Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Åpningskveld: Øvre/Nedre

 • verdenspremierer
 • world premieres
 • 07.03
 • 19:00–
 • UiB Fakultet for kunst, musikk og design
  Møllendalsveien 61, 5003 Bergen
 • Komponister:
  David Broome
  Natacha Diels
  Andrew Greenwald
  Bryan Jacobs
  Jessie Marino
  Weston Olencki

  Kristin Bolstad
  Tine Grieg Viig
  Alan Ó Raghallaigh
  Øyvind Skarbø

  Laurence Crane
 • Composers:
  David Broome
  Natacha Diels
  Andrew Greenwald
  Bryan Jacobs
  Jessie Marino
  Weston Olencki

  Kristin Bolstad
  Tine Grieg Viig
  Alan Ó Raghallaigh
  Øyvind Skarbø

  Laurence Crane
 • Utøvere:
  Ensemble Pamplemousse
  Rosella
  asamisimasa
 • Performers:
  Ensemble Pamplemousse
  Rosella
  asamisimasa
 • Vi åpner dørene 18.00.
  Du får kjøpt pizza og drikke i Kafé Munck.

  Studenter fra KMD som har deltatt i Brandon Labelles Pirate Sound presenterer resultatet av workshopen i, og rundt fakultetsbygget.
 • Doors open at 18.00. Pizza and drinks can be bought in Kafé Munck.

  A manifestation from Brandon
  LaBelle’s Pirate Sound workshop
  by participating students will
  be presented in and around the
  KMD building.

Til årets festival inntar Borealis et av Bergens nyeste kultursteder og fyller den store mesaninen og de åpne rommene med en helaften bestående av nye lyder og ny musikk. La deg drive mellom konserter som interagerer med hjemmesnekrede musikkroboter, lokale komponisters nye visjoner for strykekvartett, frekk og freidig musikk spilt av et av Norges beste ensembler, og piratintervensjoner fra universitetstudenter!

Med Ulriken i bakgrunnen og Store Lungegårdsvannet foran, er den nye bygningen som huser Universitetet i Bergen sitt Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) et reisverk for framtidens interdisiplinære studier. Borealis inviterer kunstnere, komponister og musikere til å beleire stedet på åpningskvelden, og publikum til å komme og utforske bygningen sammen med oss.

Fra USA bringer komponist/utøver-kollektivet Ensemble Pamplemousse med seg sin unike musikalske absurditet, i et program bestående av nyskrevne verk som framføres av ensemblemedlemmene. Det hele er satt til en spesiallaget verden bestående av mekaniske lydskulpturer signert kunstneren Bryan Jacobs.

Komponistene fra Borealis Ung Komponist, Øyvind Skarbø, Tine Grieg Viig, Alan Ó Raghallaigh og Kristin Bolstad presenterer verdenspremierene på sine nye verk laget for strykekvartetten Rosella. Disse har blitt utviklet i løpet av det siste året som del av Borealis’ nye mentorprogram for komponister med tilknytning til Vestlandet.

Det norske ensemblet asamisimasa presenterer et senkveldsprogram bestående av verk av den britiske komponisten Laurence Crane, som spenner fra hans tidlige pianoverk, ensemblestykker nylig utgitt av Hubro, og et splitter nytt bestillingsverk for Borealis med filmmusikk.

I tillegg til musikken, vil det være mulig å utforske kunstsamlingen, se seg rundt i biblioteket, og 2018-utgaven av Borealisølet er klart.

Kom og tilbring kvelden din med Borealis!

Celebrating the opening of our 2018 festival, Borealis takes over one of Bergen's newest cultural spaces filling the grand mezzanine and open public halls with a whole evening of fresh sound and music. Drift between concerts that interact with DIY musical robots, new visions of string quartets from local composers, cheeky wonky music played by one of Norway’s best ensembles, and pirate interventions from students of the University!

With Ulriken behind and Store Lungegårdsvannet in front, the new building housing the University of Bergen Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD) is a frame for a future of interdisciplinary study. Borealis invites artists, composers and musicians to occupy the space on our opening night, and audiences to come and explore the building with us.

From the United States, composer/performer collective Ensemble Pamplemousse bring their own brand of rigorous musical absurdity, with a programme of new work written and performed by the ensemble's members within a specially made world of mechanical sound sculptures by artist Bryan Jacobs.

The composers of the Borealis Ung Komponist programme, Øyvind Skarbø, Tine Grieg Viig, Alan Ó Raghallaigh and Kristin Bolstad present world premieres of their new works for the string quartet Rosella, developed over the last year as part of Borealis' new mentoring programme for composers connected to the West of Norway.

From Oslo, Norwegian ensemble asamisimasa present a late-night programme of works by the British composer Laurence Crane, spanning his early piano works, ensemble pieces recently released by Hubro and a brand new commission for Borealis for film music.

As well as the music, you can explore the art collection, browse the library and the 2018 Borealis beer will be on tap.

Spend the evening with Borealis!

Presentert i samarbeid med UiB Fakultet for kunst, musikk og design.

Presented in collaboration with UiB Faculty of Fine Art, Music and Design

Bestillingsverk Laurence Crane støttet av Kulturrådet. Borealis Ung Komponist støttet av Morten Eide Pedersens Minnefond, Bergen kommune og Norsk Komponistforening. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo, Det norske generalkonsulatet i New York og Mid Atlantic Arts Foundation gjennom USArtists International, i samarbeid med National Endowment for the Arts, Andrew W. Mellon Foundation og Howard Gilman Foundation.

Commission for Laurence Crane supported by Arts Council Norway. Borealis Ung Komponist supported by Morten Eide Pedersens Minnefond, City of Bergen and Norwegian Society of Composers. Travels supported by U.S. Embassy, Oslo, Norwegian Consulate General New York and Mid Atlantic Arts Foundation through USArtists International in partnership with the National Endowment for the Arts, the Andrew W. Mellon Foundation and the Howard Gilman Foundation.

BIOGRAFIER

Ensemble Pamplemousse
Komponist­ og utøverkollektivet Ensemble Pamplemousse fungerer som et slags fokuspunkt for likesinnede kunstnere med en tørst for lydlig utforskning. Ensemblet er en sammensveisa gjeng bestående av ulike kunstnerpersonligheter med bakgrunn fra ulike musikalske felt. Deres kollektive verdsettelse av det utsøkte, fører ensemblet mot nye lydoppdagelser helt i den frynsete utkanten av dissekert instrumentalteknikk. Komposisjon gjør om de unike og virtuose talentene som finnes i hvert av ensemblets medlemmer, til unike magiske øyeblikk. I de mer fleksible øyeblikkene i fremføringene tar ensemblet i bruk former av resonans, hyperaktive bevegelser og en hel mengde absurditet inn i behagelige strukturer av enhetlig skjønnhet.

Alan Ó Raghallaigh
Alan Ó Raghallaigh er en irsk musikant og skribent. Hans arbeid som komponist består av elektroakustisk musikk og tradisjonelt noterte musikkstykker. Flere av hans prosjekter har utforsket terrenget mellom tradisjonell og eksperimentell musikk. Hans stykke til årets Borealis henter inspirasjon fra gælisk salmesang, og fra noen finurlige og fantastiske gamle opptak funnet i arkivet for tradisjonell musikk i Dublin.

Kristin Bolstad
Kristin Bolstad er en norsk komponist, vokalist og improvisatør. Musikken hennes er ofte konseptuell og kan kjennetegnes ved bruken av improvisasjon, performative elementer og humor. Hun søker gjerne et visuelt og enkelt uttrykk med partiturer med varierende grad av åpenhet i seg, der utøveren selv blir en viktig del av verket og fremføringen. Kristin har også en stor fascinasjon for lyd, og har siden hun var barn etterlignet alt og alle rundt seg. Derfor er verkene hennes ofte lydbaserte, der ulike teksturer danner det musikalske materialet.

Tine Grieg Viig
”Å utforske muligheter i klang, form, lyd og uttrykk, og å utvide et skapende repertoar er helt sentralt i det jeg jobber med. Å oppleve, og eksperimentere med spillet mellom de musikalske byggesteinene, de ulike klangene, fargene og teksturene. Med en base i jazztonespråket – tette, harmoniske, overraskende, konforme, i/på spill –reflekterer jeg kritisk over, og utforsker hvordan klanger kan flyte over i hverandre, skape polyfone linjer som går over til å samles i homogene teksturer. I prosjektet for Borealis 2018 gjør jeg dette gjennom, og i, tre – som klingende materiale, som kommunikasjon, som rom, som følelse, som lukt, visjon, refleksjon, kontekst, miljø, og som fenomen.”

Øyvind Skarbø
"Skarbø moves fluidly between measured cadences, pulse-free surges, and patient silences, contributing most by contributing just what the music needs." DUSTED MAGAZINE

Øyvind Skarbø, født 1982, er fra Stranda og bor i Bergen. Han er trommeslager, komponist og produsent. Han studerte med Terje Isungset fra 2004-2006 ved Griegakademiet i Bergen, i tillegg til studier i tradisjonell norsk, kubansk og yoruba musikk. Hovedprosjektet hans er improvisasjonstrioen 1982. Han har opptrådd på 24 album, og i 28 land. Siden 2006 har han vært organisator for Øyvind Jazzforum, en sporadisk festival og plateselskap. Han har mottatt flere priser, deriblant Vossajazz-prisen 2016.

Rosella
Rosella er en kreativ strykekvartett med base i Bergen, som er på stadig leting etter nyemåter å nå publikum på. De samarbeidre med andre musikere på tvers avmusikalsk sjanger og bakgrunn. På denne måten håper de å kunne skape unike musikalske opplevelser. For Rosella er det viktig å være en del av den teknologiske utviklingen. De har stor interesse i å utforske multimedia­teknikker og andre tverrfaglige kunstformer, som film, fotografi og lydteknologi. Rosella er en allsidig strykekvartett, som eksperimenterer med både samtidsmusikk og popmusikk, og som ønsker å bidra til det spennende musikkmiljøet i Norge.

asamisimasa
asamisimasa ble grunnlagt i 2001 av musikere som deler en lidenskap og interesse for avantgarde-musikk og dens historie. Siden da har ensemblet fremført premierer av mange flermediale verk spesielt skrevet for dem, ofte satt i kontekst med klassisk repertoar og historiske avantgarde-verk. asamisimasa har samarbeidet med komponister som Helmut Lachenmann, Mathias Spahlinger, Nicolaus A. Huber, AldoClementi, Alvin Lucier, Brian Ferneyhough, Helmut Oehring, Clemens Gadenstätter, Klaus Lang, Johannes Kreidler, Joanna Bailie, og i ekstra stor grad med komponister som Simon Steen-Andersen, Øyvind Torvund, Martin Schüttler, Matthew Shlomowitz og Trond Reinholdtsen. Deres første innspilling, med musikk av Simon Steen-Andersen, vant Spellemannsprisen i 2012 for beste samtidsmusikk-album. De vant igjen i 2015 for Neon Forest Space – asamisimasa plays the music of Øyvind Torvund.

BIOGRAPHIES

Ensemble Pamplemousse
Composer/performer collective Ensemble Pamplemousse serves as a focal point for like­minded creators with a thirst for sonic exploration. The ensemble is a close-knit group of divergent artistic personalities, emergent from training in disparate musical fields. Their collective love for the exquisite leads the ensemble to discover new vistas of sound at the frayed edges of dissective instrumental performance technique. Compositions aggregate each member's unique virtuosic talents into extraordinary magical moments. In the flexible moments of performance, the ensemble weaves together shapes of resonance, clusters of glitch, skitters of hyper action, and masses of absurdity into impeccable structures of unified beauty.

Alan Ó Raghallaigh
Alan Ó Raghallaigh is an Irish music-maker and writer. His work as a composer consists of electroacoustic music and traditionally notated pieces. A number of his projects have explored the terrain between traditional and experimental music. His piece for this edition of Borealis takes inspiration from Gaelic Psalm Singing and from some of the weird and wonderful old recordings found in the Traditional Music Archive in Dublin.

Kristin Bolstad
Kristin Bolstad is a Norwegian composer, vocalist and improvisation artist. Her music is often conceptual, characterised by the use of improvisation, performative elements and humour. She seeks a visual and simple expression, with scores that have varying degrees of openness, and where the performer becomes a vital part of the piece and of the performance. Kristin also has a great fascination for sound, and has from when she was a child imitated everything and everyone around her. Therefore her work is often sound based, with diverse textures forming the musical material.

Tine Grieg Viig
“To explore possibilities in timbre, shape, sound and expression, and to expand a creative repertoire is central to what I work with. To experience, and experiment with, the interaction between musical building blocks, the different timbres, colours and textures. Based in the language of jazz – dense, harmonic, surprising, conform –I critically reflect and explore how timbres can float and merge, creating polyphonic lines to come together in homogenous textures. In my project for Borealis 2018 I do this through, and in, wood – as sounding material, as communication, as space, as feelings, as smell, vision, reflection, context, environment and as phenomenon.”

Øyvind Skarbø
"Skarbø moves fluidly between measured cadences, pulse-free surges, and patient silences, contributing most by contributing just what the music needs." DUSTED MAGAZINE

Øyvind Skarbø, was born in 1982, is from Stranda, and lives in Bergen. He’s a drummer, composer and producer. Øyvind studied with Terje Isungset from 2004-2006, as well as studies in traditional Norwegian, Cuban and Yoruba music. His main project is the improvisational trio 1982. He has performed on 24 albums and in 28 countries. Organiser of Øyvind Jazzforum since 2006, an infrequent festival and record label. He has received numerous awards, amongst them the Vossajazz Award in 2016.

Rosella
Rosella is a creative string quartet, based in Bergen, constantly finding new ways to reach an audience with the aim to create new experiences. They work with musicians from different genres and with different musical backgrounds. They are fascinated by the idea of exploring multimedia techniques, cross disciplinary art forms as well as exploring new musical styles as part of accentuating meaning or emotion for an audience. Rosella is a versatile string quartet and through experimenting in both contemporary and pop music genres, they want to contribute to different aspects of the growing music culture in Norway today.

asamisimasa
asamisimasa was founded in 2001 by musicians sharing a passion and interest in avant-garde music and its history. Since then the ensemble has premiered numerous cross-media works especially written for them, often contextualized with classical repertoire and historical avant-garde work. asamisimasa has collaborated with composers such as Helmut Lachenmann, Mathias Spahlinger, Nicolaus A. Huber, AldoClementi, Alvin Lucier, Brian Ferneyhough, Helmut Oehring, Clemens Gadenstätter, Klaus Lang, Johannes Kreidler, Joanna Bailie, and extensively with cross-media composers such as Simon Steen-Andersen, Øyvind Torvund, Martin Schüttler, Matthew Shlomowitz, and Trond Reinholdtsen. Their first recording, with music written by Simon Steen-Andersen won the Norwegian Grammy Award in 2012 for Best Contemporary Music Album. They won again in 2015 with Neon Forest Space – asamisimasa plays the music of Øyvind Torvund.

Tweet This   Share this on Facebook