Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Future Opera

 • Verdenspremierer
 • World Premieres
 • 09.03
 • 19:00–
 • Cornerteateret
  Kong Christian Fredriks Plass 4, 5006 Bergen, Norway
 • Komponister:
  Rebecka Sofia Ahvenniemi
  Øyvind Mæland
  Lars Skoglund
 • Composers:
  Rebecka Sofia Ahvenniemi
  Øyvind Mæland
  Lars Skoglund
 • Utøvere:
  Ole Martin Huser-Olsen (gitar)
  Jennifer Torrence (perkusjon)
  Vilde Sandve Alnæs (fiolin)
  Inga Margrete Aas (kontrabass)
  Elisabeth Holmertz (vokal)
  Lore Lixenberg (vokal)
  Halvor Melien (vokal)

  Kunstnerisk team:
  Sjaron Minailo (regissør)
  Stephen Higgins (musikalsk leder)
 • Performers:
  Ole Martin Huser-Olsen (guitar)
  Jennifer Torrence (percussion)
  Vilde Sandve Alnæs (violin)
  Inga Margrete Aas (double bass)
  Elisabeth Holmertz (vocals)
  Lore Lixenberg (vocals)
  Halvor Melien (vocals)

  Artistic team:
  Sjaron Minailo (director)
  Stephen Higgins (music director)
 • Egen introduksjon til forestillingen med komponistene og operasjef for BNO Mary Miller 18:15!
 • Join the composers and BNO director Mary Miller for an introduction to the works before the concert, at 18:15!

Beyoncès energiske feminisme, den uunngåelige sammenhengen mellom fortid og nåtid, og flyktige, men umiddelbare følelser, er inspirasjonen bak dette triangelet av nye kammeroperaer, skrevet av tre spennende, unge, nordiske komponister. Med Future Opera slår Borealis seg nok en gang sammen med Bergen Nasjonale Opera med mål om å flytte grensene for hva opera kan og skal være. Komponistene Lars Skoglund, Rebecka Sofia Ahvenniemi og Øyvind Mæland har jobbet tett med operaregissøren Sjaron Minailo, tre sangere, fire musikere og et team bestående av internasjonale mentorer under arbeidet med disse nye verkene. Stykkene deler komponenter og sys sammen på scenen, uten nødvendigvis å være tenkt som sammenhengende verk; hver komponist får tydelig vist sin særegne måte å jobbe med stemme og narrativ struktur. Gjennom samarbeidet om arbeidsprosess og mentorrolle, forsøker Future Opera å åpne opp operahuset for unge komponister og fritt la dem forestille seg hva opera kan være.

The energetic feminism of Beyoncé, the inevitable causality of past and present, and fleeting yet momentous micro-emotions inspire this triptych of new chamber operas from three exciting young Nordic composers. For Future Opera, Borealis once again teams up with Bergen National Opera to push at the boundaries of what opera can and will be. Composers Lars Skoglund, Rebecka Sofia Ahvenniemi and Øyvind Mæland have been working closely with director Sjaron Minailo, three singers, four musicians and a team of international mentors to create these new works. Each of the three pieces shares the same component parts and are threaded together on stage, yet the works are not linked and each composer brings their distinctive way of working with the voice and narrative structure to the stage. Through the collaborative working process and mentoring, Future Opera aims to open up the opera house to younger composers and let them imagine what opera can be.

Presentert i samarbeid med Bergen Nasjonale Opera

Presented in collaboration with Bergen National Opera

BIOGRAFIER

«I musikken min liker jeg å legge lyd lagvis på en sånn måte at urelaterte, hørbare fenomener virker som om de får kontakt og kommuniserer med hverandre. Jeg sikter på kombinasjoner som svinger mellom å belyse autonomien i materialer, og å male et bilde av kommunikasjonen mellom ulike kilder og karakterer. På samme måte veksler jeg formmessig mellom grove kutt og møysommelige sammenhenger. Som råmaterialer bruker jeg akustiske instrumenter, feltopptak og analogt lydutstyr. I senere tid har jeg også blitt interessert i å bruke tekst som et lag av mening og lyd.»
- Lars Skoglund


Rebecka Sofia Ahvenniemi er komponist, filosof, forfatter, aktivist og feminist bosatt i Bergen. Hun skriver musikk og underviser i komposisjon mesteparten av tiden. Rebecka er ingen tilhenger av sentimentalitet i musikk, og tiltrekkes ikke av musikk som noe abstrakt eller frakoblet fra den virkelige verden. På leting etter musikkmateriale går hun noen ganger gjennom andres «søppel», og dumpster diver etter musikalske idéer. Ingenting er for lavkulturelt eller banalt til å bli bragt inn i hennes musikalskearbeid.


Etter at Øyvind Mæland fullførte klaverstudier ved Barratt Due musikkinstitutt med Jiri Hlinka, studerte han komposisjon med blant annet Thommesen, Frounberg og Hellstenius ved Norges musikkhøgskole. Han har også deltatt i mesterklasser medkomponister som Aperghis, Furrer, Billone med flere. Han har samarbeidet med musikere og ensembler som Marco Fusi, Håkon Austbø, Hans Kristian Kjos Sørensen, Stine Motland, Oslo Strykekvartett, Aksiom, Sjøforsvarets musikkorps, BIT20 m/ Pierre-André Valade, Bodø Sinfonietta, Telemark Kammerorkester og Oslo Sinfonietta m/ Christian Eggen. Øyvinds produksjon består hovedsakelig av kammer- og ensembleverker, men av større verker kan nevnes hans nesten 2 timer lange opera Ad undas – Solaris Korrigert, som ble satt opp ved Den norske opera i 2013, med Lisa Lie som regissør. Verker av Øyvind er spilt inn på plateselskapene Lawo, Fabra og Geiger.

BIOGRAPHIES

«In my music I like to layer sounds in such a way that unrelated sonic phenomena appear to have contact and speak with each other. I aim at combinations that oscillate between highlighting the autonomy of the materials and painting a picture of communication between the diverse sources and characters. Form­wise I similarly alternate between rough cuts and laborious links. As raw material I use acoustic instruments, field recordings, and analog sound equipment. In later years I have been drawn to the use of text as layers both of meaning and sound.»
- Lars Skoglund


Rebecka Sofia Ahvenniemi is a composer, philosopher, writer, activist, and feminist based in Bergen. She writes music and teaches composition most of the time. Rebecka is not fond of sentimentality in music, neither is she drawn to music being «abstract» or detached from the actual world. When she looks for musical materials, she sometimes goes through the «garbage» of others, dumpster diving for musical ideas. Nothing is too low-culture, silly, or banal to be brought into her musical work.


After Øyvind Mæland finished his piano studies in Oslo with Jiri Hlinka, he studied composition with Thommesen, Frounberg og Hellstenius at the Norwegian Academy of Music. He has also participated in masterclasses with composers such as Aperghis, Furrer, Billone and many more. He has worked with musicians and ensembles such as Marco Fusi, Håkon Austbø, Hans Kristian Kjos Sørensen, Stine Motland, Oslo String Quartet, Aksiom, BIT20 with Pierre-André Valade, NOSO Sinfonietta, Telemark Chamber Orchestra, and Oslo Sinfonietta with Christian Eggen. Øyvind's production consists mainly of chamber and ensemble works, but his nearly 2 hour long opera Ad undas – Solaris Korrigert should also be mentioned. It was staged at the Norwegian National Opera & Ballet in 2013, with Lisa Lie as director. Several of Øyvind's works have been recorded on the labels of Lawo, Fabra and Geiger.

Tweet This   Share this on Facebook