Music - Just a soundtrack to your life? Borealis kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med komponisten Johannes Kreidler

Music - Just a soundtrack to your life? Borealis kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med komponisten Johannes Kreidler

Time – fre / fri 19:00-20:00
Venue – Logen Teater

Stundersamfunnet presenterer i samarbeid med Borealis denne eventen.

PRIS 20,- med medlemsskap i studentersamfunnet (30,-) i døren. 

Borealis kunstneriske leder Alwynne Pritchard i diskusjon med komponisten Johannes Kreidler om hans arbeider generelt, og spesielt hans nye verk for festivalens tema “protest”. Hvor ofte hører du på musikk, uten å virkelig lytte til den - mens du trener, studerer, drikker øl på en pub, eller skrur på radioen bare for selskapets skyld? For mange av oss har musikk blitt til ikke annet enn soundtrack til livene våre. Vi omgir oss med musikken som følelsesmessig tapet. Og selv når vi lytter, hvor ofte leder melodiene og ordene oss som kveg etter lyden til en virkelighet som er nesten eksklusivt forbeholdt hjertet alene? Hva med hodene våre? Hva med musikk (ikke tekstene!)-som-kodede-tanker-eller-ideer?

Hvor mye er vi da fratatt spenningen og stimulansen av å nærme oss lyden på dens egen premisser, og av oppdagelser av musikk, om oss selv som lyttere, og om verden rundt oss som denne tilnærmingen kan gi bringe? Alwynne Pritchard og Johannes Kreidler vil diskutere ulike måter å tilnærme seg musikk som en kunstform kapabel til å (om)kode noe så spesifikt som dette årets Borealis tema: “protest”.

 

Borealis festival artistic director  Alwynne Pritchard in discussion with composer Johannes Kreidler about his work in general, and his new commission for the Borealis festival’s 2012 theme “protest”. How often are you listing to music, without really listening - while working-out, studying, drinking beer in a pub, or turning on the radio for company? For many of us, music has become nothing more than a soundtrack to our lives, we surround ourselves with it like emotional wallpaper. And even when we are listening, how often do melodies and words lead us like cattle by the nose to a realm that is almost exclusively that of the heart alone?  What about our heads? What about music (not lyrics!)-as-encoded-thought-or-ideas? How much then are we deprived of the excitement and stimulation of engaging with sound on its own terms, and of the discoveries about music, about ourselves as listeners, and about the world around us that this engagement can bring? Alwynne Pritchard and Johannes Kreidler will discuss approaches to engaging with music as an art-form capable of encoding something as specific as this year’s Borealis theme “protest”.

 

Diskusjonen blir presentert i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen.

 

Beslektet/realted event: Plus Minus konsert på Logen Teater etter diskusjonen. Les mer her. 

Artist: Johannes Kreidler

 

  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis