Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • New Chamber Music: BIT20 String Quartet

 • 11.03
 • 16:30–17:30
 • KODE 4 - Tårnsalen
  Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen, Norway
 • Jan Martin Smørdal – Cell piece
  Kristine Tjøgersen – Misterios de Corpos
  Raven Chacon – The Journey of the Horizontal People
 • Jan Martin Smørdal – Cell piece
  Kristine Tjøgersen – Misterios de Corpos
  Raven Chacon – The Journey of the Horizontal People
 • Liene Klava (bratsj)
  Jutta Morgenstern (fiolin)
  Agnese Rugevica (cello)
  Martin Schulz (fiolin)
 • Liene Klava (viola)
  Jutta Morgenstern (violin)
  Agnese Rugevica (cello)
  Martin Schulz (violin)

Søndag ettermiddag på Borealis er forbeholdt utforskningen av den mest intime musikalske formen: kammermusikken. Fra å være en sjanger ment som underholdning i private hjem og salonger verden over, er kammermusikk nå blitt en stilart der komponister og utøvere kontinuerlig søker å gjenoppfinne dens form, og finne nye måter å utvikle musikk for disse små ensemblene. Velkommen til en ettermiddag der du kan utforske nye lyder!

Strykerne fra BIT20 Ensemble framfører spennende, nye verk for strykekvartett, og utvider ensemblet ved hjelp av surround-lyd, elektronikk, video og improvisasjon. I Jan Martin Smørdals bestillingsverk sameksisterer kvartetten med opptak av seg selv, i Kristine Tjøgersens Misterios de Corpos spiller de duett med den legendariske brasilianske komponisten Hermeto Pascoal, og i Raven Chacons The Journey of the Horizontal People blir utøverne ledet ut på en reise uten et forhåndsbestemt ankomststed.

Sunday afternoon at Borealis is given over to exploring that most intimate of musical forms, chamber music. Once played for entertainment in homes and salons across the world, composers and artist are continually reinventing its forms and finding new ways to develop new music for these small ensembles. Join us for an afternoon exploring new sounds!

The string players from the Norwegian BIT20 Ensemble, come together to perform exciting new work for string quartet, expanding the ensemble with surround sound and electronics, video and improvisation. In Jan Martin Smørdal’s newly commissioned piece, the quartet co-exists with recordings of themselves, in Kristine Tjøgersen’s Misterios de Corpos, they duet with legendary Brazilian composer Hermeto Pascoal and in Raven Chacon’s The Journey of the Horizontal People the players are guided on a journey with no fixed outcome.

Presentert i samarbeid med nyMusikk Bergen og KODE

Presented in collaboration with nyMusikk Bergen and KODE

Bestillingsverk Jan Martin Smørdal og Kristine Tjøgersen støttet av Kulturrådet. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo

Commissions for Jan Martin Smørdal and Kristine Tjøgersen supported by Arts Council Norway. Travel supported by U.S. Embassy, Oslo

BIOGRAFIER

BIT20 Ensemble sin strykekvartett består av fiolinistene Jutta Morgenstern og Martin Schultz, bratsjist Liene Klava og cellist Agnese Rugevica. De fire har spilt sammen i BIT20 Ensemble i mange år, og er også i ledende posisjoner i Bergen Filharmoniske Orkester. Kvartetten jobber mednyskrevet musikk, spesielt av nordiske komponister. På repertoaret står blant annet klassikere som George Crumbs Black Angels. I 2017 spilte de et sjeldent fremført verk av Morten Eide Pedersen sammen med saksofonist Kjetil Traavik Møster. Som del av BIT20 Ensemblet har de jobbet med navn som Georg Friedrich Haas, Pauline Oliveros, Vinko Globokar, Karen Tanaka, Rolf Wallin, Henrik Hellstenius, Øyvind Torvund og mange flere.


“Før jeg valgte å bli fulltidskomponist på midten av 2000-tallet, arbeidet jeg som musiker i en 10-årsperiode innen improvisert musikk, og med pop/jazz og avantgarde-band. Bakgrunnen som bandmusiker har gjort at jeg ser på alle utøvere jeg arbeider med som viktige for uttrykket mitt. Rytmiske strukturer like så: Jeg er opptatt av hva som skaper og definerer hva rytme er. I de seinere år har arbeidene mine vært inspirert av sverm-fenomener. Jeg arbeider med forholdet mellom individet og gruppen, og musikken veksler mellom det statisk repeterende, det atmosfæriske – til og med poetiske – slik man oppfatter stillstand og bevegelse i flokkmønstre.”
- Jan Martin Smørdal


Kristine Tjøgersen, født 1982, er en norsk klarinettist og komponist. Hun har en mastergrad i klarinett fra Norges Musikkhøgskole, og studerer for tiden komposisjon under Carola Bauckholt ved Bruckner Universitet i Linz, Østerrike. Hun spiller i ensemblene asamisimasa og Ensemble neoN, og har spilt ved de fleste av de mest betydelige festivalene for ny musikk i Europa. Som komponist har hun blitt fremført av Arditti Quartet, asamisimasa, Ensemble neoN, Pinquins og Mimitabu, på festivaler som Musik21 i Tyskland, Cycle Festival på Island, Sonic Festival i Danmark, Atalante i Sverige, VillaRomana i Italia, North Atlantic Flux i England, Ultima og Only Connect.


Raven bor i Albuquerque, New Mexico, komponerer kammermusikk, er utøver innen eksperimentell støymusikk, installasjonskunstner og medlem av det kunstkollektivet Postcommodity. Raven har presentert sine verk i forskjellige kontekster, deriblant på Vancouver Art Gallery, ABC No Rio, REDCAT, La Biennale di Venezia – Biennale Musica, Musée d'art Contemporain de Montréal, San Francisco Electronic Music Festival, Chaco Canyon, Ende Tymes Festival, 18th Biennale of Sydney og The Kennedy Center, samt på andre tradisjonelle og utradisjonelle spillesteder. Hans arbeid med Postcommodity ble nylig presentert på Whitney Biennial og documenta 14.

BIOGRAPHIES

BIT20 Ensemble’s string quartet consists of the violinists Jutta Morgenstern and Martin Schultz, violist Liene Klava and cellist Agnese Rugevica. They have played together in BIT20 Ensemble for many years, and they also have leading positions in the Bergen Philharmonic Orchestra. The quartet works with new music, especially written by Nordic composers. In their repertoire they have classics like George Crumb’s Black Angels. In 2017 they played a rarely performed piece by Morten Eide Pedersen together with saxophonist Kjetil Traavik Møster. As part of the BIT20 Ensemble they have worked with names like Georg Friedrich Haas, Pauline Oliveros, Vinko Globokar, Karen Tanaka, Rolf Wallin, Henrik Hellstenius, Øyvind Torvund and many more.


“Before I chose to become a fulltime composer in the middle of the 00s, I worked as a musician within improvisational music, and with pop/jazz and avant-garde-bands for ten years. My background as a band musician has made me look at all the performers I work with as important for my expression. Rhythmic structures as well; I am engaged in what creates and define what rhythm is. In the past couple of years my work has been inspired by swarm phenomena. I work with the relationship between the individual and the group, and the music swaps between the static repetitive, the atmospheric – even the poetic – like one comprehends standstill and movement in flock patterns.”
- Jan Martin Smørdal


Kristine Tjøgersen, born in 1982, is a Norwegian clarinetist and composer. She has a Master’s degree in clarinet and is currently studying composition with Carola Bauckholt at Bruckner University in Linz, Austria. She plays in the ensembles asamisimasa and Ensemble neoN, and has performed at most of the major European new music festivals. As a composer she has been performed by the Arditti Quartet, asamisimasa, Ensemble neoN, Pinquins and Mimitabu, at festivals like Musik21 and Sonic Festival in Denmark, Cycle Festival in Iceland, Atalante in Sweden, Only Connect festival and Ultima festival in Norway, VillaRomana in Italy, and North Atlantic Flux in the UK.


Raven Chacon lives in Albuquerque, New Mexico and is a composer of chamber music, a performer of experimental noise music, an installation artist and a member of the American Indian arts collective Postcommodity. Raven has presented his work in different contexts at Vancouver Art Gallery, ABC No Rio, REDCAT, La Biennale di Venezia – Biennale Musica, Musée d'art Contemporain de Montréal, San Francisco Electronic Music Festival, Chaco Canyon, Ende Tymes Festival, 18th Biennale of Sydney, The Kennedy Center and among other traditional and non-traditional venues. His work with Postcommodity was recently featured in the Whitney Biennial and documenta 14.

Tweet This   Share this on Facebook