Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • PIN Presentation

 • 09.03
 • 11:00–
 • Bergen Kunsthall - Upstairs
  Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen
 • Davorka Begovic (Showroom for Contemporary Music, Zagreb, Kroatia)
  Gudny Gudmundsdottir (Cycle Music and Art Festival, Kópavogur, Island)
  John Chantler (Edition Festival, Stockholm, Sverige)
  Peter Meanwell og Tine Rude (Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Bergen, Norge)

 • Davorka Begovic (Showroom for Contemporary Music, Zagreb, Croatia)
  Gudny Gudmundsdottir (Cycle Music and Art Festival, Kópavogur, Island)
  John Chantler (Edition Festival, Stockholm, Sweden)
  Peter Meanwell og Tine Rude (Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Bergen, Norway)

Borealis presenterer en diskusjon ledet av PIN-nettverket – et kuratorisk nettverk av festivaler innen eksperimentell musikk, som undersøker utfordringer i kuratering og infrastrukturene for små festivaler som prøver å opprettholde en radikalitet i programmeringen samtidig som de utvikler seg som organisasjoner. Basert på undersøkelsene som har foregått det siste året, presenterer de kunstneriske og daglige lederne fra likesinnede festivaler i Sverige, Kroatia, Island og Norge sine tanker. Det blir også en åpen diskusjon som vil fokusere på spørsmål om hvordan vi kan styrke muligheten for tverrfaglige prosjekter, utvikle bærekraftige organisasjoner, møte forskjellige behov hos ulike publikumsgrupper, og programmere utenfor vår vanlige komfortsone.

Borealis will host a discussion lead by the PIN Network, a curatorial network of experimental music festivals set up to investigate the curatorial and infrastructural challenges faced by small festivals trying to maintain radical programming whilst developing as organisations.
Having spent the last year interrogating these challenges, artistic and managing directors from comparable festivals in Sweden, Croatia, Iceland and Norway, will be sharing thoughts and host an open discussion focusing on enabling interdisciplinary practice, redefining sustainability, meeting the needs of diverse audiences, and programming outside of our comfort zones.

Støttet av Nordisk Kulturkontakt

Supported by Nordic Culture Point

Tweet This   Share this on Facebook