asamisimasa - photo by J.Norvik

Seks unge komponister fra nyMusikks Komponistgruppe (NMK) har i løpet av 2015 skrevet nye verk for ensemblet asamisimasa. For NMK og asamisimasa var eneste forutsetning at prosjektet skal være nyskapende og kompromissløst, og komponistene har derfor fått helt frie tøyler. Likevel kan man driste seg til å skimte et fellestrekk blant deres prosjekter – alle komponistene jobber med hvordan et verk kan ha sitt utspring fra et enkelt punkt: Hvordan et fragment som påvirker både musikkens umiddelbare karakter og dens helhetlige form, hvordan opptak av lyder fra vår hverdag eller naturen kan fungere som grobunn for musikalsk materiale, eller hvordan klangverdenen til et verk springer ut fra et enkelt instruments særegne karakteristikker.

NMK er en faggruppe for komponister og lydkunstnere i etableringsfasen. NMK arrangerer flere konserter, workshops og faglige fora hvert år, og samarbeider med profesjonelle musikere, ensembler og festivaler både nasjonalt og internasjonalt.

Presentert i samarbeid med nyMusikks Komponistgruppe.
Støttet av Kulturrådet.

Verk av:
Ansgar Beste
David Stephen Grant
Gregor Riddell
Jonas Skaarud
Martin Rane Bauck
Tine Surel

Tweet This   Share this on Facebook