Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • New Chamber Music: Valen Trio

 • Verdenspremierer
 • World Premieres
 • 11.03
 • 14:00–15:00
 • KODE 4 - Tårnsalen
  Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen, Norway
 • Knut Vaage – Svev
  Sigurd Fischer Olsen – Mold
 • Knut Vaage – Svev
  Sigurd Fischer Olsen – Mold
 • John Ehde (cello)
  Einar Røttingen (piano)
  Ricardo Odriozola (fiolin)
 • John Ehde (cello)
  Einar Røttingen (piano)
  Ricardo Odriozola (violin)

Søndag ettermiddag på Borealis er forbeholdt utforskningen av den mest intime musikalske formen: kammermusikken. Fra å være en sjanger ment som underholdning i private hjem og salonger verden over, er kammermusikk nå blitt en stilart der komponister og utøvere kontinuerlig søker å gjenoppfinne dens form, og finne nye måter å utvikle musikk for disse små ensemblene. Velkommen til en ettermiddag der du kan utforske nye lyder!

Bergens hyllede pianotrio presenterer nye bestillingsverk fra to lokale komponister. Knut Vaages nye arbeid Svev viser til å fly eller henge i luften uten å bli trukket ned av gravitasjonskraften – noe også Knuts arbeid synes å gjøre; flyter med ulike gravitasjonstrekk ved å gjøre bruk av en musikalsk artikulasjonsmetode spesielt utviklet ved Griegakademiet. Sigurd Fischer Olsens nye verk kjemper med den klassiske oppfatningen av en pianotrio, og forsterker lydene som i klassisk praksis vanligvis unngås.

Sunday afternoon at Borealis is given over to exploring that most intimate of musical forms, chamber music. Once played for entertainment in homes and salons across the world, composers and artist are continually reinventing its forms and finding new ways to develop new music for these small ensembles. Join us for an afternoon exploring new sounds!

Bergen’s acclaimed piano trio present new pieces commissioned from two local composers. Knut Vaage new work’s title Svev is a hard to translate Norwegian word which means flying or hanging without gravity – Knut’s piece too flutters with different gravitational pulls using specially developed musical articulation developed at the Grieg Academy. Sigurd Fischer Olsen’s new work wrestles with the classical edifice of the Piano Trio, and juxtaposes the physical energy of the players with the sonic detritus of performance.

Presentert i samarbeid med nyMusikk Bergen og KODE

Presented in collaboration with nyMusikk Bergen and KODE

Bestillingsverk Knut Vaage støttet av Komponistenes Vederlagsfond, bestillingsverk Sigurd Fischer Olsen støttet av Det norske komponistfond.

Commission for Knut Vaage supported by The Composers’ Remuneration Fund. Commission for Sigurd Fischer Olsen supported by The Norwegian Composers’ fund

BIOGRAFIER

Valen Trio består av John Ehde (cello), Einar Røttingen (piano) og Ricardo Odriozola (fiolin). Gruppen ble etablert i 2009 og tok navn etter den norske komponisten Fartein Valen. I tillegg til å fremføre trioer fra sitt standard-repertoar, gjør Valen Trio aktivt oppdrag med nye trioer, og utforsker repertoar fra det 19.- og 20. århundre som fortjener å bli bedre kjent. Denne profilen reflekteres i Valen Trios første CD-slipp på LAWO, med verk av Fartein Valen, Klaus Egge og Ketil Hvoslef. Deres neste CD-slipp på LAWO vil presentere trioer av Gabriel Fauré og Max Reger.


«Eg bur i Bergen og livnærer meg som komponist. Om nokon lurer på kvifor eg vart komponist, for å vera ærleg så veit eg ikkje heilt. Kanskje fordi me hadde eit piano i stova? Eit tidleg barndomsminne er at eg så vidt var i stand til å kravla meg opp på pianokrakken, og vart sitjande der og lytta til klangane når eg klaska på tangentane. Kanskje fordi alle brørne mine spelte på pianoet etter tur, eller fordi naboguten kom og spurde om eg ville vera med i band? Heldigvis, det blei etter kvart eit liv på leit etter nye klangar.»
- Knut Vaage


Musikken hans kjennetegnes av en dvelende og stille intensitet. Han liker skjøre lyder, ofte knapt hørbare, og alt som skjer mellom det vi vanligvis lytter etter. Som tidligere bratsjist vet han alt om å være midt i mellom de såkalt interessante elementene i musikken, og har lært seg å verdsette dette. Sigurd har en formidabel samling kassett­opptak med pop og rock fra perioden 1983­-1989, tatt opp fra radioen. Fra tid til annen setter han de på.

BIOGRAPHIES

Valen Trio consists of cellist John Ehde, pianist Einar Røttingen and violinist Ricardo Odriozola. Founded in 2009, the trio took its name after the Norwegian composer Fartein Valen. In addition to performing trios from their standard repertoire, Valen Trio actively commissions new trios and explores repertoire from the 19th and 20th Centuries that deserve to be better known. This profile is reflected in Valen Trio’s first CD release on LAWO with trios by Fartein Valen, Klaus Egge and Ketil Hvoslef. Their next CD release on LAWO will present trios by Gabriel Fauré and Max Reger.


«I’m a composer living in Bergen. If anyone's wondering why I became a composer, I honestly wouldn't know. Maybe because we had a piano in the living room where I grew up. An early childhood memory is that I was barely able to crawl up on the piano chair, and ended up sitting there and listening to the sounds appearing while I was hitting the keyboard. Maybe it happened because all of my brothers were taking turns playing on the piano, or because the boy next door asked if I wanted to play in a band? Fortunately, it turned out to become a life in search of new sound.»
- Knut Vaage


His music has been characterized by a certain slowness and a quiet intensity. He likes sounds that are fragile, often hardly audible, and "in between" the sounds that we normally listen to. As a former violist, he knows all about being in between the "interesting" parts in the music, and to embrace it. He also has an elaborate collection of cassette tapes from the eighties (1983-1989) from where he recorded the pop and rock hits that were played in a Norwegian radio programme. He still listens to them from time to time.

Tweet This   Share this on Facebook