talk2
 • Samtale : The world is shit,
  why do we do this?

 • Fredag, 10.03
 • 13.00 - 14.30
 • Upstairs, Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5
 • Okkyung Lee, cellist
  Monika Zyla, journalist
  David Helbich, composer
  Peter Margasak, journalist

Etter samtalen blir det et musikalsk innslag i NO. 5 som responderer på Matana Roberts-utstillingen I Call America

Mot en kulisse av borgerkriger og flyktningkriser har verden i løpet av det siste året bivånet en stadig utbredelse av populisme og liberale demokratiers vending mot det politiske høyre. Når så mye er ugjort med hensyn til å demme opp for denne voksende bølgen av intoleranse og undergraving av sivile rettigheter, hva er da hensikten med eksperimentell musikk? I denne paneldebatten vil kunstnere på tvers av Borealisprogrammet diskutere hvordan musikere og komponister responderer på endringer i dagens politiske diskurs, hvordan de strever og/eller lykkes med å respondere på samtidige hendelser, og hvorvidt eksperimentell musikk – gjennom aktivisme, organisering og solidaritet – kan kreve å være relevant i en verden der alternativ politisk engasjement er mer nødvendige enn noensinne.

Tweet This   Share this on Facebook