Nicolaus A. Huber

Nicolaus A. Huber

Komponist / Composer.

"Harakiri" og "Beds and Brackets" Framføres av Plus Minus Ensemble. 

Nicolaus A. Huber (1939) studerte musikkpedagogikk ved Hochschule für Musik und Theater München fra 1958 til 1962 og senere komposisjon med Franz Xaver Lehner og Günter Bialas. Han gjennomførte sin utdannelse videre med Josef Anton Riedl, Karlheinz Stockhausen og, fremfor alt,med Luigi Nono. Fra 1974 til sin tilbaktrekning i 2003 var Huber professor i komposisjon ved Hochschule Folkwang i Essen.
 
Riedl og Schnebel var viktige inspiratorer for Hubers vokale og språklige eksperimenter. Spesielt Riedl var en viktig oppmuntrer for Huber radikale tendenser. Hans behandling av musikalsk materiale ble sterkest formet av hans kontakt med Stockhausen, mens Nono var en inspirator for hans historiske og politiske (marxistisk) bevissthet, noe som var særlig tydelig i hans andre kompositoriske fase. Huber deltok i Stockhausens komposisjonprosjekt “Ensemble” på Darmstadter Ferienkurse i 1967, en opplevelse som styrket hans anerkjennelse av potensialet i improvisasjon, en faktor som markerere, ikke bare hans konvensjonelle komposisjoner, men også hans blandede-og multimedia eksperimenter. Stockhausens innflytelse kan også ses i Hubers utnyttelse av plass og inkorporering av utenforliggende elementer, for eksempel vokale ytringer i instrumental musikk. Hans studieopphold med Luigi Nono i 1967-1968 var enda mer innflytelsesrik på Huber, der Nono oppfordret Huber til å søke en mer grundige måte å utrydde tonalitet, gjennom en studie av psykologi for bedre å forstå menneskelige reaksjoner.


Nicolaus A. Huber was born in 1939 in Passau, Germany. From 1958 to 1962 Huber studied music education at the Hochschule für Musik und Theater München and subsequently composition with Franz Xaver Lehner and Günter Bialas. He pursued his education further with  Josef Anton Riedl,  Karlheinz Stockhausen and, above all, with Luigi Nono. From 1974 until his retirement in 2003 Huber was Professor of Composition at the Folkwang Hochschule in Essen.

Riedl and Schnebel inspired Huber's vocal and linguistic experiments. Riedl in particular encouraged Huber's radical tendencies.. His treatment of musical material was most strongly formed by his contact with Stockhausen, while Nono inspired in him an acute historical and political (Marxist) awareness, particularly evident in his second compositional phase, beginning around 1969. Huber took part in Stockhausen's composition project “Ensemble” at the 1967  Darmstädter Ferienkurse, an experience that gave him an appreciation of the potential for improvisation—a factor that marks not only his compositions for conventional forces, but also his mixed- and multi-media experiments.

Stockhausen's influence can also be seen in Huber's exploitation of space and the incorporation of extraneous elements, such as vocal utterances in instrumental music, as a means of heightening expression. His period of study with Luigi Nono in 1967-1968 was even more influential on Huber. Nono encouraged Huber to seek a more thoroughgoing means of eradicating tonality, through a study of psychology in order better to understand human responses.

 

At Borealis :

Logen Teater 20:30                                                       Friday 16.March

  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis