Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Samtale: Radical Hospitality

 • 09.03
 • 13:00–
 • Bergen Kunsthall - Upstairs
  Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen
 • Komponister:
  Áki Ásgeirsson
  Bergrún Snæbjörnsdóttir
  Páll Ivan frá Eiðum
 • Composers:
  Áki Ásgeirsson
  Bergrún Snæbjörnsdóttir
  Páll Ivan frá Eiðum

I løpet av det siste året har kunstnerne og komponistene Áki Ásgeirsson, Bergrún Snæbjörnsdóttir og Páll Ivan frá Eiðum fra det islandske kollektivet S.L.Á.T.U.R, reflektert over transaksjonene som finner sted i forbindelse med en konsert. Gjennom ulike arrangement på Island og i Norge har de undersøkt forholdet mellom vertskap og gjester – slik vi finner det i begrepet gjestfrihet – for slik å finne en måte å skape kultur utenfor eksisterende infrastrukturer. Med utgangspunkt i tiden de har brukt på å utforske Bergen og byens kultur og folk de har møtt her, har kunstnerne utviklet prosjektet Radical Hospitality, som vil dukke opp forskjellige steder på festivalen, for så å kulminere i en hemmelig performance. Prosjektet som eksisterer utenfor festivalens ordinære rammer, har som mål å treffe et publikum utenfor konsertsalen og engasjere mennesker hvor enn prosjektet finner sted. Hør kunstnerne i samtale med kunstnerisk leder Peter Meanwell om betydningen av prosjektet.

Over the course of the last year artists and composers Áki Ásgeirsson, Bergrún Snæbjörnsdóttir and Páll Ivan frá Eiðum from the Icelandic S.L.Á.T.U.R. collective have been considering the transactional nature of music performance. Through events in Iceland and Norway they have been investigating the Host/Guest relationship inherent to hospitality and how this can be used to interrogate a way of creating culture outside of its existing infrastructures. Having spent time researching this city and its culture they have devised a Radical Hospitality project that will pop up around the festival, and culminates in a secret performance. Existing outside of the normal festival structure, this project aims to disconnect from the normal programme, and engage people wherever they meet it. Hear them in conversation with Artistic Director Peter Meanwell about what the project means.

Støttet av Norsk Kulturråd, Norsk-islandsk kultursamarbeid og Fritt Ord.

Supported by Arts Council Norway, Norwegian-Icelandic Cultural Exchange and Fritt Ord.

BIOGRAFI

S.L.Á.T.U.R. er et komponistkollektiv sentrert i Reykjavik på Island. Siden 2005 har dets medlemmer arbeidet med ulike eksperimenter. Disse omfatter animert notasjon ved bruk av datagrafikk, interaktivitet, ulike forsøk med lyd og stemminger, performancekunst og utviklingen av begrensede og isolerte musikalske univers. Medlemmene deler idéer og metoder fritt, mens det endelige resultatet vanligvis er individuelle utførelser. S.L.Á.T.U.R.-kollektivet har organisert forskjellige begivenheter, konserter, workshops, festivaler og kunstkonkurranser på Island.
The overordnede målet for organisasjonen er å sakte, men gradvis, utvikle en helt ny kultur.

BIOGRAPHY

S.L.Á.T.U.R. is a composer collective centered in Reykjavík, Iceland. Since 2005 its members have been working on various types of experiments. These include animated notation using computer graphics, interactivity, various experiments with sounds and tunings, performance art and the development of limited and isolated musical universes. The members share ideas and methods freely while the final results are usually independent efforts. The S.L.Á.T.U.R. collective has organized various events, concerts, workshops, festivals and art competitions in Iceland.
The overall objective of the organization is to very gradually develop an entirely new culture.

Tweet This   Share this on Facebook