitably precede its fall?   

Dette er ikke bare et møte mellom Mark knoops fascinerende pianospilling og Trond Reinholdtsens “Faust, or the Decline of Western Music”, men også et møte mellom piano og fingre, Mark Knoop og publikum, fantastisk lyd og god musikkopplevelse. Mark Knoop spiller her for første gang i Norge et om omfattende verk  av Trond Reinholtsen, nylig vinner av Arne Nordheims komponistpris. 

Mark Knoop will be giving the Norwegian premiere of a new work by Trond Reinholdtsen, recent winner of the Arne Nordheim composition prize. 

Les om “Faust or the Decline of Western Music” i Trond Reinholdtsens Protest-artikkel her. 

 

Artist: Mark Knoop

 

Film : INTOLLERANZA, Bettina Ehrhardt

Film : INTOLLERANZA, Bettina Ehrhardt

Time – ons / wed 13:00-13:58
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Italiensk tale, engelske undertekster. 58 min

Intolleranza. Regi: Bettina Ehrhardt, Tyskland 2004 Manus: Bettina Ehrhardt. Foto: Hans-Albrecht Lusznat, Volker Tittel og Thomas Bresinksky. Musikk: Luigi Nono. 

 
Denne filmen foksuserer på Luigi Nonos musikalske teaterstykke “Intolleranza”. Dette verket tok for seg flere aktuelle politiske temaer, som immigrering, fremmefrykt og miljøkatastrofer. For Nono gikk musikk og politisk engasjement hånd I hånd.

Stykkets premiere førte med seg store kontroverser, som i filmen minnes av mennesker som stod Nono nær. Blant disse er maleren Emilio Vedova, som designet rekvisittene, Nonos daværende kone Nuria Schoenberg Nono og komponisten Heimut Lachenmann som var Nonos elev. Intolleranzas humanistiske grunnlag har I ettertid blitt sett som fenglsende og tvingende nødvendig. Selv uttalte han: “grunnlaget for mine arbeider er alltid en søken etter provokasjon, en hendelse, en opplevelse, en test som vekker mine instinkter og min samvittighet.”

Luigi Nono’s scenic action as seen today. The film traces the history of “Intolleranza”, a music-theatrical work with which Luigi Nono responded to the great political issues of his time: immigration and xenophobia, torture, industrial and natural catastrophes. 

 

Film : The Case of the Grinning Cat (2004), Chris Marker

Film : The Case of the Grinning Cat (2004), Chris Marker

Time – ons / wed 14:00-14:59
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Fransk tale, engelske undertekster, 59 min

Chats perchés. Regi og manus: Chris Marker, Frankrike 2004. Foto: Chris Marker. Medv: Bertrand Cantat, Dieudonné, Léon Schwartzenberg m.fl. 


Ved inngangen til det nye årtusenet begynte et forunderlig graffitifenomen å prege gatebildet i Paris. Monsieur Chat - en glisende gul katt – dukket opp på de mest utenkelige og ufremkommelige steder. Etterhvert ble bildet av katten benyttet i et mangfold foreskjellige sammenhenger, blant annet som et fast inventar i demonstrasjonstog mot invasjonen av Irak. Hvordan kunne et stilisert gatemaleri av en anonym kunstner oppnå status som et nasjonalt fredssymbol? I The Case of the Grinning Cat satte Chris Marker seg som mål å granske utviklingen av dette fenomenet i lys av det daværende politiske og kunstneriske klimaet som rådet i Frankrike. Filmen fungerer som et filosofisk manifest, så vel som en mystisk detektivhistorie og en fremtidsspådom om ettervirkningene av 11. september.


Chris Marker har i femti år bidratt til å rendyrke essayfilmen som en særegen sjanger. I The Case of the Grinning Cat behandler han de komplekse prosessene som gjør at kunst kan bli til slagkraftige politiske symbol for protester, og hvordan mening alltid skapes i møtet med betrakterne - ikke bare av en glorifisert auteur.

 

In “The Case of the Grinning Cat”, film essayist Chris Marker explores the processes that influence how meaning is created. Working as a philosophical manifestation as much as a modern detective story, the film combines archive material with a poetic  portrayal of European protests in the aftermath of 9/11.

 

Film : Fremdarbeit og Product Placement, Johannes Kreidler

Film : Fremdarbeit og Product Placement, Johannes Kreidler

Time – ons / wed 15:00-15:33
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Fremdarbeit 17. min

For en neve dollar har komponister i lavkostland skrevet musikk til Kreidler som han får godt betalt for å presentere for lyttende publikum i kultur- og musikkbyen Berlin.

For just a few dollars, composers in developing countries have written Kreidler’s music for him, while he gets well-paid for presenting the music as his own to the cultural melieu of Berlin.

 

Product Placement 16 min

Filmen viser kunstaksjonen der den tyske eksperimentelle komponist og performance-kunstneren Johannes Kreidler overrekte GEMAs hovedkontor i Berlin 70 200 enkeltskjemar for der han søkte opphavsrettigheter til å benyttet lydsnuttene han hadde brukt for å lage verket Product placement. Komposisjonen består av et 33 sekunder stykke elektronisk musikk. Johannes Kreidler er en tysk eksperimentell komponist og performance-kunstner som gjester årets Borealis-festival. 

Johannes Kreidler presents the GEMA office in Berlin with 70,200 quotations of other “sampled” works, tunes from wildly-gyrating stock market quotes, entire bodies of work (like the Beatles) compressed into seconds.The result is a composition consists of a 33 second piece of electronic music. 

 

Film : Zabriskie Point Michelangelo, Antonioni

Film : Zabriskie Point Michelangelo, Antonioni

Time – tors / thu 14:00-15:52
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Engelsk tale, utekstet, 1 t 52 min

Zabriskie Point. Regi: Michelangelo Antonioni, USA, 1970. Manus: Michelangelo Antonioni, Franco Rossetti, Sam Shepard, Tonino Guerra og Clare Peploe. Foto: Alfio Contini. Musikk: Pink Floyd, The Grateful Dead m.fl. Medv: Mark Frechette, Daria Halprin, Paul Fix, Rod Taylor, Harrison Ford m.fl. 

Zabriskie Point markerte på flere måter et veiskille i Michelangelo Antonionis regissørkarriere. I sin første amerikanskproduserte film retter han svært eksplisitt kritikk både mot styresmaktenes krigføring og innskrenkning av den nye generasjonens politiske ytringsrom.

Filmen følger den vestreradikale studenten Mark som etter å ha skutt en politimann under et studentopprør, stjeler et småfly og flykter til Death Valley-ørkenen. Under ufattelige omstendigheter møter han den livslystne finansdatteren Doria, og de to forenes i en revolusjonær og samtidig naiv søken etter frihetsfølelsen. Som en naturlig videreføring av Blowup (1966) fortsetter Anotonioni sin konsentrerte dveling ved detaljer - en narrativ strategi som etter hvert ble en av hans fremste signaturer. Gjennom fargesprakende nærbilder av varemerker, reklameskilt og overfladiske ikon, skildrer han kanskje også sin egen fremmedgjøring som nyankommen europeer i Amerika. Zabriskie Point var i all sin kontrovers en relevant, om kanskje litt spissformulert diagnose på et samfunn som enkelte vil påstå baserer seg på en voldsom forbrukerkultur og en feilslått individualisme.

Zabriskie Point ble nærmest slaktet både av amerikanske kinogjengere og europeiske filmkritikere. Den hovedsaklige kritikken dreide seg om at Antonioni tegnet et unyansert bilde, ikke bare av amerikansk politi og myndigheter, men også av studentene i motstandbevegelsene. Etterhvert ble dette synet opphøyet til en slags almenngyldig sannhet, også for alle dem som ikke engang hadde sett filmen. Det er viktig å påpeke at Zabriskie Point har blitt til som en personlig observasjon av et fremmed land i en nervøs og uforutsigbar tid. Dette gir den en ekstra tyngde, og gjør at filmen omsider har oppnådd sin velfortjente anerkjennelse som en av Antonioni største bragder.

 

This is a movie which explicitly criticizes both warfare and governmental control of freedom of speech in America in the 1960s. It is a story of Mark, then of Mark and Doria, soon developing into a story of revolutionary but at the same time naive quest for freedom.

 

Film : Kvinner uten menn, Shirin Neshat

Film : Kvinner uten menn, Shirin Neshat

Time – fre / fri 13:00-14:35
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Persisk og engelsk tale, norske undertekster. 1 t 35 min

Zanan-e bedun-e mardan. Regi: Shirin Neshat, Frankrike/Tyskland/Østerrike, 2009. Manus: Shirin Neshat og Shoja Azari. Foto: Martin Gschlacht. Musikk: Ryûichi Sakamoto. Medv: Pegah Ferydoni, Arita Shahrzad, Shabnam Tolouei, Orsi Tóth m.fl. 
 
Debutfilmen til den etablerte billed- og videokunstneren Shirin Neshats er en visuelt spektakulær beretning om fire ulike kvinners skjebner under statskuppet i Iran. Sommeren 1953 ble statsministeren Muhammad Mossadegh styrtet, mens Sjahen Mohammad Reza Pahlavi ble gjeninsatt. I Kvinner uten menn skildres dette politiske klimaet fra fire forskjellige perspektiv. Disse kvinnene blir knyttet til hverandre til tross for svært forskjellige oppfatninger av den uroen deres hjemland gjennomgår. Dette statskuppet ledet til den islamske revolusjonen i 1979 og fremveksten av det Iran vi kjenner i dag.

Neshat har gjennom sin kunstneriske praksis lenge kritisert dagens Iran fra sitt eksil i USA og Europa. Det er nettopp i dette skjæringspunktet mellom østlige tradisjoner og vestlig demokrati, at Neshat har blitt en svært viktig stemme. Som iransk-født kunster som lever og praktiserer i vesten, har hun med både nærhet og samtidig distanse skildret forskjeller i kjønnsrollemønster og identitetsbygging i muslimske og kristne samfunn. Under årets kortfilmprogram viser vi hennes anerkjente videoarbeid, Turbulent (1998), som også nettopp berører disse temaene.

 

Kortfilmprogram : Desistfilm, Stan Brakhage. Meatdaze og Rayday Film, Jeff Keen. Do it Again, Brainer.

Kortfilmprogram : Desistfilm, Stan Brakhage. Meatdaze og Rayday Film, Jeff Keen. Do it Again, Brainer.

Time – tors / thu 13:00-13:43
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Desistfilm

Stan Brakhage, 7 min

Stan Brakhages aller første kortfilm er en usedvanlig foruroligende skrekkhistorie. I Desistfilm viser fire menn og fire kvinner som befinner seg i et hus midt i skogen. Tynget av en kvelende kjedsomhet tyr de til absurde aktiviterer for å få tiden til å gå. Gjennom filmens intense oppbygning kommer deres seksuelle frustrasjon og voldelige atferd stadig nærmere overflaten. Disse menneskene synes å ha en anarkistisk trang til å ødelegge ting rundt dem. Men plutselig blir alle stille. Midt på gulvet står to av gjestene og omfavner hverandre. Dette kysset oppleves som uforståelig for resten, og deres irrasjonelle lyst til å sabotere blir enda tydeligere. Stan Brakhage er kjent for sine audiovisuelle protester og sitt utvidede begrep om hva som kan defineres som film. I Desistfilm protesterer han imidlertid også mot en bestemt festkultur som synes å undertrykke all form for intimitet.

Stan Brackhage’s first short film is a horror story set at a social gathering. Well-known for his protests against mainstream cinema, “Desistfilm” also protests against a party culture Brackhage finds disturbing in its repression of intimacy.

 

Meatdaze og Rayday Film

 Jeff Keen, 8 og 13 min

Jeff Keens kortfilmer har blitt stående som skjulte skatter fra Englands undergrunnscene helt frem til British Film Institutes nylige DVD-lansering. Hans ustyrlige bilder beskriver sekstitallets motstandsbevegelser og punk-kultur. De fleste av Keens tidlige 16mm-filmer var gjort helt uten økonomisk støtte. På Borealis har vi valgt å vise to av disse.

I filmen Meatdaze forsøkte Keen å skape et fullstendig kinoprogram på ti minutter. Filmen er delt inn i seks sekvenser, hvor tre av dem representerer tydelige overganger. Først ser vi en rekke hurtige animasjoner som skal fungere som kinoprogrammets tegnefilm. Deretter følger sekvenser med nakne mennesker som forholder seg til hverandre med blikk og bevegelser. Dette er programmets forfilm. Til slutt kommer programmets hovedfilm, hvor den narrative handlingen blir tydeligere.

På First International Underground Film Festival i 1970 presenterte Jeff Keen sitt nyeste verk Rayday Film gjennom en rekke projeksjoner og en live performance. Navnet på filmen var hentet fra magasinet Amazing Rayday som Keen lenge hadde publisert tekst og bilde for. Hans kjærlighet for tegneserier kommer tydelig tilsyne – filmen består av grafiske fremstillinger satt sammen med dikt og uferdige skisser, og fungerer nærmest som en fazine. Disse to kortfilmene er representative for hvordan Keens filmer tøyer filmens grenser, en praksis som i seg selv oppleves som en slagskraftig protest.

Jeff Keen’s imaginative film making has recently been given new exposure, with a BFI DVD release. Expressing the punk and 1960s countercultures in which they were made, these two films demonstrate Keen’s constant push against the boundaries of short film.

 

Do it Again

Brainer, 15 min

På fjorårets festivalprogram opptråtte Brainer, et komponistkollektiv med sin base I London, med stykket “Do it Again”. Denne filmen er en dokumentasjon av dette stykket, hvor tre mennesker utfører sine separate ideer og utfører dem samtidig ved et bord. Lyder, gestikuleringer og bevegelser blir del av dette utvidete musikalske verket. Gruppen har også I år laget en rekke arrangement spesielt for festivalen, og vil opptre på forskjellige steder under hele festivalen med en mer humoristisk vinkling påprotest-temaet.

Last year, Brainer, a London-based composers’ collective, performed at the festival. Instead of individually producing scores to be rehearsed and added to repertoire, they each brought a single idea to the table -a sound, gesture or movement- from which they co-devised a single performance. This film is a documentation of their piece. Also this year the group has created a number of events specially for the festival. They will perform throughout the festival  taking a more comical approach to the protest theme.

 

Film : Min venn Balthazar, Robert Bresson

Film : Min venn Balthazar, Robert Bresson

Time – fre / fri 15:00-16:35
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Fransk tale, engelske undertekster. 1 t 35 min

Au hasard Balthazar. Regi: Robert Bresson, Frankrike/Sverige 1966 Manus: Robert Bresson. Foto: Ghislain Cloquet. Musikk: Jean Wiener, Schubert. Medv: Anne Wiazemsky, Francois Lafarge, Philippe Asselin, Nathalie Joyaut m.fl. 

Min venn Balthazar forteller historien og Marie og hennes kjære esel Balthazar. Filmen følger deres skjebner etter at de har skilt lag, to parallelle reiser som for dem begge innebærer grov utnyttelse og nedverdigelse. Den franske mesterregissøren Robert Bresson er kjent for sine spirituelle og nærmest mytiske filmepos. Dette kan sees tydelig i Min venn Balthazar, gjennom dens sammenligner av menneskers og dyrs iboende potensiale til å møte ondskap med nestekjærlighet. Balthazar gjennomlider hensynsløs behandling fra sine mange eiere, men bærer med seg disse lidelsene på en nobel og fornem måte. I denne prosessen oppnår han til slutt status som helgen. Maries skjebne forblir derimot usikker. Robert Bresson var en sterk forkjemper for et særegent filmatisk språk, som skulle markere et tydelig skille fra språket i teateret og litteraturen. Den gode filmen skulle ikke være drevet frem av skuespillernes bevegelser og dialog, men gjennom en estetikk som ikke kunne oppnås i andre kunstformer. I Min venn Balthazar oppnås denne estetikken i en metaforisk beretning med religiøse overtoner – en beretning som viser hvordan lidelse kan fungere som en fruktbar protest.

Known for his spiritual and almost mythical films, Bresson compares the human and animal potensial of meeting violence and abuse with charity and kindness.

 

 

Film : Regular Lovers, Phillippe Garrel

Film : Regular Lovers, Phillippe Garrel

Time – lør / sat 13:00-16:00
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Fransk tale, engelske undertekster. 3 timer

Les amants réguliers. Regi: Phillippe Garrel, Frankrike 2005 Manus: Phillippe Garrel og Arlette Langmann. Foto: William Lubtchansky. Musikk: Jean-Claude Vannier. Medv: Louis Garrel, Clotilde Hesme, Julien Lucas m.fl. 

Året er 1968 og studentopprørene tilspisser seg i Paris. Gatene er fylt av unge kunstnere og poeter, brennende biler og røyk. Forfatterspiren François øyner en reell mulighet for forandring. Han har nylig sneket seg unna militærtjenesten, og inntar nå barrikadene med stor heltemod. Men opprørene vinner bare nesten frem, og revolusjonen forblir en vag idé som François diskuterer med vennene sine mest de røyker opium. I Phillippe Garrels Regular Lovers er det nettopp disse diskusjonene om revolusjon som vies mest oppmerksomhet. Filmen skildrer et lite produktivt kunstnerkollektiv som har hengt seg fullstendig opp i troen på at de protesterer, mens de stenger virkeligheten ute og slipper opiumsrusen inn. Garrel avromantiserer dermed en tid og tankegang som for mange franskmenn er opphøyd og glorifisert. Gjennom semi-improvisert skuespill og nydelig svart/hvitt-fotografi viser han hvordan ellers så handlingsdyktige kunstnere lot sine protester forbli innenfor bohembulenes vegger, hvor de ble omformet til teori, poesi og abstrakte malerier.

In 1968, student rebellions in Paris were reaching their peak. But for François, the revolution only remained as a subject for discussion with his friends, while getting high on opium. 

 

 

Film : Salò, eller Sodomas 120 Dager, Pier Paolo Pasolini

Film : Salò, eller Sodomas 120 Dager, Pier Paolo Pasolini

Time – lør / sat 16:00-17:57
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Italiensk tale, engelske undertekster. 1 t 57 min

Saló, o le Centoventi Giornate di Sodoma. Regi: Pier Paolo Pasolini, Italia/Frankrike, 1975. Manus: Pier Paolo Pasolini og Sergio Citti, basert på Marki de Sades roman "Les 120 journées de Sodome". Foto: Tonini Delli Colli. Musikk: Ennio Morricone. Medv: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Uberto P. Quintavalle, Aldo Valletti m.fl.


Pier Paolo Pasolinis siste og mest omdiskuterte film beskriver sadisme og menneskelig fornedrelse av en så grov karakter at filmen fremdeles er ulovelig å vise i en rekke land. Filmen er basert på Marquis de Sades roman «Les 120 journées de Sodome», og skildrer de brutale handlingene til fire fascister som kidnapper og mishandler en gruppe unge kvinner og menn. Passolini selv ble myrdet like før filmens premiere, en drapshandling som skal ha vært kontrapolitisk begrunnet i forhold til den fascismen Passolini kritiserte i Salò. Selv uttalte Passolini følgende om filmen: «Det er en pervers film, men den er en protest mot det perverse overalt. Den er voldelig, men den er en protest mot det voldelige overalt. Den bestående, kontinuerlige sannhet i de Sades verk er det faktum at kroppen blir en handelsvare. Min film er lagt opp som en seksuell metafor som, visjonært, fremstiller relasjonen og utsuger den som blir utsuget. Sadismen, lik maktpolitikken, forvandler menneskene til objekter. Den likheten er filmens ideologiske forutsetning.»

 

Pier Paolo Pasolini´s last, and arguably most controversial film, describes sadism and humiliation in such a unscrupulous manner, that it is still banned in several countries. Before the film´s release, Pasolini was brutally murdered, an incident that by many was regarded as an act of political revenge.

 

 

 

 

 

 

 

Film : Paris is Burning, Jennie Livingston. Bergen Filmklubb og Borealis festival

Film : Paris is Burning, Jennie Livingston. Bergen Filmklubb og Borealis festival

Time – lør / sat 20:30-21:41
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

PRIS : Medlemsskap 100,-, billett 50,-.

Engelsk tale, utekstet, 1 t 11 min

Paris is Burning. Regi: Jennie Livingston, USA, 1990. Foto: Paul Gibson. Medv.: André Christian, Dorian Corey m.fl. 

Denne prisvinnende dokumentaren utforsker en seksuell frigjort subkultur som hadde sin storhetstid i New York på slutten av 1980-tallet. Dette fenomenet, kjent som «the ball culture», var sammensatt av et mangfold bidragsytere fra afroamerikanske og latinoamerikanske, homofile og transseksuelle miljøer. Paris is Burning tegner et nyansert bilde av denne mangfoldige møteplassen som en produktiv sammensmelting, til tross for livsproblemene dens deltagere gjennomgår. 

Filmen skildrer konkurranser hvor deltagerne skal gå som på en catwalk, for deretter bli vurdert etter ulike kriterier som troverdighet i deres opptreden, naturlig skjønnhet og danseferdigheter. I dette miljøet oppstod også en ny dans, kjent som «voguing», hvor deltagerne fryser i glamorøse poseringer, som de man kan se på forsiden av motemagasinet «Vogue». To år før filmen ble ferdigstilt gjorde popartisten Malcolm McLaren fenomenet populært gjennom sangen «Deep in Vogue», hvor han benyttet seg av direkte referanser til danserne fra Paris is Burning. Ett år senere ga Madonna ut «Vogue». Bak hele dette fenomenet, som konkretiseres gjennom denne dansenstilen, ligger det en dyptgående protest mot «den rike og hvite verden», en protest hvor musikk, dans og seksuell åpenhet møtes.

The award winning documentary “Paris is Burning” is an exploration of the New York gay black and Hispanic Ball culture in the 1980s. Behind what might initially appear to be superficial club nights, lies a profound protest against the «white rich world», a protest in which music, dance and sexual self-expression come together.

Presenteres i samarbeid med Bergen Filmklubb.

 

Film : A Trail on the Water, Bettina Ehrhardt og Wolfgang Schreiber

Film : A Trail on the Water, Bettina Ehrhardt og Wolfgang Schreiber

Time – søn / sun 14:30-15:30
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Engelsk/ fransk/tysk tale, engelske undertekster. 1 time

 

A Trail on the Water er en film som fokuserer på forholdet mellom tre store musikere: komponisten Luigi Nono, pianisten Maurizio Pollini og dirigenten Claudio Abbado. Gjennom intervjuer, sitat, utdrag fra øvinger og vakre bilder fra Nono´s fødeby Venezia, skapes et følelsesladet portrett av artistenes vennskap. Dette vennskapet har hatt en enorm innflytelse på dagens musikkverden. 

 

A Trail on the Water is a film about the links between three leading musicians: the composer Luigi Nono, the pianist Maurizio Pollini and the conductor Claudio Abbado.

 

Film : L’argent/Money, Bresson

Film : L’argent/Money, Bresson

Time – søn / sun 13:00-14:25
Venue – Landmark, Bergen Kunsthall

Fransk tale, engelske undertekster. 1 t 25 min

L'argent. Regi: Robert Bresson, Frankrike 1983 Manus: Robert Bresson etter en novelle av Leo Tolstoy. Foto: Pasqualino de Santis og Emmanuel Machuel. Musikk: Johann Sebastian Bach. Medv: Christian Patey, Sylvie Van den Elsen, Michel Briquet m.fl. 

Robert Bresson vant med sin siste film L'argent regissørprisen i Cannes. Dens intrikate historie dreier rundt Yvon, en ung og fattig mann som etter å ha fått en forfalsket pengeseddel blir fengslet i tre år. Når han slipper ut igjen innser står han på bar bakke, uten jobb og uten venner. I desperasjon tar han til gjentatte lovbrudd og blind vold av grunner som forblir ukjente. Som med mange andre Bresson-filmer kan ikke L'argent tolkes utelukkende gjennom sosiale, politiske eller psykologiske begreper. For å sitere Vincent Canby fra New York Times: L'Argent would stand up to Marxist analysis, yet it's anything but Marxist in outlook. It's far too poetic - too interested in the mysteries of the spirit."

Robert Bresson´s last film, “L’argent”, won him the Director´s Prize at the Cannes Film Festival in 1983. Like other Bresson films, “L’argent” cannot be interpreted solely in social, political or psychological terms. 

 

 

Flash Performances under festivalen

Flash Performances under festivalen

Time – Forskjellige steder og tider

 

Gjennom festival uken vil medlemmer av Griegakademiet Percusion Studio: Torstein Åvar Sollien, Trond Gjelsten Dale, Asbjørn Hukeland and Aleksander Raknes Ulriksen holde flash performancer på forskjellige steder rundt i Bergen. 

 

Throughout the week, members of the Griegacademy Percussion Studio, Torstein Åvar Sollien, Trond Gjelsten Dale, Asbjørn Hukeland and Aleksander Raknes Ulriksen, will give flash performances at various unannounced sites around Bergen.

 

Brainer

Brainer

Time – søn / sun Under hele fesitvalen

Brainer (Cimeon Ellerten, Luke Fraser and Simon Katan) vil opptre forskjellige steder under festivalen med performance, musikk, dans og overraskelser. I tillegg til oppføring under hver event er her en oversikt over hvor de skal opptre og når og delvis hvordan. Tekstene står i engelsk slik de selv har skrevet dem.

15/3  - Grand Selskapslokaler 19:00 : Brainer Interventions

There will be some interventions with Eikanger and the audience.

Brainer presents… “Work Songs” (2008-12) 30 mins approx, where they submits their fieldwork project of both new and reimagined pieces for Borealis 2012.

 

Simply, “This is It” is just that, that is this that it is (it is!) A fantasia concertante in and with too many movements and not enough words, for A4 paper and three office drones.

“Set Filler” explores the instant when words fail. Hopefully mics, projection and gimp masks will not.

“Toolbox Song” hammers out the results of a recent residency spent in collaboration with the newly-reformed Village People at Darmstadt Summer School, and truly nails it (if they don’t screw it up.) Genuinely wrenching, but with a spanner or two in the works. All to be framed by three

“Birdie Songs”. Not at all cheep, and not for the easily offended.


16/3:
Brainer with Guerilla Performances in and around Bergen.

17/3 - BIKS 12:00 : Brainer again
Brainer presents Birdie Songs and Toolbox Song (2008-12) alongside jelly and ice cream and with some participatory fun at some point.

- 3 Birdie Songs
- Set Filler
- Toolbox Song

There will be something involving Kristoffer C.V.  and the kids participating as well.

17/3  - Landmark 22:00 : Peripheral stuff


Artists:

Brainer

 

Guerilla performances med Brainer

Guerilla performances med Brainer

Time – lør / sat Plutselig

 

Brainer boards its short-haul tour bus for a meandering series of guerrilla performances in and around Bergen in a host of unlikely, unwise and unsavoury locations.

 

For mer om Brainer se her.

For more on Brainer se her.

 

Åke Parmerud

Åke Parmerud

Komponist / Komponist.

"Transmissions", Urpremiære. Framføres av Kor Vest.

 

Åke Parmerud har jobbet full tid med musikk og multimedia-kunst siden slutten av 70-tallet. Han er utdannet som fotograf, studert musikk ved universitetet, og senere studert ved Musikkonservatoriet i Göteborg. Hans verkliste omfatter instrumentalmusikk samt elektroakustiske komposisjoner, multimedia og interaktiv kunst, video, musikk, teater, dans og film. Han er den mest prisbelønte komponisten innen elektroakustisk musikk siden 1978, da hans stykke "Proximities" fikk førstepris i den internasjonale festivalen for musikk i Bourges, Frankrike.


Åke Parmerud has been working full time with music and multimedia art since late –70. Being trained as a photographer between 1972-74, he studied music at the University and later at the Conservatory of Music in Göteborg, Sweden. His list of works includes instrumental music as well as electro acoustic compositions, multimedia and interactive art, video and music for theater, dance and film. He is the most rewarded composer of electro acoustic music since 1978 when his piece “Proximities” received a first prize in the international festival for music in Bourges, France.

At Borealis :

Odda, Lindehuset 13.00                                              Saturday 17. March

 

Amund Sjølie Sveen

Amund Sjølie Sveen

Amund Sjølie Sveen (1973) er Perkusjonist, komponist, performance-og lydkunstner med base i Oslo. Han har master i solo slagverk fra Göteborg College of Music, og han arbeider hovedsakelig med lyd i ulike sammenhenger, som konsert, teater, performance og installasjon. Sveen er medlem av den norske musikkteater kollektivet NING og samtidsfolkemusikkgruppen SLAGR.

Percussionist, composer, performance- and sound artist based in Oslo, Norway. Has his master in solo percussion from Göteborg College of Music, Sweden (2002). Is mainly working with sound in a wide variety of situations; concert, theater, performance and installation. Is a member of the Norwegian music theater collective NING and the contemporary folk music group SLAGR. Is regularly performing, playing, collaborating and exhibiting in Norway.

At Borealis:

Landmark 21.00                                                        Wednesday 7. March

Anders Torgunrud Røshol

Anders Torgunrud Røshol

BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde intense komponistworkshops sammen med ensemblet og inviterte unge komponister. Anders Torgunrud Røshol er en av deltakerne under workshoppen, som presentere sin kompisjon på søndagens konsert.

Anders Torgunrud Røshol (f. 1988) er opprinnelig fra Hamar og studerer nå komposisjon ved Griegakademiet, UiB.  Hans musikk forsøker å spenne over mange ulike sjangre. Stykket SIMILAR DIFFERENCES (2011), et stykke for altsaksofon og elektrisk gitar ble fremført på Festspillene i Bergen 2011, under den faste «Stikk Innom» konsertserien. Pianostykket NAMIDA (2011), dedikert hans japanske venner og offrene for jordskjelvkatastrofen i Japan i mars 2011, har blitt spilt på støttekonserter både i Norge og Japan. Stykket ble også fremført på den Norske Ambassaden i Tokyo, av pianisten Miki Ambo, i forbindelse med en konsert dedikert norsk pianomusikk.

Selv om studiene på Griegakademiet stort sett fokuserer på samtidsmusikk har Anders vært aktiv i mange andre prosjekter som komponist, arrangør og musiker. Han har jobbet med musikk til film, TV, reklame, trailere og plateinnspillinger. Sammen med filmkomponisten S. Peace Nistades, skrev Anders musikken til Musaab AG’s psykologiske thriller THE TRAVELLER, som ble vist som «Official Selection» under Filmfestivalen i Cannes’ «Short Film Corner» i mai 2011.

 

Anders Torgunrud Røshol (b. 1988) was born in Hamar and is now majoring in composition at the Grieg Academy, UiB. As a contemporary composer Anders’ body of work spans over many different genres; from solo and chamber music, to music for orchestra and electronics. His piece SIMILAR DIFFERENCES (2011), a duo for alto saxophone and electric guitar, premiered at the Bergen International Festival 2011 at the annual Drop-In concert series.  His piano piece NAMIDA (2011), dedicated to his japanese friends and the victims of the earthquake and tsunami that hit Japan in March 2011, has been performed several times on charity concerts both in Norway and Japan.

Although his studies at the Grieg Academy primarily focuses on contemporary classical music, Anders has been very active in numerous projects worldwide as a composer, arranger, orchestrator and musician for projects including films, TV, commercials, trailers as well as music album projects for numerous artists. He co-scored his first movie, Musaab AG’s psychological thriller short, THE TRAVELLER, with film composer S. Peace Nistades. The movie was screened as a «Official Selection» at the Cannes Film Festival’s Short Film Corner in May 2011.

At Borealis:

Hotel Grand Terminus 15.00                                           Sunday 18. March

 

Bergen Internasjonale Kultursenter og barne-BIKS

Bergen Internasjonale Kultursenter og barne-BIKS

Barne Biks er et fast arrangement, en lørdag i måneden for barn på på Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS). 

BIKS er et brukerstyrt, lokalt kunst- og kulturforening med 63 medlemmer. Medlemmene omfatter grupper, lag, organisasjoner og enkeltpersoner. BIKS arbeider for samspill mellom kulturer med arrangementer som dansekurs, kunstnertreff, Internasjonale Barneleker, ungdomsdiskotek, Bergen Internasjonale Musikkfestival og Medisinerrevyen.

Under Borealis vil det her være performance med Brainer, Konsert med Kristoffer Vogt og Barne-BIKS med Family Reggae Disco.

At Borealis :
BIKS 12.00                                                              Saturday 17. March

BIT20 Ensemble

BIT20 Ensemble

BIT20 Ensemble ble dannet i 1989 og er et av Nordens ledende samtidsmusikkensembler. Baldur Brönnimann er ensemblets kunstneriske leder og hoveddirigent. Ensemblet tar et særlig ansvar for utviklingen av norsk og nordisk kunst, og har bestilt og urfremført nærmere 100 verk. BIT20 Ensemble har medvirket på 23 plateinnspillinger. I tillegg til konserter i inn- og utland har ensemblet et omfattende program for barn og unge. Moderne musikkteater, opera og dans er også en viktig del av BIT20 Ensembles virksomhet. Ensemblet holder til i Grieghallen i Bergen og majoriteten av ensemblets medlemmer er gruppeledere eller alternerende gruppeledere i Bergen filharmoniske orkester.
BIT20 Ensemble har spilt på flere sentrale internasjonale arenaer for ny kunstmusikk, deriblant Festival Agora (IRCAM Centre Pompidou, Frankrike), Festival Précences (Radio France), Soundstreams (Canada), Stresa (Italia), Huddersfield Contemporary Music Festival og Barbican Centre (England), i Moskva og St. Petersburg, samt på viktige nasjonale arenaer som Ultima, Borealis, Ilios og Festspillene i Bergen. Ensemblet er anerkjent for sin fleksibilitet. Repertoaret spenner fra stykker skrevet for enkeltmusikere til verker for full sinfonietta. Tre kammermusikkgrupper er inkludert i ensemblet: BIT20 Jugband, BIT20 Duo og BIT20 Percussion.


BIT20 Ensemble was founded in Bergen, Norway in 1989. Consisting of 15 musicians, BIT20 is regarded as one of the foremost Nordic contemporary music ensembles. The ensemble is known for its flexibility. Its repertoire ranges from pieces written for single musicians to works for full sinfonietta. The ensemble includes three permanent chamber groups: BIT20 Jugband, BIT20 Duo and BIT20 Percussion.

At Borealis:

Hotel Grand Terminus 15.00                                           Sunday 18.March

Brainer

Brainer

‘Extensively derivative, often anachronistic and sometimes puerile’ – The Wire 2/09


Brainer er et London-basert komponist-kollektiv som skriver og samarbeider på en rekke ulike måter, fra performance av individuelt skrevne stykker til samutforming fra scratch. Gruppen ble formet i 2008 av Cimeon Ellerton, Luke Fraser and Simon Katan, og utforsker en verden av lyd, bevegelser, teknologi og iscenesettelser for å beskrive hybride verk som er tidvis morsomme, ofte merkelige og alltid krevende.

Brainer is a London based composer's collective, writing and collaborating in a variety of ways - from performance of individually written pieces to co-devising from scratch. The group explores a world of sound, gesture, technology and staging to describe hybrid works that are occasionally funny, often odd and always exacting.

Formed in 2008 by Cimeon Ellerton, Luke Fraser and Simon Katan, works to date include This is It – an extended romp through the apparently endless permutations contained in the three words of the title; The Toolbox Song – an extended romp extended through the apparently more-endless permutations contained in five words not in the title,The Piece - an extended romp extended through the apparently most-endless permutations contained in both the two words of the title and nine words not in the title; and Do It Again - fifteen minutes of banging a table.     

Appearances to date have included Kings Place, London, The City of London Festival, Soundwaves Festival, Brighton and Borealis 2011.

At Borealis :

Se her hva de skal gjøre under festivalen. 

Read program here.

 

 

 

Cesilie Holck

Cesilie Holck

Cesilie Holck (f. 1979) er bosatt i Bergen. Hun debuterte som forfatter i 2009 med tekstsamlingen "Norg", og i 2011 kom "Lille hjelper".

At Borealis:

Bergen offentilge bibliotek 15:30                             Saturday 17.March

Christian Blom

Christian Blom

Festivalkunstner

Ellen Røed og Christian Blom med ustillingen :

“While attempting to balance oneself in space.”

Åpning kl. 16.00 Onsdag 14. Mars på Rom 8.

Christian Blom (Bergen 1974) studerte gitar hos Nicholas O’Raths i Minneapolis ved Augsburg College før komposisjonsstudier hos Morten Eide Pedersen ved Griegakademiet, Institutt for Musikk UiB. I Bergen var Blom involvert på ulike plan i foreningen Ny Musikk, Autunnalefestivalen og BEK. Inkludert et kort opphold som gjestestudent i Berlin hos Walter Zimmermann, ble hovedfaget i komposisjon fullført våren 2004. Blom er nå frilans komponist bosatt på Nesoddtangen. Han jobber med elektronisk musikk, konsertmusikk, dans, teater og installasjoner.

 

Blom og Røed har tidligere samarbeidet om 'Couperins hode skulder kne og tå',  som ble vist på Borealis i 2007.

 

 

Cornelius Cardew

Cornelius Cardew

Komponist / Composer. 

“The Great Learning", Framføres av Kor Vest.

Den engelske komponisten Cornelius Cardew (1936-1981) var blant de mest eventyrlystne, kontroversielle og nyskapende musikere i sin generasjon. Etter en innledende assosiasjon med Stockhausen og den Europeiske avant-garden, ble han engasjert i de estetiske ideene som dominerte rundt John Cage og New York skolen. Som en ledende skikkelse i den eksperimentelle musikken på 1960-tallet, er Cardew allment anerkjent som en pioner innen grafisk notasjon, fri improvisasjon og utøver engasjement. Hans lidenskapelige og utrettelige søken etter større sosial betydning førte ham etter hvert til å bli en politisk aktivist, hvor han deltok i et revolusjonær marxist-leninistisk parti og viet seg til politisk handling, på samme som han letet etter måter å uttrykke sitt engasjement i musikalske termer. På høyden av sin politiske engasjement døde han tragisk i en alder av 45, drept av en hit-and-run sjåfør nær sitt hjem i Øst London.

The English composer Cornelius Cardew (1936-81) was among the most adventurous, controversial and innovative musicians of his generation. After an initial association with Stockhausen and the Europeanavant-garde, he became engaged with the aesthetic ideas of John Cage and the New York school. A leading figure in the experimental music of the 1960s, Cardew is widely acknowledged as a pioneer of graphic notation, free improvisation and performer involvement. His passionate and untiring quest for wider social significance led him eventually to become a political activist. He joined a revolutionary Marxist-Leninist party and devoted himself to political action, at the same time searching for ways to express his commitment in musical terms. At the height of his political involvement he died tragically at the age of 45, killed by a hit-and-run driver near his home in East London.

 

At Borealis : 

Lindehuset Odda 13.00                                      Saturday 17.March

Craig Farr

Craig Farr

BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde intense komponistworkshops sammen med ensemblet og inviterte unge komponister. Craig Farr er en av deltakerne under workshoppen, som presentere sin kompisjon på søndagens konsert.

Craig Farr, (født 1975 I Hertford, England) bor for tiden i Bergen, hvor han har stilling som perkusjonist I Forsvarets Musikkorps Vestlandet. Han er utdannet ved Griegakademiet og hans komposisjoner har vært fremført på Festspillene i Bergen, samt Durham Brass Festival (England), Avgarde, Borealis og BrassWind festivaler (N). Hans komposisjoner har inspirert til bestillinger fra perkusjonister og og blåsere samt profesjonelle janitsjarkorps, messingorkestre og festivaler.

 

Craig Farr, (born 1975 in Hertford, England) currently lives in Bergen where he holds a position as percussionist in the Norwegian Army Band, Bergen. He is educated at the Grieg Academy of music. His compositions have been performed at the Bergen International Festival as well as the Durham Brass Festival (UK), Avgarde, Borealis and BrassWind festivals (N). His compositions have inspired commissions from percussionists and wind players as well as professional wind bands, brass bands and festivals.

 

At Borealis:

Hotel Grand Terminus 15.00                                           Sunday 18. March

 

 

 

 

Detlef Heusinger

Detlef Heusinger

Dirigent for Ensemble Experimental fra EXPERIMENTASTUDIO des SWR. 

Detlef Heusinger er født i Frankfurt, studerte gitar, lutt, dirigering, musikkteori og komposisjon i Bremen, Köln og Freiburg. Hans mest innflytelsesrike professorer inkluderer Francis Travis (dirigering), Hans Werner Henze samt Klaus Huber (komposisjon), Hans Heinrich Eggebrecht (musikkteori) og Hubert Kappel (gitar). Han har mottatt en rekke priser og stipend for sitt kompositoriske arbeid, inkludert "Cité des Artes" (Paris), Roma Award of the "Villa Massimo", komposisjonsprisen fra fra byen Stuttgart og Baldreit Stipend. Han har deltatt i festivaler som Ars Electronica, Berlin Festival Weeks, Darmstadt internasjonale Summer Courses for New Music, Donaueschingen Music Festival, Roma Europa Festival, Salzburger Festspiele, Schwetzingen Festival. Blant tolkere av Heusingers musikk er slike kjente navn som Arditti Quartet, den Auryn Quartet, Ensemble Modern, Ensemble Recherche, den Pianoduo Grau / Schumacher, ORF-Orchestra samt SWR Orchestra for å nevne noen.Detlef Heusinger har vært kunstnerisk leder for EXPERIMENTALSTUDIO fra 2006.

 

Born in Frankfurt/ Main, Detlef Heusinger studied guitar, lute, conducting, music theory and composition in Bremen, Cologne and Freiburg. His most influential professors include Francis Travis (conducting), Hans Werner Henze as well as Klaus Huber (composition), Hans Heinrich Eggebrecht (music theory) and Hubert Käppel (guitar). He has received numerous prizes and stipends for his compositional work, including “Cité des Artes” (Paris), the Rome Award of the “Villa Massimo”, the Composition Prize from the city of Stuttgart and the Baldreit Stipend. He has participated in festivals such as Ars Electronica, Berlin Festival Weeks, Darmstadt International Summer Courses for New Music, Donaueschingen Music Festival, Roma Europa Festival, Salzburger Festspiele, Schwetzingen Festival. Among interpreters of Heusingers music are such renowned names as the Arditti Quartet, the Auryn Quartet, the Ensemble Modern, ensemble recherche, the Pianoduo Grau/Schumacher, the ORF-Orchestra as well as the SWR Orchestra to name but a few. Central to his work are his pieces for the stage such as “Der Turm” (premiered 1989 at the Bremen Theatre), “Volx Muzak” (premiered 1993 at the Bochum Civic Theatre), “Babylon” (premiered 1997 in Schwetzingen) and “Schwarz Rot Gold” (premiered 1998 in Frankfurt/Main), and similarly important are his activities in the realm of live electronics.
 
Detlef Heusinger has been the artistic director of the EXPERIMENTALSTUDIO since 2006.

 

At Borealis: 

Bergen Tinghus 19.00                                              Wednesday 14. March 

DJ Sanhueza

DJ Sanhueza

I 2004 stiftet Sanhueza kollektivet Nabovarsel, som har markert seg med en eklektisk tilnærming til elektronisk musikk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med gjester så forskjellige som The Whitest Boy Alive (DE), Appleblim (UK) og Cosmo Vitelli (FR) har de markert seg som leverandører av ny klubbmusikk i Bergen. Som DJ har Sanhueza markert seg med forskjellige miksteiper og klubbkvelder siden 2003, i tillegg til programmet Discopolis på Studentradioen i Bergen.

At Borealis:

Landmark 22.00                                                        Saturday 17. March 

DJ Utmark Soundsystem

DJ Utmark Soundsystem

Utmark er Bergen Kunsthalls egen konsertserie på Landmark. Utmark presenterer konserter innen ulike sjangre fra rock til klassisk samtidsmusikk. Stikkord kan like gjerne være elektronisk som akustisk, etablert som alternativt, internasjonalt som lokalt, men alltid med et dedikert fokus på den mest interessante og relevante nye musikken.

 

At Borealis :

Landmark 22.30                                                        Thursday 15.March

 

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Eikanger-Bjørsvik Musikklag fra Nordhordland har i en årrekke vært et av de ledende brassband i Europa med stor spennvidde i repertoaret og god kvalitet har ensembelet gjort seg kjent langt utover landets grenser. Foruten Norge har korpset turnert i England, Skottland, Wales, Danmark, Sveits, Nederland og Belgia.

De siste årene har Eikanger-Bjørsvik tatt nye steg framover. Ensemblet har fått en plass i festivalar som aldri før har vært prioritert korps: I 2002 framførte de "Lux Aeterna" med dansekompaniet Carte Blanche under Festspillene i Bergen. Forestillingen ble også sett opp i Sandnes i Rogaland og under Olavsdagene i Trondheim samme år. Eikanger-Bjørsvik har de siste årene vært på programmet i Vossajazz, Autunnalen – festival for ny musikk, Dei Nynorske Festspela, Mediefestivalen i Bergen og Saddleworth Festival of Music and Arts.

I 2003 ga Eikanger-Bjørsvik ut cd-en "Art of the States", i 2005 "Tales & Stories". Det var den 11. og 12. plateinnspillingen i korpsets historie. Eikanger-Bjørsvik er det meistvinnende brassbandet i Norge med 9 NM-titlar, 2 EM-titler, 12 seire i underholdningskonkurransen Siddis Brass, samt 2 triumfer i TV-konkurransen Resonans.

Eikanger-Bjørsvik engasjerer seg sterkt i den Nordhordlandske korpsverden. De aller fleste skolekorps i området har dirigenter som er tilknyttet til Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

At Borealis : 

Grand Selskapslokaler 19.00                                        Thursday 15. March

Ein Ny Dag Ensemble

Ein Ny Dag Ensemble

Ein ny dag-ensemblet er samanstilt av rutinerte amatørmusikarar frå Odda. Ensemblet er samla særskilt for stykket, og komposisjon og arrangement er skreddarsydd for kvar og ein musikar. Ein ny dag-ensemblet innehar også ein solist, Mihai Sorohan, ein dyktig og allsidig musikar frå Transylvania som no busett i Odda. Så her er duka for eit intenst møte mellom ensemblet frå Odda og dei gjestande stjernene Maja Ratkje og POING.


Siri Jordal              klarinett

Eirik Lothe             klarinett/sopr.saxofon

Hilde Angell           waldhorn

Venke Nesse          trompet

Per Jarle Waulen     trompet

Mihai Sorohan        trompet, Soloist : www.mihaisorohan.net

Tarjei Vangen         tuba

Agnar Målsnes        gitar

 

At Borealis: 

Odda, Lindehuset                                                      Saturday 18. March 

Ellen Røed

Ellen Røed

Festivalkunstner 

Ellen Røed og Christian Blom med ustillingen : 

“While attempting to balance oneself in space.”

Åpning kl. 16.00 Onsdag 14. Mars på Rom 8.

Ellen Røed (1970) gikk ut av Kunstakademiet i Trondheim i 2001 og flyttet deretter til Bergen for å arbeide på BEK. Fra høsten 2004 har hun undervist på Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Bergen, hvor hun i dag er stipendiat. Hun i tillegg til å jobbe med egne prosjekter som billedkunstner, har hun gjort en rekke tverrfaglige samarbeidsprosjekter samt jobbet med kunstnergrupper som Motherboard og Verdensteatret. Hun har også utdannelse i sosialantropologi (Cand.mag fra Universitetet i Oslo). 

 
Blom og Røed har tidligere samarbeidet om 'Couperins hode skulder kne og tå',  som ble vist på Borealis i 2007.

 

Erik Dæhlin

Erik Dæhlin

BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde intense komponistworkshops sammen med ensemblet og inviterte unge komponister. Erik Dæhlin er en av deltakerne under workshoppen, som presentere sin kompisjon på søndagens konsert.

 

Erik Dæhlin (f. 1976) er spesielt opptatt av instrumental- og musikkteatersjangrene, der utøverens performativitet utspilles i og forbi det musikalske materialet, og i kontekst til den fremføringsform som benyttes. Denne interessen har han delvis ervervet fra ensemblet NING, som han som slagverker startet opp i 1997, hvor fokuset nettopp lå på et utvidet utøverperspektiv. Dæhlin har fra dette ensemblet og andre grupper og konstellasjoner bred erfaring innen de fleste rytmiske, musikkteatrale og kunstmusikalske sammenhenger. Han har som utøver gjestet de fleste norske og nordiske samtidsmusikkfestivalene. Ved siden av å være medlem i NING, slagverk-ensemblet Puls og halvparten av musikkperformanceprosjektet SPLOING, har han gjort flere radioopptak for NRK P2 og spilt inn plater med norsk samtidsmusikk der han også har vært produsent.

Dæhlin er utdannet slagverker fra konservatoriet i Tromsø, og har studert komposisjon ved Norges Musikkhøgskole med Olav Anton Thommessen, Asbjørn Schaathun og Henrik Hellstenius. Han har også tatt timer og deltatt i seminarer med Michael Finnissy, Helmut Lachenmann og Jörg Mainka. Som komponist har han vært virksom siden 1997. Han har komponert både solo- og kammermusikk, samt elektroakustisk musikk for blant annet Kringkastingsorkesteret, MiN Ensemblet, Liv Glaser, Håkon M. Stene, Oslo Camerata, neoN, Oslo Sinfonietta m. fl. Hans musikk har vært framført ved World Music Days i Hong Kong og ved en rekke europeiske og nordiske scener og konsertsaler.

 

Erik Dæhlin is educated as a percussionist at the Conservatory, finished in 1998. Chamber musician with a great experience in both rhythmic- and classic musical relations. Dæhlin has performed in most norwegian festivals for contemporary music and art, mainly through ensembles as NING, Puls Percussion Ensemble and the duo Sploing. Dæhlin has been producing cds as well as doing radio recordings. As a composer he has been active since 1997, doing solo-, chamber- and orchestral music, as well as instrumental theater pieces and electro-acoustic pieces. During the recent years, Dæhlin has been especially occupied with music that integrates some kind of performative material, that unfold in and beyond the music and in context to the performance space. He finished compositional studies in 2006 at the Academy Of Music in Oslo.

At Borealis:

Hotel Grand Terminus 15.00                                           Sunday 18. March

 

 

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

Ensemble Experimental og EXPERIMENTALSTUDIO des SWR

 EXPERIMENTALSTUDIO i Freiburg (Tyskland) søker synteser i form av akustiske kunst og avansert teknologi gjennom mediet av live-elektronisk sound-Extension. Dette fungere som et supplement til toner generert av musikere gjennom ulike effekt-enheter. Lydene blir så gjennom elektroniske styresystemer og høytalere satt i bevegelse i rommet.  EXPERIMENTALSTUDIO des SWR ser på seg selv som en portal mellom kompositorisk idé og teknisk realisering. Med dette som hovedområde inviteres  komponister og musikere hvert år til et arbeidsstipend for å kunne realisere sine arbeider i en kreativ diskurs med spesialisert utstyr og teamet på EXPERIMENTALSTUDIO, som inkluderer blant annet musikkvitere, lyddesignere og lydingeniører.

 

I tillegg til å arbeide med nye verk sammen komponistene, opptrer EXPERIMENTALSTUDIO også som et ensemble som jevnlig blir invitert til forskjellige steder hele verden over. Etter 35 år med tilstedeværelse i den internasjonale nye musikkbransjen har de etablert seg som ledende ensemble for å utføre ambisiøse komposisjoner med levende elektronikk og gir konserter regelmessig på nesten alle viktige festivaler (som Berliner Festwochen, Wiener Festwochen, Salzburger Festspielen, Festival d'Automne à Paris, Biennale di Venezia). Nå for første gang i Norge, kommer de Borealis Festival 2012.

 EXPERIMENTALSTUDIO har blitt tildelt flere internasjonale priser for sitt eksemplariske arbeid, sist med Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik for CD-produksjon med verker av Luigi Nono. 

 


The EXPERIMENTALSTUDIO in Freiburg (Germany) searches for syntheses in terms of acoustic arts and advanced technology through the medium of live-electronic sound-extension. This supplements the tones generated by musicians through different effect-devices to their modulation, which are put into motion in space by specific steering systems and loudspeakers. The EXPERIMENTALSTUDIO considers itself as gateway between compositional idea and technical realisation. Therefore, several composers and musicians are invited every year for a work-scholarship for being able to realise their works in a creative discourse with the specialized equipment as well as the team of the EXPERIMENTALSTUDIO, e.g. music information scientists, sound designers, sound-engineers and sound-directors.

Apart from creating new works together with the composers, the EXPERIMENTALSTUDIO also performs as an ensemble and is regularly invited worldwide. After 35 years of presence in the international new music business it has established itself as leading ensemble for performing ambitious compositions with live-electronics and gives concerts regularly at almost all important festivals (like Berliner Festwochen, Wiener Festwochen, Salzburger Festspielen, Festival d’Automne à Paris, Biennale di Venezia). Now also at Borealis!

Outstanding music figures who can look back on a long term relationship with the EXPERIMENTALSTUDIO are Mauricio Pollini, Claudio Abbado, Gidon Kremer, Jörg Widmann, Irvin Arditti and Roberto Fabbriciani. The EXPERIMENTALSTUDIO was awarded several international prices for his exemplarily work, recently with the Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik for the CD-production of works by Luigi Nono.

 

At Borelis: 

Bergen Tinghus, 18.00                                             Wednesday 14. March 

Family Reggae Disco

Family Reggae Disco

Family Reggae Disco er et konsept og et et sted hvor mennesker av alle aldre og kulturer møtes for musikalsk og sosial utfoldelse! Her kan hele familien få kulturelt påfyll mens de er sammen og får treffe andre familier. Her er det Djs, sjonglering, tegnebord, god og sunn mat og kanskje en teater forestilling, live musikk, DJ kurs for barn og voksne og fortellerstunder. De holder til i Cafeteateret på Grønland i Oslo, men har faste turer over til Bergen for å holde Family Reggae Discos på Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) under arrangementet Barne-Biks.

Family Reggae Disco started in 2005 on the theatre-boat MS Innvik in Bjørvika, Oslo. The boat has sailed away into the sunset, but the project continues to grow. The idea is very simple: A positive place for all ages to be together. with Reggae DJs, Live music & entertainment, activities, food and drink, stalls, arts and crafts, face-painting...and good vibes. Their home is Cafeteatret, Hollendergt 8, Grønland Oslo and they have travelled all over Norway - playing positive and conscious reggae music for all ages.

 

At Borealis:

Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS)  12.00    Saturday 17. March

 

Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Forsvarets musikkorps Vestlandet(FMKV) har røtter tilbake til 1792 og holder til på Bergenhus Festning. Korpset har for få år siden blitt overført fra Hæren til Sjøforsvaret, og er nå å se i Marinens blå uniformer. Forsvarets Musikkorps Vestlandet er ett av Norges fem helprofesjonelle militærkorps. FMKV er et heltidsorkester bestående av 28 topputdannete musikere på høyeste profesjonelle nivå, som sammen utgjør et dynamisk og svært allsidig ensemble.

FMKV opptrer på mange arenaer både for Forsvaret og det sivile samfunn, og korpset behersker de fleste musikalske genre: tradisjonell korpsmusikk, klassisk musikk, jazz, pop, rock, folkemusikk og samtidsmusikk. Korpset har særlig innen samtidsmusikken markert seg som et av Norges aller fremste ensembler – med tallrike urfremføringer, festivalopptredener, CD-utgivelser. I 2008 fikk de Norsk Komponistforenings utøverpris.

Sjef i FMKV er Kommandørkaptein Lars Hind Flostrand. Produsent er Kate Augestad. Kunstnerisk leder fra 2011 er Peter Szilvay, som fikk Norsk Komponistforenings utøverpris i 2010. 

FMKV gir også ut ny CD som en del av konserten. CD med Ernst Simon Gaser, Peter Szilvay og Forsvarets Musikkorps Vestlandet (FMKV) - "Zvezdochka in Orbit". 

 

At Borealis:

Landmark 22.00                                                           Friday 16. March

 

 

Frederiks wonderful evening

Frederiks wonderful evening

Fredrik´s Wonderful Evening er en Landmark basert klubb & konsertserie som i ti år har presentert eksperimenterende artister fra et bredt spekter musikalske sjangre - alt fra lokale nykommere til internasjonale profiler. Serien har blitt programmert i samarbeider med blandt andre Ny Musikk, og har mottatt støtte fra både av Bergen Kommune & Norsk Kulturråd. I 2004 mottok Fredriks Wonderful Evening Bergensprisen som "Beste klubb" fra NATT&DAG, og samme år ble serien tildelt prisen "Beste Promotør" av BRAK & Radisson SAS.
 
Fredrik's Wonderful Evening is a club evening emphasizing experimental artists working within a wide range of alternative genres. The series has been programmed in close collaboration with the Norwegian section of the International Society for Contemporary Music (ISCM), and has been supported by both the City Council Of Bergen & the Arts Council of Norway. In 2004 Fredrik's Wonderful Evening was awarded "best club" by street-mag, NATT&DAG, and the same year the seies was awarded "best promoter" by BRAK & Radisson SAS.

Klubbens vert er Fredrik Saraoea (DATAROCK) som så langt har presentert artister som...

AFRIRAMPO (JP) + AI PHOENIX + ALOG + ALPHA COLLECTIVE + ARCHER PREWITT (US) + AUDIOGARDE + ALWYNNE PRITCHARD (UK) + BANJOBANDEN + BEAT SCHOOL (UK) + BIRDS (NO/JAP/USA) + BLACK FOREST/BLACK SEA (US) + BLIND + BLIND STEREO + CASA ELECTRO NOVO(UK/US/GER) + CEX (US) + CHEAPMACHINES (UK) + CHERUBS + CHEVAL DE FRISE (FR) + DATAROCK + DENGA DENGA + DEMARNIA LLOYD (NZ) + DER BRIEF FEAT + DIJF SANDERS (BEL) + THOMAS DAHL + DJ ANNIE + DJ BJORN TORSKE + DJ MAKELOVE (FIN) + DJ MIKAL TELLE + DJ PLEASURE + DJ PL WOLD + DJ RALPH MYERZ + DJ SARMA (FIN) + DJ TIMO (FIN) + DJ URB + DJ WOO + EPHEMERA + EIRIK GLAMBK BOE + ELEKTROFANT + ELECTRONICAT (FR) + ENKELTMANNSFORETAKET OLE MADS VEVLE + FAT BATTERY + FLOORA + GOCAB + GORGE TRIO (US) + GRAM PER PERSON + GYAN RILEY (US) + HACKER & HASSWELL (AUS/UK) + INDIGO TREE + IO + JASON FORREST AKA DONNA SUMMER (US) + JAZZKAMMER FEAT + MAJA RATKJE & JORGEN TRAEN + JET JAGUAR + JIM STARK + JON LOVOEN AKA DJ KAVALER + KANAGAWA + KARIN PARK + KHANATE (US) + KJEMPETJUKK BUSSJAFOR + KOBI + KULTURAKUTTEN + KYBERIA + LEIV REED + LUPO + MARTY BROWN + MATIAS TELLEZ + ME AT SEA + MENTAL OVERDRIVE + MIKADO + NOVELTY SUPPERSOUNDS + NUTEQ + OFFICER (6) + PAAL NILSSENLOVE & ANDERS HANA + PAVAN (SWE) + PEDRO CARMONA ALVAREZ AKA MOONPEDRO + PETIKO + PHONOPHANI + PROFESSOR PEZ + QRT + QUASIMOJO + REAKTOR + RUINS (JP) + RYFYLKE + SAM PREKOP (US) + SCANNER (UK) + SEX TAGS + SINJE NES + SGT. PETTER + SHORT CIRCUIT + SISSY WISH + SKATEBÅRD + SKOLTZ_KOLGAN (CAN) + SOUND OF SOTRA + SPOOT & BUILT TO CHILL + STEN OVE TOFT + STOCKHAUS + SYME + SYNTAX TERROR + TEEBEE + THE JNMGNS + TOYEN + UGRESS + ULLAN GENSA + ULTRALYD + UNGDOMSKULEN + UNKNOWN JOE + USA/USB + WALDCHENGARTEN (DK) + WILLIAM HUT + X3D FRITZ + 87 CENTRAL (US)

 

At Borealis : 

Landmark 22:00                                                           Friday 16.March

Fredrick Schjelderup

Fredrick Schjelderup

BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde intense komponistworkshops sammen med ensemblet og inviterte unge komponister. Fredrick Schjelderup er en av deltakerne under workshoppen, som presentere sin kompisjon på søndagens konsert.

 

Fredrick Schjelderup er oppvokst på Sandsli utenfor Bergen. Han har sin musikalske bakgrunn fra Søreide & Sandsli Skolekorps, Ung Symfoni, Bergen Private Gymnas og Manger Folkehøgskole (Mfhs). I 2008 ble han tildelt Chess Stipendet fra Norges Musikkorps Forbund, i kategorien Komposisjon. Etter ett år på Manger Fhs med Torstein Aagaard-Nilsen som mentor innen komposisjon, er Fredrick i dag komposisjonsstudent på 2.året ved Griegakademiet med Morten Eide Pedersen som faglærer. Til vanlig spiller Fredrick slagverk i Eikanger-Bjørsvik Musikklag, et av Europas ledende brassband. 

Fredrick Schjelderup (21) is born at Sandsli outside Bergen. He started playing percussion in the local school band, Søreide & Sandsli Skolekorps, and continued later in different brass bands and youth symphony orchestras. Fredrick started composing at high school, and has later taking lessons with the composer, Torstein Aagaard-Nilsen at the Manger Folk High School. In 2008, he got the ”Chess Scholarship” for composing, given by The Norwegian Band Federation (NMF). The same year, he did a commission for ”Oi Oi Festivalen” at the Festival of Bergen (Festpillene i Bergen). Fredrick is now on his second year, of his bachelor degree in composing at the Grieg Academy of Music in Bergen, with Mortein Eide Pedersen as his teacher. He also plays classical percussion in the famous brass band, Eikanger – Bjørsvik Musikklag."
 
At Borealis: 

Hotel Grand Terminus 15.00                                           Sunday 18. March

 

Hammerfest

Hammerfest

Nils Are Drønen: trommer (Last Hurrah, Jazkamer, Public Enema)
Frode Flatland: bass (Ungdomsskulen, "Grieg Maskin")
John Hegre: gitar (Jazkamer, Noxagt, Public Enema, Golden Serenades, Kaptein Kaliber)
Jørgen Træen: gitar/synth (TOY, Golden Serenades)

Et knippe ringrever i Bergens musikkliv har gått sammen om å danne et psykedelisk orientert krautrockband for vår tid. Med base i fri improvisasjon henter de tydelig og kjærlig inspirasjon fra den tyske tradisjonen med band som Can og NEU.

 

At Borealis :

Landmark 22:30                                                         Thursday 15. March

 

Helmut Oehring

Helmut Oehring

Komponist / Composer.

Helmut Oehring vil være i Bergen under hele festivalen! 

Helmut Oehring (1961) er en autodidakt gitarist og komponist, med master fra Berlin Academy of Arts, som han nå er en medlem av. Oehring har fått en rekke priser, inkludert The Hanns Eisler Prize fra Deutschlandsender Kultur, den italienske Orpheus Chamber Opera Prize og Schneider Schott Music Prize. Han ble også tildelt Hindemith Prize (1997) samt Arnold Schönberg-prisen (2008) på bakgunn av hans totale produksjon, som omfatter mer enn 190 verker av nesten alle mulige sjangere. Oehring sine komposisjoner og produksjoner er framført av konsertsaler og scener over hele Europa, Asia og Nord Amerika. Oehring fungerer også som dirigent og instruktør av hans egne verker, nylig for Worldpremiere av Songspiel hans Die WUNDE Heinemed Ensemble Modern.
 
I år har BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde komponistworkshops sammen med ensemblet. Oehring har også skrevet et nytt verk for BIT20, som blir urfremført på konsert 18. mars sammen med utvalgte bidrag fra komponistworkshopene.


Helmut Oehring was born in 1961 in Berlin. An autodidact guitarist and composer, and following consultations with André Asriel, Helmut Zapf, Georg Katzer and Friedrich Goldmann, he became a master student of Georg Katzer between 1992 and 1994 at the Berlin Academy of Arts; in 2005, he was elected member of the Academy. In 1994/95, Oehring was guest of the Villa Massimo in Rome, and he obtained numerous prices since, including the Hanns Eisler Prize from the Deutschlandsender Kultur, the Italian Orpheus Chamber Opera Prize and the Schneider Schott Music Prize. He also was awarded the Hindemith Prize (1997) as well as the Arnold Schoenberg Prize (2008) for the entirety of his creation which comprises more than 250 works of nearly all genres up to now. Oehring’s compositions and productions are programmed by concert halls and stages throughout Europe, Asia and Northern America. Oehring works also as a conductor and stage director of his own works. In September 2011 Helmut Oehring’s autobiography Mit anderen Augen was published by btb/Randomhouse. Actually he composes commissioned pieces like the operas SehnSuchtMEER oder Vom Fliegenden Holländer for the German Opera at River Rhein Düsseldorf (world premiere in March 2013) and FAIRY QUEEN oder Schreie und Flüstern einer Sommernacht for the Berlin State Opera (world premiere in June 2013) and the film music for F. W. Murnau's silent film Sunrise from 1927 (world premiere in autumn 2013). On 19th October 2012 Helmut Oehring's new work schienen wie Wellen die in lange Auge for vocal soloist, orchestra and choir will open the festival in Donaueschingen  (with David Moss, the SWR Symphony Orchestra and Vocal Soloists, conductor: Theodor Currentzis).

 

At Borealis :

Griegakademiet, Rom 206 10:00                                   Thursday 15.March

Hotel Grand Terminus 15:00                                          Sunday 18.March

 

Hild Borchgrevink

Hild Borchgrevink

Hild Borchgrevink (1975) har studert mye musikkvitenskap og litt litteratur og teater ved Universitetet i Oslo. I 2011 gikk hun på Skrivekunstakademiet i Hordaland, og samme år fikk hun publisert en tekst i en antologi på Kolon forlag. Hun er fast musikkritiker i Dagsavisen, og i 2012 har hun arbeidsstipend fra Norsk kritikerlag. For tiden skriver hun på en tekst som skal bli med inn i et kammerverk av komponisten Lene Grenager, en artikkel om Christoph Marthaler til Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift og to CD-katalogtekster som burde vært ferdige. Hun er styreleder i Borealis, Bergens fineste festival, og glad for å få lov til å programmere årets Biblioludium.

 

Hild Borchgrevink (1975) studied a lot of musicology and some literature and theatre at the University of Oslo. In 2011 she attended Skrivekunstakademiet i Hordaland, and the same year a part of her mid-year exam text was published in an anthology. She is a music critic in Dagsavisen, and in 2012 she was awarded a work grant from the Norwegian Critics' Association. Currently she works on a text that will become part of a chamber work by composer Lene Grenager, an article about Christoph Marthaler for Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift and two catalogue texts for new CDs that should have been finished. She is chair of the board of Borealis, Bergen's finest festival, and happy to be allowed to program this year's Biblioludium.

At Borealis :

Galleri 3, Bergen Kunsthall  17:00                          Sunday 10.March

 

Ignas Krunglevicius

Ignas Krunglevicius

Ignas Krunglevicius (f. 1979) er fra Kaunas i Litauen, men han har jobbet og bodd i Oslo siden 2001. Han har mastergrad i komposisjon fra Norsk Musikkhøgskole og jobber som billedkunstner og komponist. I hans senere verker har han jobbet med performance og installasjoner som kombinerer lyd og bilde. Blant temaene han tar opp er maktkamp, mekanismer for tankekontroll og voldelige mellommenneskelige relasjoner, psykopater og deres ideer, politi-intervjuer, relative styrkeforhold mellom kjønn og manipulasjon i media.

Ignas Krunglevicius (b. 1979) is from Kaunas in Lithuania, but he has worked and lived in Oslo since 2001. He works as a visual artist and composer, and is currently taking a master’s degree in composition at the Norwegian Academy of Music. In his later works he holds performances and installations combining sound and image. Among the themes he addresses are: power struggle, mechanisms for mind control and violent inter-human relationships, psychopaths and their ideas, police interviews, relative strength between sexes and the manipulation in the media.

At Borealis :

Trykkeriet 11:30                                               Thursday 15.March

Jesper Nordin

Jesper Nordin

Jesper Nordins (f:1971) uttrykksfulle musikk med spor av svensk folkemusikk, rock og improvisert musikk, framføres reglemessig over hele verden av etablertre orkestre og ensembler, som for eksempel BBC Scottish Symphony Orchestra, Basel Symphony Orchestra, Finske Radios Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Ensemble Orchestral Contemporain og Ensemble l'Itineraire. Nordin var SRs (Sveriges Radio) P2’s Composer in Residence fra 2004 til 2006 hvorav SR Records ga ut portrettplaten "Residues" som hylles i svensk og internasjonal presse. Han spiller også laptop i Trio Trespassing som ga ut sin framgangsrike debut CD ”Transitory Frames” i 2009.

The music of Jesper Nordin (f:1971), with its powerful emotional impact and traces of traditional Swedish folk music, rock music and improvised music, is broadcast and performed throughout the world by major soloists, ensembles and symphony orchestras, for instance BBC Scottish Symphony Orchestra, Basel Symphony Orchestra, both the Finnish and Swedish Radio Symphony Orchestras, Ensemble Orchestral Contemporain and Ensemble l'Itineraire. He has received commissions from ensembles and institutions around the world. In 2006 the Swedish Radio released the internationally acclaimed portrait CD "Residues" that include some of his major orchestral works.

At Borealis :

Trykkeriet 11:30                                               Thursday 15.March

Johannes Kreidler

Johannes Kreidler

Komponist / Composer. Til stede under festivalen. 

Johannes Kreidler (1980) begynte sin musikkopplæring i en alder av fire og hadde sine første pianotimer i en alder av åtte. Han begynte å komponere musikk allerede i 1989 og fra 2000 til 2006 studerte han komposisjon og musikkteori ved Musikkhøyskolen Freiburg, komposisjon med Mathias Spahlinger, teori med Eckehard Kiem, orgel med Helmut Deutsch, piano med Felix Gottlieb og elektronisk musikk med Mesias Maiguashca og Orm Finnendahl. I tillegg til dette, gjorde han filosofiske studier ved Universität Freiburg. Fra 2004 til 2005 studerte han elektronisk musikk ved Institutt for Sonologi ved Royal Conservatory i Haag, Holland med stipend fra European Community. Han har deltatt i komponistkurs med Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough, Richard Barrett og ved IRCAM Paris.

Siden 2006 har undervist musikkteori og elektronisk musikk ved University of Music and Theater Rostock i Tyskland og på Hochbegabtenzentrum ved University of Music Detmold. Fra 2009 har han undervist ved Hochschule für Musik und Theater Hannover. Johannes Kreidler bor i Berlin


Johannes Kreidler was born in 1980 in Esslingen, Germany. He began his musical training at the age of four and had his first piano lessons at the age of eight. In 1989 he began composing, studying composition and music theory at the Musikhochschule Stuttgart as well as learning to play the violin and organ. From 2000 to 2006 he studied composition and music theory at the Musikhochschule Freiburg, composition with Mathias Spahlinger, theory with Eckehard Kiem, organ with Helmut Deutsch, piano with Felix Gottlieb and electronic music with Mesias Maiguashca and Orm Finnendahl. In addition to this, he did philosophical studies at the Universität Freiburg. From 2004 to 2005 he studied electronic music at the Institute of Sonology at the Royal Conservatory of The Hague, Holland with a scholarship he received from the European Community. He has taken part in composition courses with Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough, Richard Barrett and at IRCAM Paris.

Since 2006 he has been teaching music theory and electronic music at the University of Music and Theater Rostock, Germany and at the Hochbegabtenzentrum of the University of Music Detmold, and since 2009 at the Hochschule für Musik und Theater Hannover. Johannes Kreidler lives in Berlin.

 

At Borealis :

Logen Bar 19.00                                                           Friday 16.March

Logen Teater 20:30                                                       Friday 16.March

 

John Cage

John Cage

John Cage var en amerikansk komponist, filosof, dikter, musikkteoretiker, artist og grafiker. Som en pioner innenfor “chance music”, elektronisk musikk og ikke-standard bruk av musikkinstrumenter, var Cage en av de ledende skikkelsene i etterkrigstidens avant-garde. Kritikere har hyllet ham som en av de mest innflytelsesrike amerikanske komponister i det 20. århundre. Han var medvirkende i utviklingen av moderne dans, for det meste gjennom sin tilknytning tilk oreograf Merce Cunningham, som også var Cages romantisk partner for det meste av hans liv.


John Cage was an American composer, philosopher, poet, music theorist, artist,  and printmaker. A pioneer of chance music, electronic music and non-standard use of musical instruments, Cage was one of the leading figures of the post-war avant-garde. Critics have lauded him as one of the most influential American composers of the 20th century. He was also instrumental in the development of modern dance, mostly through his association with choreographer Merce Cunningham, who was also Cage's romantic partner for most of their lives.

At Borealis :

Grand Selskapslokaler 19:00                              Thursday 15.March

Kaj Aune

Kaj Aune

Kaj Aune arbeider befinner seg like godt innenfor samtidsmusikken og den visuell kunsten. Ved å kombinere visuelle og teatralske elementer med lyd og musikk,skaper han sitt eget språk og metode for historiefortelling. Hans arbeider er ofte absurd, tragisk og komisk, med referanser til historiske og hverdagsliv scenarier. Gjenbruk av allerede eksisterende materiale er også et viktig element i arbeidet hans.

The work of Kaj Aune is applicable to both contemporary music and visual art. By combining visual and theatrical elements with sound and music, he creates his own language and method of storytelling.  His works are often absurd, tragic and comical, with references to historic and everyday life scenarios. The reuse of already-existing material is also an important element in his work.

 

Karl Holmqvist

Karl Holmqvist

Festivalkunstner med utstillingen "THE VISIT" på Landmark, NO.5 

Utstillingsåpning Fredag 9. mars. kl.20.00 

For mer les her. 

 

Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) kan sies å være den elektroniske musikkens viktigste pionér, helt på høyde med den konkrete musikkens Pierre Schaeffer. Hans kunstneriske utvikling ga grunnlag for en rik produksjon som besto av elektronisk musikk med og uten instrumenter, ensemble- og orkestermusikk, og operaer. Han har også stått for store og ukonvensjonelle fremføringer, som styrekvartett med helikoptre, og ble i 2001 herostratisk berømt på grunn av en uttalelse om at flyangrepene på WTC i september var verdens største kunstverk. Riktignok ble disse uttalelsene tatt ut av kontekst og slik sett fordreid, men de bygget likevel opp under Stockhausens omdømme som en eksentrisk og enestående personlighet.

Stockhausen ble født i et urolig Tyskland med store problemer innen både økonomi og politikk, inn i en tid hvor radikale eksperimenter i kunstlivet var vanlig, og hvor kontroversielle uttrykk hørte til dagens orden. Den relativt ferske industrialismen hadde forvandlet Europa, og teknologiens inntreden som en altomfavnende samfunnsmakt opptok kunstnere og komponister. Teknologien banet vei for en ny tid, og det nye massemediet radio brakte den inn i hverdagslivet på en måte som ikke hadde eksistert tidligere. Etter annen verdenskrig skjøt utviklingen av modernismen fart, og den ga sterke impulser til den unge Stockhausen. Stockhausen insisterte på å bruke syntetisk lyd hvor han kunne konstruere klanger som aldri før hadde eksistert, gjennom nitidig kontroll av hver deltones volum og tonehøyde. Datidens teknologi tatt i betraktning, var dette en møysommelig oppgave, men det ble etter hvert laget nye typer båndspiller-teknologi med inn- og avspillingshoder som kunne flyttes, roteres og så videre, og prosessene ble lettere.

 

A musical pioneer, Karlheinz Stockhausen broke many barriers and taboos. He wrote more than 300 works in various genres from opera and orchestral pieces to electronic music and complex compositions where performers, producers, helicopters, recording equipment, and audiences all together become his instruments. His thought-provoking output was cited as an influence by the The Beatles, Yoko Ono, Kraftwerk, Miles Davis, Frank Zappa,Herbie Hancock, and Björk. Stockhausen appeared on the cover of The Beatles' album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band with Paul McCartney, one of his numerous fans across the universe. Stockhausen's largest work took him 25 years to complete. It is the mega-opera consisting of seven operas, one 24-hour opera for each day of the week, is entitled "Licht" (Light, 1977-2003). Outside of his entertainment profession, Stockhausen was a highly unusual and sometimes controversial figure.  Stockhausen is the perfect example of the composer who has participated at nearly all world premières and in innumerable exemplary performances and recordings of his works world-wide – as conductor, performer, musical director or sound projec- tionist.

At Borealis :

Bergen tinghus 18:00                                     Wednesday 14.March

Knut Vaage

Knut Vaage

Knut Vaage (1961) er bosatt i Bergen hvor han livnærer seg som komponist. Han har utdanningen sin i klaver og komposisjon fraa Griegakademiet i Bergen. Fra Norges Musikkhøgskole har han realkompetanse som lektor i komposisjon. Vaage har vært aktiv innafor flere stilarter, men med hovedvekt på improvisasjon- og samtidsmusikk. Han har i flere prosjekt utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Vaage sin produksjon spenner fra symfoniske verk og opera, til solostykker. Musikken hans er ofte framført på konsertar og festivaler i inn og utland.

Knut Vaage, born 1961, lives in Bergen where he works as a composer. He graduated as pianist and composer from Griegakademiet in Bergen. From the Norwegian Academy of Music he has received a professional certificate as a lecturer in composition. Vaage has worked in different styles of music, though concentrating on improvised and contemporary music. Many of Vaage's projects have investigated the boundaries between improvisation and composed music. His music has been regularly performed on concerts and at festivals in Norway and abroad.

 

Odda, Lindehuset 14.45                                              Saturday 17. March

KorVest

KorVest

KorVest ble stiftet i 2003 som et profesjonelt kammerkor basert i Bergen. Siden etableringen i 2003 har koret hatt en stadig økende aktivitet som inkluderer opera, egne konserter, samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og medvirkning på en rekke plateinnspillinger. KorVest har samarbeidet med en lang rekke profilerte dirigenter, deriblant Simon Halsey, leder for Rundfunkchor Berlin og Sigvards Klava, leder for det latviske radiokoret.

På Borealis Festival skal de framføre Cornelius Cardews “The great Learning”, Thomas Jennefelts “Warning to the Rich”, og Åke Parmeruds bestillingsverk “Transmissions”.

At Borealis: 

Odda, Lindehuset 13.00                                              Saturday 17. March 

Kristoffer C. Vogt

Kristoffer C. Vogt

Kristoffer Chelsom Vogt har virket som musiker siden 1999, da han 17 år gammel begynte å spille på byens utesteder. Siden har han vært vekselvis fulltid og deltids musiker, mest på Vestlandet, men også i andre landsdeler og i Europa. Hans hovedinstrument er kontrabass og vokal. I 2003 fikk han Nattjazz og Sparebanken Vests Talentpris. De siste årene har han spilt og sunget mest med Swingjazzorkesteret Kniv og Taffel, festbandet Swingende Kniv, trioen HvisDetPasser, folkemusikkbandet Novgorod og på Jon Fosse og Gabriel Fliflet sitt bestillingsverk til Festspillene i Bergen 2010, “Åresong”.

At Borealis:

Bergen Internasjonale Kultursenter 12.00           Saturday 17. March

Lasse Lintner

Lasse Lintner

Lasse Lintner er skuespiller og Spiller rollen som Diktaroen under Forsvarets Musikkorps Vestlandets konsert av Mauricio Kagel “Der Tribun”. 

Lars Johan Lindtner, kjent som Lasse Lindtner (født 7. mars 1955 i Bergen) er en norsk skuespiller. Lindtner er tilknyttet Nationaltheatret og har tidligere arbeidet ved Trøndelag Teater. Han var i tillegg en kjent skuespiller i Fjernsynsteatret. I radioteateret på NRK har han gjort seg bemerket i rollen som Knut Gribb. Lindtner har også hatt roller på film og fjernsyn. Han filmdebuterte i 1985 og har siden medvirket i blant annet filmene Drømmeslottet (1986), Ti kniver i hjertet (1994) og En folkefiende (2005). På TV er han kjent fra serier som Vestavind, Familiesagaen De syv søstre, Vazelina Hjulkalender og Ved kongens bord. Siden 2002 har han spilt en av hovedrollene i TV2s situasjonskomedie Holms. Fra høsten 2006 var han aktuell i en ny, bærende rolle i TV2s såpeserie Hotel Cæsar som forretningsmannen Magnus Falsen. Han har også vært tambur i Nygaards Bataljon, samt lest inn flere lydbok-versjoner av bøkene om Varg Veum.
 
Lars Johan Lindtner, known as Lasse Lindtner (1955) is a Norwegian actor. Lindtner is associated with the National Theatre and has previously worked at Trøndelag Teater. He was also a famous actor in “Fjernsynsteateret”. In “Radioteateret” on NRK, he has made ​​his mark in the role of Knut Gribb. Lindtner has also had roles on film and television. He film debut was in 1985 and has since starred in movies including “Dream Palace” (1986), “Ti kniver i hjertet” (1994) and “En folkefiende” (2005). On TV he is known from the series “Vestavind”, familiesagaen “De syv søstre”, “Vazelina hjulkalender” og “Ved kongens bord”. Since 2002 he has played a lead role in TV2's sitcom “Holms.” Later he was relevant in a new role in the TV2 soap opera “Hotel Caesar” as the businessman Magnus Falsen. He has also been tambur in Nygaards Battalion, and read in several audio book versions of books about Varg Veum.

At Borealis: 

Landmark 22:30                                                           Friday 16. March   

 

Lucky Dragons (US)

Lucky Dragons (US)

Det er Luke Fischbeck og Sarah Rara som utgjør denne eksperimentelle duoen, Lucky Dragons. De kommer fra Los Angeles og er kjent for sitt uvanlige lydbilde og har blitt beskrevet som å ha evnen til å omgjøre "dagligdagse lyder” til forlokkende nye lyder. Lucky Dragons framføringer inkluderer levende musikk, videoprojeksjon og lyder produsert i samspill med publikum. Lucky Dragons handler om nye og temporære “creatures-equal-power”-situasjoner hvor publikum samarbeider seg i mellom med å bygge opp skjøre nettverk av enkle ting som hudkontakt, ukjente språk, temporær logikk, ånden i det å feire, og ting som virker uten at du egentlig vet hvorfor.

Luke Fischbeck & Sarah Rara form the experimental duo Lucky Dragons. They come from Los Angeles and are known for their unusual sound and have been described as having the ability to make "everyday sounds! become alluringly other. Lucky Dragons performances include live music, video projection and sounds made together with the aucience. Lucky Dragons are about the birthing of new and temporary creatures–equal-power situations in which audience members cooperate amongst themselves, building up fragile networks held together by such light things as skin contact, unfamiliar language, temporary logic, the spirit of celebration, and things that work but you don’t know why.

At Borealis: 

Landmark 22.00                                                        Saturday 17. March 

Luigi Nono

Luigi Nono

Komponist / Composer 

Den italienske komponisten Luigi Nono (1924-1990) var en av de mest sosialt engasjerte av 20-århundre komponister. Hans marxistiske politiske syn påvirket de fleste av hans avant-garde komposisjoner. Han ble født den 29. januar 1924, i Venezia, Italia, hvor hans far var en velstående ingeniør. Han begynte å studere musikk i 1941 i Venezia konservatoriet. Han fikk sin doktorgrad i jus i ved Universitetet i Padova mens han studerte musikk med komponisten Gian Francesco Malipiero.

Nono var aktivt medlem av det italienske kommunistpartiet, og han ofte brukte marxistiske tekster og revolusjonære skrifter som grunnlag for sine komposisjoner. På midten av 1950-tallet kom han med et sterkt utttrykk som reflektere han idologi og ståsted: "Urettferdighet dominerer i vår tid. Som mann og musiker må jeg protestere."

 Av Nonos komposisjoner som har tiltrukket størst, og bredest oppmerksomhet var hans opera Intolleranza, først komponert i 1960, så revidert I 1970. Stykket er et angrep på raseskille og kjernefysiske våpen. Temaet er akkurat det motsatte av totalitære system som begrenser både individualitet og frihet, likevel gjorde publikumet opprør under hans premiere i Venezia i 1961. Nonos tidlige verker var influert av komponisten Arnold Schönberg og i 1955 giftet Nono seg med Schönberg datter Nuria. De hadde to døtre, Silvia og Serena. Nono døde av en leversykdom 6. mai 1990.

 

 

The Italian composer Luigi Nono (1924-1990) was one of the most socially engaged of 20th-century composers. His Marxist political views influenced most of his avant-garde compositions. He was born on January 29, 1924, in Venice, Italy, where his father was a prosperous engineer. He started studying music in 1941 at the Venice Conservatory. He received his doctorate in law in at the University of Padua while studying music with composer Gian Francesco Malipiero.
 
Nono was an active member of the Italian Communist Party, and he often used Marxist texts and revolutionary writings as a basis for his compositions. In the mid-1950s, his highly ideological scores attracted notoriety. "An artist must concern himself with his time," Nono said. "Injustice dominates in our time. As man and musician I must protest."

Nono's composition to attract wide attention was his opera Intolleranza, first composed in 1960 and revised in 1970. It attacked racial segregation and nuclear weapons. The theme of the work is opposition to all totalitarian systems that restrict individuality and freedom. The protagonist is a miner who seeks the meaning of life. There are three main scenes: a mine cave-in, a political demonstration crushed by the police, and a catastrophic flood. The work employs multimedia techniques. Scenes of injustice are projected on multiple screens, along with the faces of the principal singers. Even the audience sees itself in projected images so it cannot ignore its involvement. The chorus, which plays an important role, is heard from a pre-recorded tape, the sounds emanating from loudspeakers placed throughout the auditorium. At its premiere in Venice in 1961, the audience rioted. Nono's early works were influenced by composer Arnold Schoenberg. In 1955, Nono married Schoenberg's daughter Nuria. They had two daughters, Silvia and Serena. Nono died of a liver ailment on May 6, 1990. 

At Borealis:

Tinghuset 19.00                                                     Wednesday 14. March 

 

Maja S. K. Ratkje

Maja S. K. Ratkje

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973) er komponist og utøver. Hennes musikk er framført av utøvere som Klangforum Wien, Fretwork, Oslo, Bodø og Trondheim Sinfonietta, Kringkastingsorkesteret, Arve Tellefsen, SPUNK, POING, Frode Haltli, Marianne Beate Kielland, Vertavo, Engegårdkvartetten og Cikada. Hun har blitt portrettert med konserter i bl.a. Wien Konzerthaus og i regi av Kanadisk Radio i Toronto. Hun har vært festivalkomponist under Other Minds i San Francisco, Nordland Musikkfestuke og sommeren 2011 under Avanti! Summer Festival i Finland. I 2001 mottok Ratkje, som første komponist i Norge, Arne Nordheims komponistpris. Hun har også mottat andre priser i inn-og utland, deriblant Edvardprisen (to ganger) og UNESCOs Rostrumpris i 1999 for stykket «Waves IIb» samt Award of Distinction sammen med Jazzkammer under Prix Ars Electronica for soloplata Voice i 2003 for å nevne noen. I 2008 kom portrettplata River Mouth Echoes ut på John Zorn’s plateselskap Tzadik. En 90 minutter lang tysk dokumentarfilm om Ratkje av Ingo Biermann er i ferd med å ferdigstilles i to versjoner til kino og TV.

Hun er også kjent som utøver, først og fremst av egne verker, og som improvisasjonsmusiker bl.a. i gruppa SPUNK og i performance-trioen Agrare. Andre samarbeidspartnere er Jaap Blonk, Joëlle Léandre, POING, Truge, Per Inge Bjørlo, Stephen O’Malley, Ikue Mori, Zeena Parkins og Lasse Marhaug. Hun har laget og framført musikk til hørespill av Elfride Jelinek på bestilling fra tysk radio, hun har framført og spilt inn egen musikk til dans, teater, installasjoner, film og litteratur. Andre kunstnere som Per Inge Bjørlo, HC Gilje og Odd Johan Fritzøe er også faste samarbeidspartnere. Hun har vært solist med bl.a. KORK og Klangforum Wien og hun var aktør i sin egen opera “No Title Performance” som hadde premiere under Ultima i 2003.


Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, composer and performer (born Dec. 29th 1973 in Trondheim, Norway), finished composition studies at the Norwegian State Academy of Music in Oslo in 2000. Her music is performed worldwide by performers such as Klangforum Wien, Oslo Sinfonietta, The Norwegian Radio Orchestra, Fretwork, TM+, Cikada and Vertavo string quartets, Quatuor Renoir, Ticom, crashEnsemble, Pearls for Swine Experience, Torben Snekkestad, Marianne Beate Kielland, SPUNK, Frode Haltli, POING and many more. Portrait concerts with her music has been heard in Toronto and Vienna, she has been composer in residence at festivals like Other Minds in San Francisco, Nordland Music Festival in Bodø and Avanti! Summer Festival in Finland.

 

Odda, Lindehuset 14.45                                              Saturday 17. March

Maria Øy Lojo

Maria Øy Lojo

Maria Øy Lojo (1978) er en Video-og Bergen basert kunstner med Bachelor fra Glasgow School of Art i skulptur / miljømessig kunst og Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, hvor hun senere jobbet som vitenskapelig assistent i nye medier. Hun har også studert performance med Diane Torr og moderne koreografi og dans med Vilde Sparre Jansen og andre. Øy Lojo har vært med å grunnlegge videoenselskapet Doppler med Kjersti Sundland og Bjørg Taranger. BEK har vært hennes viktigste produksjonssted de siste par årene, hvor hun også har undervist, utviklet projektor konstruksjoner og jobbet som systemadministrator. Øy Lojo har tidligere samarbeidet med blant andre Maia Urstad, Roar Sletteland og Teaterbåten Innvik. Hun har blitt presentert i Australia, over hele Storbritannia og Norge på steder som City Art Centre i Edinburgh, WASPS Studios Glasgow, Bergen Kunsthall og Museum of Sidney.

 

Maria Øy Lojo (1978) is a Video- and Bergen based artist, with BA from Glasgow School of Art in sculpture/ enviromental art and MA of art at Bergen National Academy of the Arts, where she later worked as a scientific assistant in new media.  She also studied performance with Diane Torr and contemporary choreography and dance with Vilde Sparre Jansen and others. The artist is a co-founder of the video company Doppler with Kjersti Sundland and Bjørg Taranger. BEK has been her main location for making works for the past couple of years, where she's also been teaching, developing projector construction and working as a system administrator. Øy Lojo has previously collaborated with Maia Urstad, Roar Sletteland and Teaterbåten Innvik amongst others. She's been presented in Australia, throughout UK and Norway in venues such as City Art Centre in Edinburgh, WASPS Studios Glasgow, Bergen Kunsthall and Museum of Sidney.

 

At Borealis :

Odda, Lindehuset 14.45                                                Saturday 17. March

 

Marius Hesby

Marius Hesby

Marius hesby spiller Trombone som solois i Eikanger-Bjørsvik Musikklag. 

Marius Hesby (1976) er trombonist i Kongelige norske marines musikkorps, og har i perioden 2009-2012 også stilling som solist i Forsvarets musikk. Han har diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole, hvor han studerte med professor Ingemar Roos. Hesby har vært solist med Oslo filharmoniske orkester, Bergen filharmoniske orkester, Trondheim symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret og blåseensemblene i Forsvarets musikk, Ensemble de la SMCQ i Montréal og Athelas sinfonietta i København. Han har holdt konserter i Skandinavia, de baltiske land, Russland og Canada, på festivaler som Festspillene i Bergen, Oslo kammermusikkfestival, Ultima, Vestfoldfestspillene, MusiMarch i Montréal, Happy days sound festival og Oslo internasjonale kirkemusikkfestival. Hesby er opptatt av trombonens muligheter som soloinstrument, og har urfremført verker av flere norske komponister, blant dem Mark Adderley, Jon Øivind Ness, Stig Nordhagen og Arne Nordheim.


Marius Hesby earned a Master of music degree from the Norwegian state academy of music, where he studied under professor (1995-2001). From 1999 he has been principal trombonist of the Royal Norwegian navy band, frequently substituting in Norwegian and Swedish symphony orchestras. Passionate about the soloistic potential of the trombone, he pursues opportunities to perform the instrument’s rapidly growing solo literature, also commissioning and premiering music from contemporary composers. In 2005, he premiered a major concerto by Norwegian composer Arne Nordheim with the Bergen philharmonic orchestra. Over the last few years, Hesby has appeared as soloist with several of the Norwegian symphony orchestras. He has performed on major Norwegian festivals such as the one in Bergen and the Ultima Contemporary Music Festival in Oslo, and toured Norway, Sweden, the Baltic countries and Russia with recitals and solo performances.

 

At Borealis :

Grand Selskapslokaler 19:00                                        Thursday 15.March

Mark Knoop

Mark Knoop

Mark Knoop er en pianist og dirigent som bor i London. Han opptrer med grupper som PlusMinus (London / Brussel), Ensemble Exposé (London), LetterPiece Company (London / Brussel), 175 East (Auckland), musikFabrik (Köln) og Apartment House (London).
       
Mark har opptrådt over hele Europa, Storbritannia og Australia og i New Zealand, Sør Korea, Mongolia, USA, Canada og på festivaler, inkludert Transit (Leuven), Ultima (Oslo), Huddersfield, Spitalfields, Borealis (!), Lucerne, Spor (Århus), Melbourne og Adelaide Festivaler og ISCM World Music Days.
       
Knoop har jobbet med mange respekterte komponister som Peter Ablinger, RichardBarrett, Chris Dench, James Dillon, Michael Finnissy, Helmut Lachenmann, Liza Lim, Thomas Meadowcroft, Matthew Shlomowitz, Erik Ulman, David Young og mange andre. Soloarbeider komponert for ham inkluderer Stefan Prins “Piano Hero # 2”, Matthew Shlomowitz' “Popular Contexts”, Chris Newmans “Air Fool Agony Face”, og Dominik Karskis “Streams Within” for piano og ensemble. Nåværende bestillinger inkluderer nye solo verker av Finnissy, Newton Armstrong, Joanna Bailie og Adam de la Cour. Hans innspillinger av John Cage og David Lumsdaine har vært kritikerrost.

 

Mark Knoop is a pianist and conductor living in London, UK. He performs with such groups as Plus­Minus (London/Brussels), Ensemble Exposé (London), Letter Piece Company (London/Brussels), 175 East (Auckland), musikFabrik (Köln) and Apartment House (London).
                       
Mark has appeared throughout Europe, the United Kingdom and Australia and in New Zealand, South Korea, Mongolia, United States of America, Canada and at festivals including the Transit (Leuven), Ultima (Oslo), Huddersfield, Spitalfields, Borealis, Lucerne, Spor (Århus), Melbourne, and Adelaide Festivals, and the ISCM World Music Days.
                       
Mark has worked with many respected composers including Peter Ablinger, Richard Barrett, Chris Dench, James Dillon, Michael Finnissy, Helmut Lachenmann, Liza Lim, Thomas Meadowcroft, Matthew Shlomowitz, Erik Ulman, David Young, and many others. Solo works composed for him include Stefan Prins’ Piano Hero #2, Matthew Shlomowitz’ Popular Contexts, Chris Newman’s Air Fool Agony Face, and Dominik Karski’s Streams Within for piano and ensemble. Current commissions include new solo works by Finnissy, Newton Armstrong, Joanna Bailie and Adam de la Cour. His recordings of music by John Cage and David Lumsdaine have been critically acclaimed.

 

At Borealis :

Griegakademiet, Prøvesalen 11.30                                    Friday 16.March

Hotel Grand Terminus 18:00                                          Sunday 18. March

Michael Finnissy

Michael Finnissy

Komponist / Composer

Michael Finnissy (1946) studerte ved Royal College of Music i Storbrittania og senere i Italia med Roman Vlad. Han har blandt annet vært med å bygge opp musikkavdelingen i  London School of Contemporary Dance, og har vært senere vært tilknyttet de som komponist med mange bemerkelsesverdige britiske dansekompanier. Han har også vært musiker i residensen i Victorian College of the Arts i Australia, og i East London Late Starters Orchestra. I 1999 ble han utnevnt til professor i komposisjon ved University of Southampton. Finnissy har vært komponist ved Bath, Huddersfield, og Almeida Festivaler, og hans verker er blir utført og kringkastet over hele verden.
 
Finnissy var komponist på Borealis Festival, og Time of Music Festival i Finland i 2009.

Michael Finnissy was born in Tulse Hill, London in 1946 and studied at the Royal College of Music. He later studied in Italy with Roman Vlad. He went on to create the music department of the London School of Contemporary Dance, and has been associated as composer with many notable British dance companies. He has also been musician in residence to the Victorian College of the Arts, the City of Caulfield in Australia, and the East London Late Starters Orchestra. In 1999 he was made Professor of Composition at the University of Southampton. Finnissy has been featured composer at the Bath, Huddersfield, and Almeida festivals, and his works are widely performed and broadcast worldwide.

Finnissy was also featured composer at the Borealis Festival, and the Time of Music Festival in Finland in 2009.

 

At Borealis :

Griegakademiet, Prøvesalen 11:30                                    Friday 16.March

Morten Traavik

Morten Traavik

Morten Traavik (Norge), regissør og kunstner basert i Stockholm og Oslo. www.traavik.info  

Morten Traavik(Norway), director and artist based in Stockholm and Oslo. www.traavik.info   

 

At Borealis :

Landmark 22:00                                                           Friday 16.March

Nicolaus A. Huber

Nicolaus A. Huber

Komponist / Composer.

"Harakiri" og "Beds and Brackets" Framføres av Plus Minus Ensemble. 

Nicolaus A. Huber (1939) studerte musikkpedagogikk ved Hochschule für Musik und Theater München fra 1958 til 1962 og senere komposisjon med Franz Xaver Lehner og Günter Bialas. Han gjennomførte sin utdannelse videre med Josef Anton Riedl, Karlheinz Stockhausen og, fremfor alt,med Luigi Nono. Fra 1974 til sin tilbaktrekning i 2003 var Huber professor i komposisjon ved Hochschule Folkwang i Essen.
 
Riedl og Schnebel var viktige inspiratorer for Hubers vokale og språklige eksperimenter. Spesielt Riedl var en viktig oppmuntrer for Huber radikale tendenser. Hans behandling av musikalsk materiale ble sterkest formet av hans kontakt med Stockhausen, mens Nono var en inspirator for hans historiske og politiske (marxistisk) bevissthet, noe som var særlig tydelig i hans andre kompositoriske fase. Huber deltok i Stockhausens komposisjonprosjekt “Ensemble” på Darmstadter Ferienkurse i 1967, en opplevelse som styrket hans anerkjennelse av potensialet i improvisasjon, en faktor som markerere, ikke bare hans konvensjonelle komposisjoner, men også hans blandede-og multimedia eksperimenter. Stockhausens innflytelse kan også ses i Hubers utnyttelse av plass og inkorporering av utenforliggende elementer, for eksempel vokale ytringer i instrumental musikk. Hans studieopphold med Luigi Nono i 1967-1968 var enda mer innflytelsesrik på Huber, der Nono oppfordret Huber til å søke en mer grundige måte å utrydde tonalitet, gjennom en studie av psykologi for bedre å forstå menneskelige reaksjoner.


Nicolaus A. Huber was born in 1939 in Passau, Germany. From 1958 to 1962 Huber studied music education at the Hochschule für Musik und Theater München and subsequently composition with Franz Xaver Lehner and Günter Bialas. He pursued his education further with  Josef Anton Riedl,  Karlheinz Stockhausen and, above all, with Luigi Nono. From 1974 until his retirement in 2003 Huber was Professor of Composition at the Folkwang Hochschule in Essen.

Riedl and Schnebel inspired Huber's vocal and linguistic experiments. Riedl in particular encouraged Huber's radical tendencies.. His treatment of musical material was most strongly formed by his contact with Stockhausen, while Nono inspired in him an acute historical and political (Marxist) awareness, particularly evident in his second compositional phase, beginning around 1969. Huber took part in Stockhausen's composition project “Ensemble” at the 1967  Darmstädter Ferienkurse, an experience that gave him an appreciation of the potential for improvisation—a factor that marks not only his compositions for conventional forces, but also his mixed- and multi-media experiments.

Stockhausen's influence can also be seen in Huber's exploitation of space and the incorporation of extraneous elements, such as vocal utterances in instrumental music, as a means of heightening expression. His period of study with Luigi Nono in 1967-1968 was even more influential on Huber. Nono encouraged Huber to seek a more thoroughgoing means of eradicating tonality, through a study of psychology in order better to understand human responses.

 

At Borealis :

Logen Teater 20:30                                                       Friday 16.March

Perfect Sounds Forever

Perfect Sounds Forever

Line Ira & Edda Magnusdottir are the promoters behind Perfect Sounds Forever. Usually they invite their favourite bands to come play at Bergens best venue, Bergen Kjøtt, but this march they cooperate with Borealis Festival and invite Lucky Dragons to Landmark! Bands that have played at Perfect Sounds Forever in the past include Active Child, Motorpsycho, Anna Järvinen, Säkert!, Basia Bkor ulat, King Creosote & Jon Hopkins, Gold Panda, The Hidden Cameras, Dirty Beaches & Handsome Furs.

Linje Ira & Edda Magnusdottir er arrangørene bak Perfect Sounds Forever. Vanligvis inviterer de sine favorittband til å komme å spille på Bergens Bergen Kjøtt, men denne gangen samarbeider de med Borealis Festival og inviterer Lucky Dragons til Landmark. Band som har spilt på Perfect Sounds Forever inkluderer ActiveChild, Motorpsycho, Anna Järvinen, Säkert!, Basia Bkor ulat, king Creosote & Jon Hopkins, Gold Panda, The Hidden Cameras, Dirty Beaches & Handsome Furs.

At Borealis: 

Landmark 22.00                                                        Saturday 17. March 

Plus Minus Ensemble

Plus Minus Ensemble

Plus Minus er en Anglo/Belgisk oktett som presentere nye arbeider innenfor et  moderne repertoire. Oktetten ble formet 2003 av Joanne Bailie og Matthew Shlomowitz og markerer seg med spesiell interesse i avant-garde musikk, konseptuell musikk, og experimentell- og åpne instrumentelle stykker, som for eksempel Stockhausens 1963 klassiker, fra hvor de har tatt navnet.  


Plus Minus har spilt under Borealis Festival flere ganger. Andre festivaler de har spilt på er Huddersfield, Spitalfields (London), Spor(Aarhus), Transit (Leuven), og Ultima (Oslo). Plus Minus har også spilt i London på "Talk Show" og "Calling Out Of Context" utstillinger på ICA, Whitechapel Gallery, National Portrait Gallery, South Bank Centre, Cutting Edge seriene, Bethnal Green Working Men´s Club og regelmessig på Kings Place.

Plus Minus is an Anglo/Belgium octet committed to presenting new work alongside landmark modern repertoire. Formed in 2003 by Joanna Bailie and Matthew Shlomowitz, Plus Minus is distinguished by its interest in avant-garde, conceptual, and experimental open instrumentation pieces such as Stockhausen’s 1963 classic, from which the group takes its name.

Plus Minus has performed at the Borealis (Bergen), Huddersfield, Spitalfields (London), Spor (Aarhus), Transit (Leuven), and Ultima (Oslo) festivals. Plus Minus has also played in London at the Talk Show and Calling Out Of Context exhibitions at the ICA, Whitechapel Gallery, National Portrait Gallery, South Bank Centre, Cutting Edge series, Bethnal Green Working Men’s Club and regularly at Kings Place.

 

Performers : 

Stuart King, klarinett

Tom Pauwels, elektrisk gitar

Zubin Kanga, piano

Mark Knoop, piano / akkordeon

Joanna Baile, stemme

Gordon MacKay, fiolin

Newton Armstrong, elektronikk 

 

At Borealis :

Logen Teater 20:30                                                       Friday 16.March                                                        

 

 

POING

POING

Rolf-Erik Nystrøm, saxophones

Frode Haltli, accordion

Håkon Thelin, double bass

POING ble dannet sommeren 1999, og har siden urfremført over 50 verk av norske, europeiske, amerikanske og asiatiske komponister. POING ble i 2009 kåret til "Årets utøver" av Norsk komponistforening. Trion fremfører i hovedsak verker skrevet spesielt for dem, særlig av sin generasjons komponister. Dette er komponister som lager musikk på tvers av sjangre, men ofte med det ene benet plassert i modernistisk tradisjon. De senere årene har POING også samarbeidet med noen av vår tids mest anerkjente komponister, bl.a. Michael Finnissy, Rolf Wallin, Volker Heyn og Richard Barrett. I arbeidet med ny musikk bryter POING grenser for interpretasjon, samspill og formidling av samtidsmusikken. Ensemblet samarbeider tett med komponistene i komponeringsperioden, de skyr ikke komplekse partiturer og søker å nå ut til et større publikum enn det etablerte klassiske miljøet. POING jobber også med improvisasjon, og kombinerer gjerne sine akustiske instrumenter med elektronikk.

Poing med Maja S.K. Ratkje

 

POING har framført musikk av Maja S. K. Ratkje siden hun skrev sitt første stykke Essential extensions i 1999. Siden da har de vist seg som en av de mest interessante ensembler for samtidsmusikk i Skandinavia, med et stort antall første forestillingene av europeiske og asiatiske komponister. De har besøkt viktigste musikkfestivaler, samt klubber i Nord-Europa, USA, Kina og Japan. Samarbeidet Wach auf! med Maja S. K. Ratkje som en anerkjent vocalist, har foregått siden deres 2000 med debuten i Saunabar, Hensinki. Repertoaret strekker seg fra Brecht / Weill via norske arbeidstakeres sanger, til populærmusikk fra 80-tallet, som alle mer eller mindre er farget i rødt. 

 

                                                                          ENGLISH 

POING started playing together in 1999, and has since then been one of the leading ensembles for contemporary music in Scandinavia, with more then 40 first performances by European and Asian composers. They have played in clubs and concert halls in most European countries, the US as well as in China and Japan. In 2009 POING was selected "Performer of the Year" by the Norwegian Society of Composers. POING has played at numerous festivals around the world. They have toured in Japan, been artist in recidency at the Scandinavian-Chinese cultural centre TCG Nordica, Kunming Beijing, invited back to China in 2005, and on this tour concerts were given in Kunming, Guangzhou, Shanghai, Beijing and Hong Kong (where a new work by CHAN Hig-Yan for POING and traditional Chinese instruments were premiered). In 2010 they returned to China for a concert at the World Expo in Shanghai and other concerts in Shanghai, Beijing and Guangzhou. 

POING with Maja S.K. Ratkje

The trio POING has been performing music by Maja S. K. Ratkje since she wrote their first piece “essential extensions” in 1999. Since then they have showed themselves as one of the most interesting ensembles for contemporary music in Scandinavia, with a large number of first performances by European and Asian composers. They have visited main music festivals as well as clubs in the north of Europe, USA, China and Japan. The collaboration Wach auf! with Maja S. K. Ratkje as featured vocalist has existed since their 2000 debut in Saunabar, Hensinki. The repertoire reaches from Brecht/Weill via Norwegian workers’ songs to popular music from the 80s, all more or less coloured in red due to their regular eagerness to play the night before 1st of May. POING and Maja have recorded an album with selected songs from this repertoire released by Øra fonogram, spring 2011.

 

At Borealis: 

Odda, Lindehuset                                                      Saturday 17. March

 

Skrivekunstakademiet

Skrivekunstakademiet

Skrivekunstakademiet i Hordaland driver undervisning innen skjønnlitterær skriving. Som det mest etterspurde utdanningstilbudet på dette feltet, har mange studenter herfra debutert som forfattarar. Skrivekunstakademiet ble startet i 1985, av forfattaren Rolf Sagen og er er lokalisert i Kulturhuset USF (Verftet) på Nordnes.

Studenter fra skrivekunstakademiet som vil lese under Biblioludium på Festivalen er:

Simon Himmelstrup Andersen, 

 Maria Bjørnsen Bokneberg

Judith Kristine Dybendal

Thea Emilie Gjestvang-Knutzen

Olav Sigmundstad Halse.

Kristin Karlsson

Linda Marie Kirketeig

Kristoffer Pettersen Rambøl

Marte Holm Simonsen

Martine Aabo 

 

At Borealis :

Bergen offentlige bibliotek 15:30                                   Thursday 15.March

Bergen offentlige bibliotek 15:30                                      Friday 16.March

Stian Westerhus

Stian Westerhus

Stian Westerhus er en av Norges mest etterspurte unge musiker. Han spiller i band som Monolithic (med Kenneth Kapstad fra Motorpsycho), Puma, Nils Petter Molvær Group og flere. De siste årene har Stian Westerhus investert stadig mer energi i utforsknignen av elektrisk gitar solo på scenen. Etter å ha blitt velsignet med lite eller ingen respekt for instrumentet han spiller, har hans framføringer vært preget av en balanse mellom rå ekspressivitet, virtuositet og et melodisk instinkt for utnyttelse av på den ene siden hans norske kulturarv, og på den andre siden en oppvekst med Slayer. Med et lydbilde langt utover det som forventes av en gitar presser Westerhus grensene for improvisert musikk på tvers av uklare grenseganger mellom sjangere. Stian Westerhus' debut solo album "Galore" ble lansert i mai 2009 på Rune Grammofon/TLRC, deretter kom han med soloalbumet "Pitch Black Star Spangled», som ble utgitt på Rune Grammofon i mai 2010.


Stian Westerhus is one of Norway’s most in demand young musicians playing in bands like Monolithic (with Kenneth Kapstad from Motorpsycho), Puma, Nils Petter Molvaer Group and more. For the last few years Stian Westerhus has put more and more energy into challenging the electric guitar alone on a stage. Having been blessed with little or no respect for the instrument his performances balance raw expressiveness, virtuosity and melodic instinct utilizing his Norwegian heritage as well as growing up listening to Slayer. With a soundscape far beyond the standard guitar he seeks to push the boundaries for improvised music across the muddy waters of genres.  Stian Westerhus’ debut solo album “Galore” was released May 2009 on Rune Grammofon/TLRC, and Stian’s second solo album “Pitch Black Star Spangled” was released on Rune Grammofon in May 2010.

At Borealis:

Lindehuset Odda 12.00                                               Saturday 17.March

Thomas Jennefelt

Thomas Jennefelt

Komponist / Composer

"Warning to the rich" framføres av KorVest 


Thomas Jennefelt (1954), studerte komposisjon ved Musikhögskolan i Stockholm 1974-80. Det vokale er en tydlig del av hans produksjon, med alt i fra kormusikk til operaer. Korverket “Warning to the rich” fra 1977 er et godt eksempel, et verk som framføres verden over.

Flera av Jennefelts verker har fått internasjonal anerkjennelse og preges av en rik utnyttelse av korklangen, ikke sjeldent med en underliggende jevn puls og gjentagende rytmikk. Disse elementen, med en overveiende fritonal karakter er også merkbare i hans instrumentelle musikk. Enkelte ganger er dette koblet med billedlige kvaliteter, som i det filmatisk suggesive orkesterverket “Musik vid ett berg” eller i den stillegående melankolske trompetkonserten “Stockholm i maj”.

Thomas Jennefelt er medlem av Kungliga Musikaliska Akademien, hvor han siden 2004 har vært visepresident. I 2001 ble han tilldelet de kongleige “Litteris et artibus” medaljen og fra  1994 til 2000 var han ordfører i  Föreningen svenska tonsättare.


THOMAS JENNEFELT (1954), studied composition at the Royal College of Music in Stockholm from 1974 to 1980 for Gunnar Bucht and Arne Mellnäs, amongst other teachers. The attention to vocalisation is salient in his works, which extend from choral music to opera. Warning to the rich is an early and successful example of the former, and has been played the world over since its inception in 1977. Other acclaimed choral pieces include O Domine and Dichterliebe (I-X), composed to the same poems by H. Heine that Robert Schumann used, and the original a cappella suite Villarosa sequences sung to a self-created, Latinesque language.
Many of his works have earned international popularity, with their trademark profusion of choral colour, often underpinned by a regular pulse and repetitive rhythm. These features, along with a decidedly free-tonal character imbued with a melodic lyricism, are also detectable in his instrumental works. At times, this is coupled with pictorial qualities, as in the filmically evocative orchestral piece “Musik vid ett berg” (Music by a mountain) or the serenely melancholic trumpet concerto “Stockholm i maj”.

Thomas Jennefelt is a member of the Royal Swedish Academy of Music, and has been its vice president since 2004. In 2001 he was awarded the royal Litteris et artibus medal. From 1994 to 2000 he was chairman of the Society of Swedish Composers.

 

At Borealis: 

Odda, Lindehuset 13.00                                              Saturday 17. March 

Trond Reinholdtsen

Trond Reinholdtsen

Trond Reinholtsen 

Trond Reinholdtsen er utdannet komponist fra det Musikkakademiet og hans Reinholdtsen første stykker var modernistiske og komplekse verker i tysk stil, hvorav den mest kjente er kanskje Psalm (Narrative Studies). Reinholdtsen var en av initiativtakerne til samtidsmusikktidsskriftet Parergon og han vært kjent som sanger i gruppen Nordic Voices. Trond Reinholdtsen musikk har så utviklet seg i en ekstrem, performativ retning; ren musikk er fylt med ekstramusikalske uttrykksformer som essayistisk tolkninger, live kamerafilming og elementer av statistisk fakta, ansiktsmaling ,osv. Hans varemerke har blitt å avrunde sine komposisjoner med «komponistens tale til publikum", talen kan bli fremført live på skjermen, via et opptak, kanskje kommunisert med midi-trommer. Reinholdtsen regnes som en av de viktigste og mest innovative komponister av samtidsmusikk i sin generasjon.

 

Trond Reinholdtsen graduated as a composer from the Norwegian Academy of Music where he subsequently completed his diploma degree. Reinholdtsen’s first pieces were modernistic, complex works in the German style, of which the best known is perhaps Psalm (Narrative Studies). Reinholdtsen was one of the initiators of the contemporary music periodical Parergon. He has also made a name for himself as a singer in the group Nordic Voices, and is frequently encountered in the form of a critic and commentator in a variety of media. Trond Reinholdtsen’s music has developed in an extreme, performative direction; pure music is laced with various extra-musical forms of expression such as essayistic interpretations, live-camera filming and elements including statistical facts, face-making, etc. It has also become his trademark to round off his compositions with the “composer’s speech to the audience”; the speech may be performed live on screen, via a recording, perhaps communicated by midi-drums. Reinholdtsen is considered to be one of the most important and innovative composers of contemporary music of his generation.

Composer and director of The Norwegian Opra (www.thenorwegianopra.no).

 

At Borealis: 

Hotel Grand Terminus                                                            Sunday 18. March

Tyler Futrell

Tyler Futrell

BIT20 Ensemble og Borealis har gått sammen om å invitere Helmut Oehring til å holde intense komponistworkshops sammen med ensemblet og inviterte unge komponister. Tyler Futrell er en av deltakerne under workshoppen, som presentere sin kompisjon på søndagens konsert. 

Opprinnelig fra San Francisco Bay-området har Tyler Futrell studert med Lee Hyla på New England Conservatory i Boston, og Bent Sørensen ved Det Kongelige Danske Academy i København. Siden han kom til Norge i 2010 har hans musikk blitt fremført på Grønland Kammermusikkfestival, Ilios Festivalen, samt konserter i Bodø Domkirke, Emanuel Vigeland Museum, Interkulturelt museum, og Litteraturhuset. Kommendeprosjekter inkluderer musikk for Bozzini kvartetten i 2012 Ultima, samt musikk for Margarida Paiva kortfilm, "Every Story Is Imperfect”.

Originally from the San Francisco Bay area, Tyler Futrell studied primarily with Lee Hyla at the New England Conservatory in Boston, and Bent Sørensen the Royal Danish Academy in Copenhagen. Since moving to Norway in 2010, his music has been performed at Grønland Kammermusikkfestival, Ilios Festivalen, as well as concerts at Bodø Domkirke, Emanuel Vigeland Museum, Interkulturelt Museum, and Litteraturhuset. Upcoming projects include music for the Bozzini Quartet at Ultima 2012, as well as music for Margarida Paiva's short film, "Every Story Is Imperfect".

 

At Borealis: 

Hotel Grand Terminus                                                   Sunday 18. March 

 

 

Tyssedalkoret

Tyssedalkoret

Tyssedalkoret ble etter en sammenslåing stiftet i 1979, og har med det en lang historie som "arbeidaranes mannskor og damekor". Koret er et et høyst allminnelig blandakor, men som på grunn av en positiv innstilling og mange heldige sammentreff, har kunnet bidra i mange spennende sammenhenger.  

Musikalsk sett har koret prøvd seg på det meste. Fra renessanse, barokk og  "korslagarere" frå operaverden til viser, ballader og blues som Beatles og Elton John. Koret har også hatt glede av å opptre i lag med mange kjente artister, og som en konsekvens av å virke i et av turismens "hotte" område, har koret hatt oppdrag i flere celebre anledninger.

Med den lokale arbeider- og industrihistorien som betyr så mye for Odda-samfunnet som omgivelse , har Tyssedalkoret naturligvis hatt flere prosjekter som bygger på dette. Her kan nevnes “Arven”, et korverk basert på den lokale industrihistorien (filmatisert på DVD) og "Skål Odda" med tekster av lokale forfattare som Frode Grytten, Marit Eikemo, Hallgeir Opedal, Lars Ove Seljestad. Koret har også besøkt Wien, London, Praha og Barcelona.  

Under Årets Borealis Festival bidrar koret i lag med POING og Maja Ratkje, med  Internasjonale arbeidarsanger og nasjonalhymner. Knut Vaages arrangement av dette sammentreffet, sier Eldbjørgselv, “passer som “hånd i hanske” for Tyssedalskoret.

At Borealis: 

Odda, Lindehuset 14.45                                              Saturday 17. March 

Victoria Johnson

Victoria Johnson

Victoria Johnson arbeider med elektrisk fiolin og violin, live-elektronikk, improvisasjon og musikk-teknologiske problemstillinger i sitt kunstneriske arbeid. Hun er utdannet klassisk fiolinist fra Oslo, Wien og London, og gjorde sin debutkonsert i 1995. Hun har etablert seg internasjonalt som solist, kammermusiker og improvisatør innen moderne, improvisert og eksperimentell, tverrfaglig musikk og kunst. Hennes måte å arbeide på er grensebrytende og utfordrende, og hun samarbeider med ledende krefter i feltet. Våren 2011 ble hun ferdig med sitt kunstneriske doktorgradsprosjekt på elektrisk fiolin og live-elektronikk ved Norsk Musikkhøgskole.


 Victoria Johnson works with electric violin and violin, live electronics, improvisation and musical technological issues in her artistic work. Trained as a classical violinist in Oslo, Vienna and London, she made her debut recital in Oslo 1995. She has established herself internationally as a soloist, chamber musician and improviser in the field of contemporary, improvised and experimental, cross-disciplinary music and art. She crosses borders and challenges traditions, collaborating with leading forces in her field. Spring 2011 she finished her artistic PhD project on electric violin and live electronics at the Norwegian Academy of Music, supported by Norwegian Research Fellowship for the arts.

At Borealis :

Trykkeriet 11:30                                               Thursday 15.March

Øyvind Ådland

Øyvind Ådland

Øyvind Ådland er født i 1978 og bor i Bergen. Han debuterte med "Konfliktritt" i 2001 og har senere gitt ut "Møksterhele sår på dagtid" (Biblioteket gasspedal) i 2003 samt "Problemet med de to-tre studentene" i 2006.

Øyvind Ådland (b. 1978) lives in Bergen. He made his literary debut in 2001 with Conflict Race, in 2003 came “Møksterhele sår på dagtid” (Biblioteket gasspedal), and in 2006 “The Issue with the Two or Three Students”.

At Borealis :

Bergen tinghus 17:30                                         Wednesday 14.March

Bergen offentilge bibliotek 15:30                             Saturday 17.March

Øyvind Berg

Øyvind Berg

Øyvind Bergs forfatterskap omfatter både lyrikk, scenetekst og
gjendiktninger. Han er født 1959 i Oslo og debuterte med diktsamlingen "Retninger" i 1982. Berg har mellomfag i filosofi og litteratur og har også studert egyptologi ved universitetene i Bergen og Tromsø. Han har vært sentral i friteatergruppen Baktruppen, og hans siste utgivelse er nettopp "Tekster for Baktruppen 1994-2009".

Øyvind Berg's writing includes poetry, scene text and reinterpretation. He was born 1959 in Oslo and made ​​his debut with the collection of poetry “Retninger” (Directions) in 1982. Berg has a minor degree in philosophy and literature and has also studied Egyptology at the Universities of Bergen and Tromsø. He has been central in Baktruppen friteater, and his latest publication is “Tekster for Baktruppen 1994-2009”.

At Borealis :

Rom 8  15:30                                               Wednesday 14.March

Bergen tinghus 17:30                                    Wednesday 14.March


  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis