Luigi Nono

Luigi Nono

Komponist / Composer 

Den italienske komponisten Luigi Nono (1924-1990) var en av de mest sosialt engasjerte av 20-århundre komponister. Hans marxistiske politiske syn påvirket de fleste av hans avant-garde komposisjoner. Han ble født den 29. januar 1924, i Venezia, Italia, hvor hans far var en velstående ingeniør. Han begynte å studere musikk i 1941 i Venezia konservatoriet. Han fikk sin doktorgrad i jus i ved Universitetet i Padova mens han studerte musikk med komponisten Gian Francesco Malipiero.

Nono var aktivt medlem av det italienske kommunistpartiet, og han ofte brukte marxistiske tekster og revolusjonære skrifter som grunnlag for sine komposisjoner. På midten av 1950-tallet kom han med et sterkt utttrykk som reflektere han idologi og ståsted: "Urettferdighet dominerer i vår tid. Som mann og musiker må jeg protestere."

 Av Nonos komposisjoner som har tiltrukket størst, og bredest oppmerksomhet var hans opera Intolleranza, først komponert i 1960, så revidert I 1970. Stykket er et angrep på raseskille og kjernefysiske våpen. Temaet er akkurat det motsatte av totalitære system som begrenser både individualitet og frihet, likevel gjorde publikumet opprør under hans premiere i Venezia i 1961. Nonos tidlige verker var influert av komponisten Arnold Schönberg og i 1955 giftet Nono seg med Schönberg datter Nuria. De hadde to døtre, Silvia og Serena. Nono døde av en leversykdom 6. mai 1990.

 

 

The Italian composer Luigi Nono (1924-1990) was one of the most socially engaged of 20th-century composers. His Marxist political views influenced most of his avant-garde compositions. He was born on January 29, 1924, in Venice, Italy, where his father was a prosperous engineer. He started studying music in 1941 at the Venice Conservatory. He received his doctorate in law in at the University of Padua while studying music with composer Gian Francesco Malipiero.
 
Nono was an active member of the Italian Communist Party, and he often used Marxist texts and revolutionary writings as a basis for his compositions. In the mid-1950s, his highly ideological scores attracted notoriety. "An artist must concern himself with his time," Nono said. "Injustice dominates in our time. As man and musician I must protest."

Nono's composition to attract wide attention was his opera Intolleranza, first composed in 1960 and revised in 1970. It attacked racial segregation and nuclear weapons. The theme of the work is opposition to all totalitarian systems that restrict individuality and freedom. The protagonist is a miner who seeks the meaning of life. There are three main scenes: a mine cave-in, a political demonstration crushed by the police, and a catastrophic flood. The work employs multimedia techniques. Scenes of injustice are projected on multiple screens, along with the faces of the principal singers. Even the audience sees itself in projected images so it cannot ignore its involvement. The chorus, which plays an important role, is heard from a pre-recorded tape, the sounds emanating from loudspeakers placed throughout the auditorium. At its premiere in Venice in 1961, the audience rioted. Nono's early works were influenced by composer Arnold Schoenberg. In 1955, Nono married Schoenberg's daughter Nuria. They had two daughters, Silvia and Serena. Nono died of a liver ailment on May 6, 1990. 

At Borealis:

Tinghuset 19.00                                                     Wednesday 14. March 

 

  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis