Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Samtale: Film before music or music before film?

 • 08.03
 • 13:00–
 • Bergen Kunsthall - Upstairs
  Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen
 • Beatrice Gibson (kunstner)
  Laurence Crane (komponist)
 • Beatrice Gibson (artist)
  Laurence Crane (composer)
 • Hør Laurence Cranes filmmusikk under åpningen av Borealis 2018!
 • Hear Laurence Crane's soundtrack at the opening of Borealis 2018!

Komponisten Laurence Crane og kunstfilmskaper Beatrice Gibson skal gjennom 2018 jobbe sammen om et nytt bestillingsverk for Borealis. I denne programposten vil de dele sine favorittfilmklipp og samtale om berøringspunktene mellom eksperimentell komposisjon og kinofilm.

Crane, som har gitt ut musikk på det norske plateselskapet Hubro, ble beskrevet av The Guardian som en som skaper ”eksepsjonelt grasiøs, frekk og flyktig musikk av hverdagslige ting”. Gibson, hvis filmer ofte er knyttet til musikk, spiller på et vidt spekter av referanser; som Minecraft, Cornelius Cardews filmmusikk og globale finanssystemer.

Deres nye samarbeidsverk Deux soeurs qui ne sont pas soeurs, er basert på et filmmanus av Gertrude Stein, og begynte som et musikkstykke der Crane utforsket ideene om repetisjon som finnes i Steins tekst. Beatrice Gibson har arbeidet med denne musikken og vil inkorporere den i hennes nye film som skal vises under Borealis 2019. I denne samtalen vil de gi publikum et unikt innblikk i deres kunstneriske samarbeidsprosjekt. Filmmusikken til Laurence Crane kan du høre under åpningen av Borealis 2018.

Working together throughout 2018 on a new commission for Borealis, composer Laurence Crane and artist film-maker Beatrice Gibson, will in this talk be sharing favourite film clips, and discussing the places where experimental composition and cinema meet.

The Guardian described Crane, whose music has been released on Norwegian label Hubro, as building “graceful, cheeky, elusive music out of ordinary things”. Gibson, whose films are often connected to music, draws on references as diverse as Minecraft, Cornelius Cardew’s musical scores and global financial systems.

Based on a film script by Gertrude Stein, their new collaborative work Deux soeurs qui ne sont pas soeurs began with a new piece of music from Crane exploring ideas of repetition present in Stein's text. Beatrice Gibson has taken this music and throughout the year will be working with it in her new film, which will be shown at Borealis in 2019. Here they give an insight in to their process on this collaborative artistic endeavour. Laurence Crane’s soundtrack will be featured at the opening of Borealis 2018.

Støttet av Fritt Ord.

Supported by Fritt Ord

BIOGRAFI

Beatrice Gibson er kunstner og filmskaper. Filmene hennes er ofte improviserte ute i naturen, og utforsker dragningen mellom kaos og kontroll i skapelsesprosessen. Hun er inspirert av skikkelser fra den eksperimentelle, modernistiske komposisjons- og litteraturverdenen; fra Cornelius Cardew og Robert Ashley til Gertrude Stein – og filmene hennes er ofte deltagende, og inkluderer medskapende prosesser og idéer. Hun har vunnet The Tiger Award for kortfilm to ganger på Rotterdam Internasjonale Filmfestival, og Baloise Art Prize 2015 på Art Basel. Akkurat nå arbeider hun med to nye filmer, bestilt i samarbeid av KW i Berlin, Camden Arts Center i London og Borealis i Bergen.

Laurence Crane, født 1961, skriver hovedsakelig musikk for konsertsalen, men også verk som i utgangspunktet er skrevet for film, radio, teater, dans og installasjoner. Mellom 1985 og 2003 har Laurence nesten utelukkende konsentrert seg om å skrive miniatyrer – korte stykker som er konsentrert rundt en enkel og grunnleggende musikalsk idé. I løpet av de siste 15 årene har han utviklet en interesse for å skape lengre stykker musikk, derfor er flere av komposisjonene hans siden 2003 mer utstrakte verk. Disse utforsker mulighetene for å bygge strukturer i stor skala basert på samme type statisk og forminsket materiale som i hans miniatyrer.

BIOGRAPHY

Beatrice Gibson is an artist and filmmaker. Her films are often improvised in nature, exploring the pull between chaos and control in the process of their making. Drawing on figures from experimental modernist composition and literature – Cornelius Cardew, Robert Ashley to Gertrude Stein – her films are often participatory, incorporating co-creative processes and ideas.
Beatrice is twice winner of The Tiger Award for short film at Rotterdam International Film Festival and winner of the Baloise Art Prize 2015, Art Basel. She is currently working on two new films, co-commissioned by KW, Berlin; Camden Arts Center, London; and Borealis, Bergen.

Laurence Crane, born in 1961, writes music mainly for the concert hall, though his output includes pieces initially composed for film, radio, theatre, dance and installation. Between 1985 and 2003 Laurence concentrated almost exclusively on writing miniatures: short pieces that are invariably focussed on a single basic musical idea. Over the past 15 years he has developed an interest in creating longer works and many compositions since 2003 are extended movements. These pieces explore the possibility of building a large-scale structure using the same type of static and reductive musical material that was examined in the miniatures.

Tweet This   Share this on Facebook