Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Konsertsirkus!

 • 10.03
 • 14:00–
 • KODE 2
  Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen, Norway
 • Tanzmacher:
  Eva Pfitzenmaier (vokal)
  Stephan Meidell (gitar)
  Øyvind Skarbø (trommer)
  Karen Eide Bøen (dans)

  BIT20:
  Sindre Sortland
  Else Olsen Storesund
  4. trinn Krohnengen skole

  Jenny Berger Myhre Workshop
 • Tanzmacher:
  Eva Pfitzenmaier (vocals)
  Stephan Meidell (guitar)
  Øyvind Skarbø (drums)
  Karen Eide Bøen (dance)

  Jenny Berger Myhre Workshop
  BIT20:
  Sindre Sortland
  Else Olsen Storesund
  4th grade from Krohnengen skole

Vårt familiearrangement er tilbake, og omfavner eksperimentell musikk og forestillinger i rom og til tider som hele familien kan ha glede av! I år flytter Konsertsirkus! inn i et nytt lokale ¬– de tomme modernistiske galleriene til KODE 2, som vi vil fylle med lyd, farge og nye musikalske uttrykk!

I en ny framføring fra den bergensbaserte kvartetten Tanzmacher bytter dansere og musikere plass; gitarer og trommer blander seg med lyden av føtter og stemmer, og alle presser grensene i sin søken på å finne nye måter å spille på.

Ved å samle sammen sterke, unge utøvere og komponister, presenterer Else Olsen Storesund og Sindre Sortland fra BIT20s formidlingsteam og elever ved Krohnengen barneskole DEN ............. SKOGEN – et splitter nytt og ordløst eventyr.

Du kan kan også bli med på Jenny Berger Myhre sin workshop for store og små deltagere. Her får du sjansen til å bygge ditt eget høytaler-instrument, eksperimentere med lyd og… frukt?!

Og hvis man kikker ut på Festplassen kan man se førerne av festivalens mest uvanlige instrumenter; en trio bestående av heisekraner fra Nordic Crane Vest, som forvandler seg til elegante ballettdansere i det de øver til festivalens avslutningsnummer med komponisten Natacha Diels. Kanskje kan du gå ut og hilse på dem?

I tillegg får man som vanlig alle de spennende Konsertsirkus!-forfriskningene!
Hver framføring vil repeteres i løpet av ettermiddagen, og det vil være stor boltreplass; både unge og eldre lyttere er velkomne til denne spennende ettermiddagen fylt av musikk!

Our family event returns, embracing experimental music and performance in a space and at a time that the whole family can enjoy! This year the Konsertsirkus! moves to a new venue, in the empty modernist galleries of KODE 2 – rooms that we’ll fill with sound and colour and new musical expression!

In a new performance from the Bergen based quartet Tanzmacher, dancers and musicians swap places, and guitars and drums mix with feet and voices, each pushing their limits and finding new ways to play. Summoning the strength of many young performers and composers, Else Olsen Storesund and Sindre Sortland from BIT20 Ensemble’s education team and the children of Krohnengen elementary school present DEN ............. SKOGEN – a brand new fairy tale without words. Jenny Berger Myhre will lead a small workshop for both big and small participants. You will have a chance to build your own speaker instrument and play with sounds and.. fruits?!

And if you peer outside, in Festplassen you can meet the drivers of the festival’s most unusual instrument, a trio of full size construction cranes from Nordic Crane Vest, turning in to elegant ballet dancers as they rehearse for the festival finale with composer Natacha Diels. Maybe you can pop outside and say hello?

In addition to all of this you’ll find the usual exciting Konsertsirkus! refreshments!
With each performance repeated throughout the afternoon, and plenty of space to let off steam, listeners young and old are welcome to this exciting programme of music!

Presentert i samarbeid med KODE

Presented in collaboration with KODE

Tanzmacher støttet av Kulturrådet

Tanzmacher supported by Arts Council Norway

BIOGRAFI

Tanzmacher improviserer og leker seg i grenselandet mellom lyd og bevegelse. Med et kunstnerisk engasjement lokker de med seg barna inn i en helt spesiell verden hvor spennende lyder, rytmer og bevegelser smelter sammen. Tanzmacher har ingen pedagogisk agenda, og skiller ikke mellom kunst for voksne og kunst for barn. De lager seg improvisatoriske oppgaver for å utfordre hverandre i møte med barna, og spenningen som oppstår når alle tør å bevege seg ut på glattisen gir en ekstra dimensjon til uttrykket. Med maksimal kreativitet og minimalt med effekter tar Tanzmacher barnas kunstforståelse på alvor.

BIOGRAPHY

Tanzmacher improvises and plays in the borderland of sound and movement. With artistic engagement they captivate children in a special world where exciting sounds, rhythms and movements blend together. Tanzmacher does not have a pedagogic agenda, and does not separate “art for adults” and “art for children”. They give themselves improvisational tasks to challenge each other when facing the children, and the tension that arises when everyone dares to move out of their comfort zone gives an extra dimension to their expression. With maximum creativity and minimal effects, Tanzmacher takes children’s understanding of art seriously.

Tweet This   Share this on Facebook