Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Pinquins: Recorders, synths and superpowers!

 • Verdenspremiere
 • World premieres
 • 09.03
 • 17:00–
 • Bergen Internasjonale Kultursenter - Fensal
  Kong Oscars gate 15, 5017 Bergen, Norway
 • Danielle Dahl – c2_dyp_blip.test.wav
  Brice Catherin – 36,000 Years Alongside Baubo
  Ingvild Langgård – The Sound of Superpowers Part 1
 • Danielle Dahl – c2_dyp_blip.test.wav
  Brice Catherin – 36,000 Years Alongside Baubo
  Ingvild Langgård – The Sound of Superpowers Part 1
 • Utøvere:
  Johanne Byhring
  Sigrun Rogstad Gomnæs(slagverk)
  Ane Marthe Sørlien Holen
 • Performers:
  Johanne Byhring
  Sigrun Rogstad Gomnæs(percussion)
  Ane Marthe Sørlien Holen

Ved å spille på et antall av ulike rekvisitter – fra skrot til ordinære perkusjonsinstrumenter som de slår på, blåser i, og skraper på ¬– har Pinquins etablert seg som en perkusjonstrio som gjør ting på en litt annerledes måte. Spredt utover Fensal med haugevis av instrumenter vil de framføre nye stykker, inkludert to urfremføringer av unge norske komponister, spekket med ulike perspektiver på hva et perkusjonsensemble kan være.

c2_dyp_blip.test.wav, Danielle Dahls stykke for tre perkusjonister og video inkluderer monofoniske synthesizere, undersøker forholdet mellom klubbmusikk og kammermusikk, og arbeider med gjenkjennelige musikalske klisjeer. Ingvild Langgård trekker linjer mellom antikke skrifter og samtidens manga i sitt nye verk The Sound of Superpowers Part 1, der hun utforsker lydens elementære natur og tilskriver hver perkusjonist superkrefter. Brice Catherin var inspirert av antikke fertilitetsfigurer da han skrev 36,000 Years Alongside Baubo. I tillegg til å innlemme stemt perkusjon og blokkfløyte i arbeidet, henvender han seg til publikum og ber dem skrive tekster som de ønsker overlevert til den antikke fertilitetsgudinnen Baubo – tekster som han også inkluderer i framføringen.

Drawing on a huge arsenal of things that they hit, blow and scrape, from junk to fine orchestral percussion, Pinquins are a percussion trio who do things a bit differently. Spread throughout Fensal, with piles of instruments they’ll be performing new pieces, including two premieres from young Norwegian composers, full of different perspectives on what the percussion ensemble is.

Danielle Dahl’s piece c2_dyp_blip.test.wav for three percussionists and video includes monophonic synthesisers and explores the relationship between club music and chamber music, working with recognisable musical clichés. Ingvild Langgård draws a line between ancient scriptures and modern day manga in her new piece The Sound of Superpowers Part 1, investigating the elemental nature of sound, and ascribing superpowers to each percussionist. Brice Catherin was inspired by ancient figures of fertility to write 36,000 Years Alongside Baubo, and as well as incorporating a web of tuned percussion and recorders in the work, he asks the audience to submit texts that they would like to deliver to the ancient fertility goddess Baubo, and will then become part of the performance.

Bestillingsverk Danielle Dahl støttet av Det norske komponistfond

Commission for Danielle Dahl supported by The Norwegian Composers’ fund

BIOGRAFIER

Pinquins er en grenseoverskridende slagverktrio i stadig utvikling, som er opptatt av å utfordre og utvide formatet de jobber innenfor. De bruker kropp og stemme som en naturlig del av sitt instrumentarium, og samarbeider med komponister og utøvere både fra samtidsmusikken og andre sjangere. Med sitt svært visuelle repertoar og sin unike sceniske tilstedeværelse, har trioen gjort seg bemerket som et av de mest nyskapende unge ensemblene på den norske samtidsmusikk­scenen. Trioen består av Johanne Byhring, Sigrun Rogstad Gomnæs og Ane Marthe Sørlien Holen.


Etter han fullførte sin grad i komposisjon med Michael Jarrell i 2006, har Brice Catherin beveget seg bort fra samtidsmusikk-institusjonene, for å kunne utvikle seg fritt. Han er en multi-instrumental cellist, improvisatør, komponist og kunster. Disse aktivitetene bygger opp under hverandre, og det at han gjør multi-disiplinære show og improviserte konserter, har aldri stoppet ham fra å komponere og få urfremført verk. De fleste av hans nyeste prosjekter utforsker idéen om demokrati i kunst; kunstnernes ansvar og deres plass i den sosiale gruppen, og hva med publikums rolle? I 2017 mottok Brice Necah-stipendet, som muliggjør en doktorgrad i musikkomposisjon.


Danielle Dahl, født 1989, er en norsk komponist, utøver og improvisator som for tiden bor i København. Hun er en aktiv del av undergrunnsmiljøet innen musikk i Danmark, og jobber med et variert utvalg lydpraksiser: akustisk improvisert musikk, techno og elektronisk dansemusikk, støy, låtskriving, minimalistisk og ritualistisk musikk, i tillegg til at hun jobber som komponist med klassiske ensembler. Hun har en freidig og konseptuellframtoning til samtidsmusikkverdenen.


Ingvild Langgård er komponist, musiker og lydkunstner med bakgrunn fra Statens Kunstakademi. Hun har gitt ut to album under navnet Phaedra pålabelen Rune Grammofon, og skriver musikk for ensemble, samtidsdans, teater og installasjoner. Hun har flere ganger samarbeidet med koreografen Ingri Fiksdal og scenografen Signe Becker. Hennes seneste verk med Signe Becker, konsertforestillingen NEW SKIN, hadde verdenspremiere under Ultimafestivalen 2017. Langgård har en uutslukkelig interesse for all verdens mytologier og folklore, og har et eviggående dypstudie i tverrsnittet mellom musikk, kvantefysikk og spiritualitet, som akkurat nåbefinner seg et sted mellom Hildegard von Bingen, mikrointervaller og bipolar beats.

BIOGRAPHIES

Pinquins is a transboundary percussion trio in constant development, engagedin challenging and expanding the format they work within. They use their bodies and voices as a natural part of their instrumentarium, and collaborate with composers and performers from both contemporary music and other genres. With their vast visual repertoire, and their unique presence on stage, the trio has gained prominence as one of the most innovative young ensembles within Norwegian contemporary music. The trio consists of Johanne Byhring, Sigrun Rogstad Gomnæs and Ane Marthe Sørlien Holen.


After his diploma of composition with Michael Jarrell in 2006, Brice Catherin willingly stepped away from the contemporary music institutions to develop freely. He’s a multi-instrumental cellist, improviser, composer and art performer. These activities feed into each other, and performing multidisciplinary shows and improvised concerts has never stopped Brice from composing and premiering pieces. Most of his recent projects explore the idea of democracy in art: the artists' individual responsibilities and their place in the social group, as well as members of the audience, are challenged and questioned. In 2017, Brice received a Necah scholarship allowing him to start a PhD in music composition.


Danielle Dahl, born 1989, is a Norwegian composer, performer and improviser currently situated in Copenhagen, Denmark. She is an active figure on the Danish underground music scene and is deeply involved with a diverse array of sound practices: acoustic improvised music, techno and electronic dance music, noise, song writing, minimalism and ritualistic music, as well as working as a composer with classical ensembles, usually with a cheeky and somewhat conceptual approach to the contemporary musicworld.


Ingvild Langgård is a composer, musician and sound artist with a background from the Oslo National Academy of Arts. She has released two albums under the pseudonym Phaedra on the label Rune Grammofon, and writes music for ensemble, contemporary dance, theatre and installations. She has on several occasions collaborated with choreographer Ingri Fiksdal and scenographer Signe Becker. Her latest work with Signe Becker, NEW SKIN, premiered at Ultima in 2017. Ingvild has an insatiable interest in mythology and folklore, and is deep into studying the intersection between music, quantum physics and spirituality –at the moment this study has landed somewhere between Hildegard von Bingen, micro intervals and bipolar beats.

Tweet This   Share this on Facebook