Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Peter Ablinger: REMOVE TERMINATE EXIT

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 08.03
 • 21:00–
 • Grieghallen
  Edvard Griegs plass 1, 5015 Bergen, Norway
 • BIT20 Ensemble
  Stian Westerhus (gitar)
  Ilan Volkov (dirigent)
  SWR Experimentalstudio (gjennomføring av live-elektronikk):
  Lukas Nowok (lyddesign)
 • BIT20 Ensemble
  Stian Westerhus (guitar)
  Ilan Volkov (conductor)
  SWR Experimentalstudio (implementation of live electronics):
  Lukas Nowok (sound design)

For Stian Westerhus, BIT20 Ensemble og SWR Experimentalstudio, har den visjonære østerrikske komponisten Peter Ablinger skrevet et stort bestillingsverk som utforsker støy, stillhet og rom. REMOVE TERMINATE EXIT er bygget opp av flere lag av lyd, som i utgangspunktet presenteres som et maksimalt fortettet lydbilde, og som langsomt blir skrelt bort for slik å avdekke den underliggende klangen av et rom.

Når Ablinger tar over Grieghallens rom, rekonfigurerer han den grandiose kulturinstitusjonen ved å plasserer publikum i sentrum, og la utsiden og innsiden av institusjonen gli over i hverandre. Ved å definere støy som totaliteten av lyd, via den lange erfaringen med feltopptak og bruken av sammenstøt mellom liveinstrumenter og elektronikk har Ablinger med REMOVE TERMINATE EXIT produsert et arbeid som vil beleire Grieghallen og sannsynligvis endre vår oppfatningen av den.

Verket er skrevet for BIT20 Ensemble. Dirigent er Ilan Volkov. I utformingen av arbeidet har Ablinger jobbet med den norske eksperimentelle gitarhelten Stian Westerhus’ og hans lydbilde, samt med det legendariske SWR Experimentalstudio – fødested for elektronisk musikk skapt av komponister som Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen og Vinko Globokar.

A major new commission exploring noise, silence and space from visionary Austrian composer Peter Ablinger for Stian Westerhus, BIT20 Ensemble and the SWR Experimentalstudio. REMOVE TERMINATE EXIT is built from multiple layers, initially presented together as maximum density sound, that are then slowly peeled back to reveal the underlying resonance of a space.

Taking over the foyer and area named Spissen in Grieghallen Ablinger reconfigures the grand cultural institution, placing the audience in the centre, and blending the outside and the inside for his new work. Drawing on his own definition of noise as the totality of sounds, a lifetime of field recording and the collision of live instruments and electronics, REMOVE TERMINATE EXIT is a work that takes over Grieghallen and is certain to change our perception of it.

Written for and performed by the BIT20 Ensemble, conducted by Ilan Volkov, Ablinger has worked closely with the sound world of the Norwegian experimental guitar hero Stian Westerhus and the legendary SWR Experimentalstudio – birthplace of electronic music works by composers such as Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen and Vinko Globokar.

Presentert i samarbeid med BIT20 Ensemble

Presented in collaboration with BIT20 Ensemble

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet. Takk til Sverre W Monsen AS

Commision supported by Arts Council Norway. Thanks to Sverre W Monsen AS

BIOGRAFIER

Peter Ablinger er en av de få kunstnerne i nåtiden som bruker støy uten en bestemt symbolikk– ikke som en representasjon av kaos, energi, entropi, uorden eller opprør; ikke for å motsette seg noe eller være ulydig eller destruktiv; ikke for alt, for evigheten eller lignende. Støy blir ofte brukt som et bevisst virkemiddel i musikk, men for Ablinger er ikke dette tilfelle. Han bruker støy for støyens skyld. Peter Ablinger har også i stor grad satt spørsmål ved essensen ved lyd, tid og rom, komponenter som vanligvis sees på som sentrale i musikk. Det han har kommet fram til har gjort at konvensjoner, som tidligere er blitt sett på som ubestridelige, har blitt satt på prøve. Denne innsikten knyttes til repetisjon og monotoni, reduksjon og overflødighet, tetthet og entropi.


BIT20 er et av Nordens ledende ensembler innen samtidsmusikk. Det ble opprettet i Bergen i 1989, og med fantastiske instrumentalister og en lidenskap for ny musikk, har BIT20 reist verden rundt med sitt repertoar. Ensemblet er også opptatt av sin lokale forankring, og har de seneste årene jobbet mye i Bergen, og med det lokale publikummet. BIT20 driver komposisjonsprosjektet Vi komponerer! – en unik møteplass mellom profesjonelle komponister og utøvere, og barn og unge. Gjennom å la barna være skapende komponister og utøvere jobbes det med bevissthet rundt musikalske uttrykk elevene ikke vanligvis hører, forståelse av hva musikk er, kan være, og hvordan musikk blir til.


Den eksperimentelle gitarhelten Stian Westerhus sitt virke strekker seg langt forbi de fysiske grensene til både instrumentet og enhver sjanger. Det innbefatter komposisjon, improvisajon, støy og synging. Gjennom en årrekke har han utviklet en stil som på en og samme tid er fysisk og teknisk, intim og bråkete. Samarbeidet med Peter Ablinger bygger på den mangslungne lydverdenen han lever i, og hans unike musikalske tilstedeværelse.


SWR Experimentalstudio plasserer seg selv i overgangen mellom den kompositoriske idéen og dens tekniske realisering. Hvert år får flere komponister og musikere innvilget medlemskap for å kunne realisere sine arbeid med Experimentalstudio spesielle utstyr, i samarbeid med deres ansatte. Studioet inntar således en aktiv rolle i verdensomspennende fremføringer av disse verkene. Med sine nesten 50 år lange tilstedeværelse på den internasjonale musikkscenen, har studioet blitt det ledende senteret for ambisiøse arbeider for musikk med live-elektronikk. Det utfører jevnlig konserter på alle store festivaler og renommerte musikkscener og konsertsaler.

BIOGRAPHIES

Peter Ablinger is one of the few artists today who uses noise without any kind of symbolism – not as a signifier for chaos, energy, entropy, disorder, or uproar; not for opposing something, or being disobedient or destructive; not for everything, foreternity, or for what­have­you. As in all these cases of music deliberately involving noise, noise is the case, but for Ablinger, this alone. Peter Ablinger has also come along way in questioning the nature of sound, time, and space (the components usually thought central in music), and his findings have jeopardised and made dubious conventions usually thought irrefutable. These insights pertain to repetition and monotony, reduction and redundancy, density and entropy.


The BIT20 Ensemble is one of the leading contemporary music ensembles in the Nordic countries. It was formed in 1989, and with a passion for contemporary music and exceptional instrumentalists BIT20 has taken its repertoire all over the world. The ensemble is also keen to continue nurturing its local roots, and has in recent years performed a great deal of work for and with its audience in its hometown of Bergen. BIT20 runs the composition project Let’s Compose!–A unique gathering of professional composers, performers, children and adolescents. Through pro-active participation, the students are given the opportunity to develop and increase their understanding of what music is, can be and how it evolves.


Norwegian experimental guitar hero Stian Westerhus' practice extends beyond the physical limits of his instrument and of any genre, encompassing composition, improvisation, noise and singing. Over the years he has developed a performance technique that is at once physical and technical, intimate and raucous. His collaboration with composer Peter Ablinger, draws on the myriad sound worlds he inhabits, and his unique musical presence.


The SWR Experimentalstudio views itself as an interface between compositional ideas and their technical realisation. Every year several composers and musicians are granted a fellowship in order to realise their works with the Experimentalstudio’s special equipment in interaction with its staff members. The Studio then takes an active role in the worldwide performance of these works. With its nearly 50-year presence in the international music scene, the Studio has become the leading centre for ambitious works of music with live electronics. It gives concerts on an ongoing basis at all major festivals and in renowned music theatres and concert halls.

Tweet This   Share this on Facebook