Utstilling : Karl Holmqvist "THE VISIT", med en opplesning av/with a reading of Karl Holmqvist

Utstilling : Karl Holmqvist "THE VISIT", med en opplesning av/with a reading of Karl Holmqvist

Time – Oppvarmingsuke 18:30 - åpning 9. mars
Venue – Bergen Kunsthall, NO.5

Performance med Karl Holmqvist 9. mars kl. 18.30 i Bergen kunsthall! Åpningen av utstillingen er kl. 20.00.

 

Gratis inngang.

Åpningstider 

Onsdag : 12-18 

Torsdag : 12-20

Lørdag - søndag :  12 - 17  

 

I Holmqvists publikasjoner, opplesninger, collager, veggtekster og installasjoner problematiseres teksten og språkets omskiftelige potensial som bærer av meningsinnhold. Her snakker vi om lek med språk og maktstrukturer med  en humor som kan virke skremmende. Tekstene er ofte sammenstillinger av funnet tekst; sitater, poptekster eller politiske slagord – med et rikt referansemangfold som peker både til aktivisme og alternativkultur. Holmqvists arbeider kan sammenlignes med konkret poesi, men også med grafisk notasjon eller tekstbaserte partiturer innen eksperimentell musikk. Den skrevne teksten fungerer også som forlegg for improvisasjonsbaserte opplesninger. I en særegen, flat, nærmest hypnotisk messende stemme utnytter Holmqvist repetisjoner, variasjoner og kombinasjoner til stadige endringer av nyanser og betydningslag som ligger i et ofte ganske minimalt tekstlig utgangspunkt.

Holmqvists installasjoner beveger seg ofte bort fra teksten som en formidler av mening, til teksten som et visuelt objekt. Begrepet entropi som en betegnelse på hvor effektivt et system (en kode eller et språk) kan overføre informasjon, kan kanskje brukes til å belyse hvordan Holmqvist stadig stiller spørsmål ved hvordan vi forstår tekst. Flertydigheten i hans arbeider gjør det mulig for betrakteren å selv sette sammen ulike mulige betydninger, og bidrar på den måten til å motvirke en autoritær språkforståelse basert på rett eller galt.

 

Karl Holmqvist is a poet and visual artist. In his publications, readings, collages, wall texts and installations he problematizes the text and the mutable potential of language as the bearer of meaning-content. In sustained alternation back and forth between layers of linguistic meaning and the potential of the text to constitute a visual field and a spatial entity, Holmqvist’s installations often move away from the text as a communicator of meaning to the text as a visual object. The multiple meanings of his works also enable the viewer to put together his or her own different possible meanings, and in thus help to counteract an authoritarian understanding of language based on ‘right’ or ‘wrong’.

 

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealis.

I forbindelse med utstillingen publiserer Bergen Kunsthall i samarbeid med Kunsthalle Zürich og JRP Ringier en ny bok med tekster av Karl Holmqvist.

 

  Oppvarmingsuke
Tid Artist Type event Sted Billettpris
17:00-18:00 Kaj Aune,Hild Borchgrevink Galleri 3, Bergen Kunsthall Gratis
18:00-19:30 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
20:00 - 23:00 Amund Sjølie Sveen Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-/KUN PERFORMANCE 50,-
  Utstillinger
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis
  ons / wed
Tid Artist Type event Sted Billettpris
13:00-13:58 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-14:59 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-15:33 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-16:00 Øyvind Berg Reading - Biblioludium Café Opera Gratis
16:00 - åpning 14. mars Christian Blom,Ellen Røed Exhibition ROM 8, Vaskerelven 8 Gratis
17:30 - 18:00 Øyvind Berg,Øyvind Ådland Bergen tinghus Gratis
17:45-18:45 Karlheinz Stockhausen Concert/performance Bergen tinghus,Barnas Kulturhus Gratis for barna, 200/150 for konsert
18:00 - 20:00 Concert/performance Bergen tinghus 350/200
20:30 - 23:00 Kaj Aune Concert/performance Bergen Arkitekhøgskole (BAS), Siloen 100/70
  tors / thu
Tid Artist Type event Sted Billettpris
10:00-12:00 Griegakademiet, Rom 206 Gratis
11:30-12:30 Concert/performance Trykkeriet Gratis
13:00-13:43 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:00-15:52 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Concert/performance Grand Selskapslokaler 150/120
22:30-01:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  fre / fri
Tid Artist Type event Sted Billettpris
11:30-13:00 Concert/performance Griegakademiet, Prøvesalen Gratis
13:00-14:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:35 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:30-17:30 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
19:00-20:00 Logen Teater STUDENTERSAMFUNNET BILLETT 20,- MEDLEMSSKAP 30,-//Gratis med billett til konserten etterpå
20:30-22:00 Concert/performance Logen Teater 150/120
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 150/100
  lør / sat
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-15:00 Concert/performance BIKS, Bergen Internasjonale Kultursenter 50,-
13:00-16:00 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Reading - Biblioludium Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen Gratis
16:00-17:57 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
20:30-21:41 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall BERGEN FILMKLUBB BILLETT 50,- MEDLEMSSKAP 100,-
22:00-03:00 Concert/performance Landmark, Bergen Kunsthall 130/100
Plutselig
  lør / sat - Odda
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-12:30 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
13:00-14:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
14:45-16:00 Concert/performance Lindehuset, Odda DAGSPASS 150/120
  søn / sun
Tid Artist Type event Sted Billettpris
12:00-18:00 Exhibition Lygalleriet,Lydgalleriet Gratis
13:00-14:25 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
14:30-15:30 Film - Kino Borealis Landmark, Bergen Kunsthall Gratis
15:00-16:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:00-19:00 Concert/performance Hotel Grand Terminus DAGSPASS 150/120, KONSERT 100/80
18:30 - åpning 9. mars Karl Holmqvist Exhibition Bergen Kunsthall, NO.5 Gratis