Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Mårten Spångberg: News From the Last of the International Hot Shots / Natten

 • 08.03
 • 23:59–
 • Hordaland Kunstsenter
  Klosteret 17, 5005 Bergen
 • Baren på Hordaland Kunstsenter er åpen fra kl. 22:00
 • The bar at Hordaland Kunstsenter is open from 22:00
 • Utstillingen står fra 9.03–25.03

  Åpningstider Hordaland Kunstsenter:
  Ons–søn 12–18
 • Exhibition open from 9.03–25.03

  Opening hours Hordaland Kunstsenter:
  Wed–Sun 12–18

Bli med oss på et nattlig/grytidlig lytteeventyr når den kjente svenske koreografen Mårten Spångberg åpner sin nyeste utstilling på Hordaland Kunstsenter med en kollektiv lytteseanse. Med utgangspunkt i Spångbergs episke danseforestilling fra 2016; Natten, transponerer dette nye verket tekstene fra danseforestillingen til en serie med opplesninger med flere lag, som hver er omringet av en unik lydcollage laget av Spångberg selv. På åpningskvelden til utstillingen er Borealis vertskap når disse hybrid-podcastene overføres inn i gallerirommet som Spångberg sin utstilling befinner seg i. Med oppstart ved midnatt blir lydklippene spilt av i rommet, og publikum inviteres til å se, drømme, og til og med sove.

“En ung, amerikansk kvinne leser en introduksjon om moderne kunst. En jente med en nese som synes å være for framtredende med tanke på hennes stemme. Malerier som ikke er det de gir seg ut for å være. Bedragere (en hel gruppe av dem), forføreriske og svarte, gjenkjennelige og derfor umulige å overse. En fransk romanforfatter som anvender korte, stakkato setninger. Mørket som siver inn og faller over oss som et grått teppe ligner resepsjonen i en middels stor kontorbygning. Et slående mørke oppstår, et mørkets mørke, tømt selv for konturer. Natten er den doble sirkelen som fortærer seg selv mens dens kropper forvandles til erigerte landskap. Alt er likt og nå. Med utgangspunkt i koreografi, underminerer den svenske kunstneren Mårten Spångberg praksiser og formater, hvisker ut mediale skiller og vektlegger den unnvikende taktiliteten ved erfaringer. Ingenting stilles ut her, men ut av ingenting oppstår et flytende mørke som oversvømmer sinnene våre. Stemmen vender tilbake og snur seg rundt som Robert Pattinson.”

Beskrivelse av Mårten Spångbergs podkast ved samme navn som utstillingen.

Join us for a late night/early morning listening adventure as acclaimed Swedish choreographer Mårten Spångberg opens his latest exhibition at Hordaland Kunstsenter with a collective listening session. Drawing on Spångberg’s epic journey into the dark of the night, Natten, this new work transposes the texts at the heart of his 2016 dance piece in to a series of multi-layered audio readings each wrapped up in a unique sound collage constructed by Spångberg himself. For this opening night of the exhibition, Borealis will host a complete transmission of these hybrid podcasts in the gallery space of Spångberg's exhibition. Starting at midnight these new audio pieces will be played back in to the space, and the audience is invited to look, dream, or even sleep.

“A young American woman reading an introduction to art moderne. A girl with a nose too prominent for her voice. Paintings that aren’t what they appear to be. Imposters (a whole group), seductive and black, impossible to neglect because they are recognisable. A French novelist using short staccato sentences. The darkness that sweeps in, that drops on us like a grey blanket, is like the front desk of a middle sized office building. Prominent darkness rises, a darkness’s darkness, drained also of the traces of something. Night is the double circle devouring itself as its bodies turn into erogenous landscapes. Everything is equally and now. With a starting point in choreography Swedish artist Mårten Spångberg undermines practices and formats, blurring boundaries and media and emphasising the withdrawing tangibility of experience. Nothing is on show here, but out of nothing emerges a liquid darkness that floods our minds. The voice comes back and turns around like Robert Pattinson.”

Description of Morten Spångberg’s audio podcast by the same name of the exhibition.

Presentert i samarbeid med Hordaland Kunstsenter

Presented in collaboration with Hordaland Kunstsenter

Støttet av Kulturrådet i Norge og Sverige, Konstnärsnämnden, Kunstenfestivaldesartes og Black Box teater

Supported by Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee, Kunstenfestivaldesarts, Black Box teater and Arts Council Norway

BIOGRAFI

Mårten Spångberg, født 1968, bor og jobber som koreograf i Brussel og Stockholm. Hans virksomhet adresserer koreografi som et utvidet felt, noe han har tilnærmet seg gjennom eksperimentell virksomhet i flere formater og uttrykk. Han har vært en aktiv utøver siden 1994, og startet i 1999 med egne koreografier både i solo­ og større ensembleprosjekter. Mellom 1996 og 2005 har han organisert og kuratert festivaler både i Sverige og internasjonalt, og i 2006 initierte han nettverksorganisasjonen INPEX.Fra 2008 til 2012 var han studieleder for masterprogrammet i koreografi ved Dans­ och Sirkushögskolan i Stockholm, og jobber nå som professor ved avdeling for dans og teater ved Kunsthøgskolen i Oslo.

BIOGRAPHY

Mårten Spångberg, born in 1968, is a choreographer living and working in Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an expanded field, something he has approached through experimental practice in a multiplicity of formats and expressions. He has been active on stage as a performer and creator since 1994, and since 1999 has been creating his own choreographies, from solos to larger scale works. From 1996­-2005 he organised and curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006 initiated the network organisation INPEX. From 2008-­2012, he directed the MA programme in choreography at the University of Dance in Stockholm. Mårten is now professor at Oslo National Academy of the Arts, departments of dance and theatre.

Tweet This   Share this on Facebook