Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) kan sies å være den elektroniske musikkens viktigste pionér, helt på høyde med den konkrete musikkens Pierre Schaeffer. Hans kunstneriske utvikling ga grunnlag for en rik produksjon som besto av elektronisk musikk med og uten instrumenter, ensemble- og orkestermusikk, og operaer. Han har også stått for store og ukonvensjonelle fremføringer, som styrekvartett med helikoptre, og ble i 2001 herostratisk berømt på grunn av en uttalelse om at flyangrepene på WTC i september var verdens største kunstverk. Riktignok ble disse uttalelsene tatt ut av kontekst og slik sett fordreid, men de bygget likevel opp under Stockhausens omdømme som en eksentrisk og enestående personlighet.

Stockhausen ble født i et urolig Tyskland med store problemer innen både økonomi og politikk, inn i en tid hvor radikale eksperimenter i kunstlivet var vanlig, og hvor kontroversielle uttrykk hørte til dagens orden. Den relativt ferske industrialismen hadde forvandlet Europa, og teknologiens inntreden som en altomfavnende samfunnsmakt opptok kunstnere og komponister. Teknologien banet vei for en ny tid, og det nye massemediet radio brakte den inn i hverdagslivet på en måte som ikke hadde eksistert tidligere. Etter annen verdenskrig skjøt utviklingen av modernismen fart, og den ga sterke impulser til den unge Stockhausen. Stockhausen insisterte på å bruke syntetisk lyd hvor han kunne konstruere klanger som aldri før hadde eksistert, gjennom nitidig kontroll av hver deltones volum og tonehøyde. Datidens teknologi tatt i betraktning, var dette en møysommelig oppgave, men det ble etter hvert laget nye typer båndspiller-teknologi med inn- og avspillingshoder som kunne flyttes, roteres og så videre, og prosessene ble lettere.

 

A musical pioneer, Karlheinz Stockhausen broke many barriers and taboos. He wrote more than 300 works in various genres from opera and orchestral pieces to electronic music and complex compositions where performers, producers, helicopters, recording equipment, and audiences all together become his instruments. His thought-provoking output was cited as an influence by the The Beatles, Yoko Ono, Kraftwerk, Miles Davis, Frank Zappa,Herbie Hancock, and Björk. Stockhausen appeared on the cover of The Beatles' album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band with Paul McCartney, one of his numerous fans across the universe. Stockhausen's largest work took him 25 years to complete. It is the mega-opera consisting of seven operas, one 24-hour opera for each day of the week, is entitled "Licht" (Light, 1977-2003). Outside of his entertainment profession, Stockhausen was a highly unusual and sometimes controversial figure.  Stockhausen is the perfect example of the composer who has participated at nearly all world premières and in innumerable exemplary performances and recordings of his works world-wide – as conductor, performer, musical director or sound projec- tionist.

At Borealis :

Bergen tinghus 18:00                                     Wednesday 14.March

  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis