• Kammerkoret GNEIS : Bergens
    Besyngelse
    : Verdenspremierer

  • Lørdag, 11.03
  • 11.00 - 12.30
  • Bergen Storsenter & Bergen Offentlige Bibliotek
  • Kammerkoret GNEIS

Å gi liv til en by gjennom ord, musikk og stemmer – det er denne utfordringen Bergens Besyngelse tar! Ved å la seg inspirere av byen og av tekstene i Erlend O. Nødtvedts diktsamling Bergens Beskrivelse, har Kammerkoret GNEIS invitert seks komponister ­– alle med tilknytning til Bergen – til å respondere musikalsk på disse tekstene. Koret inntar et av de travleste stedene i byen på lørdag formiddag, og du kan bli med mens koret beveger seg mellom Bergen Storsenter og Bergen Offentlige Bibliotek, for å fylle byrommet med lyd.

Motivert av ønsket om å bruke byen og dens innbyggere som scene og publikum, utforsker koret mulighetene for å utfordre forutinntatte oppfatninger om kormusikk og hvordan den framføres og presenteres. Ved å basere seg på Nødtvedt sine tekster, har de seks komponistene komponert forskjellige, men presise gjensvar til byen og poesien, der korets og tekstenes betydning står i likevekt.

Kom og bli med koret når de beveger seg rundt i en gruppe og inngår i symbiosen mellom by og innbyggere.

GRATIS!

Tore Kloster – musikalsk leder
Runar Bruteig Olsen – konsept og idé
Erlend O. Nødtvedt – forfatter

Verk av:
Glenn Erik Haugland – paa Rov i Demonasmau
Tord Kalvenes – La alt Bergen fare
Dang Pham – Smaubrann ~ regn
Alwynne Pritchard – regnsvart
Eilert Tøsse – BYEN
Knut Vaage – Ke-de-gaar-i

Biografier:

Kammerkoret GNEIS ble stiftet i 2005 av dirigent Tore Kloster og består i dag av tyve medlemmer, som alle er korsangere på høyt nivå. Først og fremst arbeider koret med nyskrevet, vestnorsk samtidsmusikk, men de fremfører også musikkverk fra andre steder og musikalske epoker. Siden starten har det vært viktig for koret å være nyskapende og ta ansvar for vår tids musikkuttrykk. I tillegg utfordrer kammerkoret det tradisjonelle korformatet og den konvensjonelle konsertopplevelsen, samt skaper nye typer uttrykk og opplevelser.

Glenn Erik Haugland er en musikkdramatiker født i New York i 1961, født inn i det han kaller en språklig og emosjonelt forvirret familie. Glenn Erik flyttet til Os i Hordaland som 11-åring, hvor han brukte musikken aktivt som kanal for å uttrykke seg selv og vanskelige følelser. Han ble tidlig hektet på scenekunst innenfor musikk og har alltid tenkt på musikk som bilder. Glenn Erik revurderer stadig hva han driver med og har som konsekvens av dette blitt politiker for å bruke sitt engasjement. Han stiller spørsmål til hvordan han kan skape musikk som fanger og fornemmer de store endringene vi nå er vitne til i samfunnet.

Dang Pham er en impulsiv, rastløs systematiker som skriver musikk som stadig er i bevegelse. Han har bakgrunn fra jazz og improvisert musikk, og liker å bevege seg i grenseland mellom det rigide og det flytende, men han finner alltid en struktur og tematikk i musikken han skriver. I Kammerkoret GNEIS sitt prosjekt, Bergens Besyngelse, har Dang prøvd å tilnærme seg stoffet fra så mange innfallsvinkler som mulig, i håp om å bli bombardert av ulike musikalske impulser. Ut av dette impulskaoset forsøker han å finne det han mener er essensen i musikken. Dang ønsker å male et bilde av sin opplevelse av Erlend Nødtvedts tekst gjennom musikken.

Alwynne Pritchard er en britisk vokalist, performancekunstner og komponist bosatt i Bergen. Hennes komposisjoner og forestillinger har blitt vist i Europa, Amerika og Indonesia, og hun har samarbeidet med ledende musikere og ensembler over hele verden. I 2015 startet hun musikk- og teaterkompaniet Neither Nor med partneren Thorolf Thuestad. Hun er også kunstnerisk leder for BIT20 Ensemble i Bergen. Hennes musikk utgis av Verlag Neue Musik og Alwynne har blitt beskrevet som “(…)en fusjon mellom rockediva og en verbal og fysisk akrobat(…)”.

Eilert Tøsse er en komponist utdannet ved Bergen Musikkonservatorium, som inkorporerer en stor variasjon av virkemidler i sine verk, som blåsere, slagverk, kor, symfoniorkester og elektroakustisk musikk. Han lager også pedagogiske komposisjonsprosjekter for barn. Idégrunnlaget Eilert arbeider ut i fra varierer fra verk til verk, og i vokalverkene er teksten i stor grad førende for valg av tonespråk, mens i de kirkemusikalske verkene står forkynnelsesaspektet sentralt, med fokus på opplevelsen av kirkerommet. Lydinstallasjonene hans tar ofte utgangspunkt i konkret lydmateriale på stedet, brukt i kombinasjon med akustiske verk.

Knut Vaage er komponist og bor i Bergen. Han har et tidlig barndomsminne av å kravle opp på pianokrakken og sitte å lytte til klangene som oppsto da han trykket på tangentene, og tror kanskje at pianoet i stuen var grunnen til at han endte opp som komponist. Eller at alle brødrene spilte på pianoet etter tur. Eller fordi nabogutten spurte om han ville bli med i band. Knut utdannet seg først som tømrer, men endte opp med å omskolere seg ettersom han følte musikken var for viktig, og sier selv at det ble et liv på let etter nye klanger.

Tord Kalvenes, født i Austevoll utenfor Bergen, har en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og har studert ensembleledelse og komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Han har samarbeidet med en rekke kor og ensembler på både vest- og østlandet, deriblant Ole Bull Kammerkor, Schola Cantorum og Kammerkoret GNEIS. Flere av verkene hans er utgitt gjennom Cantando Musikkforlag. I 2016 ble verket Missa Brevis nominert til ”Årets Nykommer” på Musikkforleggerprisen 2015, og under utdelingen ble Tord tildelt et stipend av hedersprisvinner Trond Kverno. Tord sin musikalske stil søker etter en korrespondanse mellom den musikalske atmosfæren og et ekspressivt, ofte tonemalerisk uttrykk.

Presentert i samarbeid med Kammerkoret GNEIS.

Tweet This   Share this on Facebook