Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Samtale: Radio is Dead. Long Live Radio!

 • 10.03
 • 13:00–
 • Cinemateket i Bergen
  Georgernes verft 12, 5011 Bergen, Norway
 • Anna Ramos (kurator)
  Jan Høgh Stricker (kurator)
  Maia Urstad (kunstner)
 • Anna Ramos (curator)
  Jan Høgh Stricker (curator)
  Maia Urstad (artist)

Etter at Norge som første land sluttet å kringkaste på FM-sambandet, kan man spørre seg hva framtiden vil bringe for radio som medium for kunstnerisk uttrykk? I en eksklusiv Radiokino* i samarbeid med Cinemateket i Bergen, vil kunstnerisk leder Peter Meanwell og den danske radioprodusenten og The Lake-kuratoren Jan Høgh Stricker introdusere nylig bestilte verk fra The Lakes årlige Works for Radio-serie. Det hele skal lyttes til i en intim kinoomgivelse. Den norske kunstneren Maia Urstad – hvis arbeid henger tett sammen med radioens teknologi og tekstur – og den spanske kuratoren Anna Ramos – sjef for internettradio-prosjektet Ràdio Web MACBA ved MACBA: Museu d'Art Contemporani i Barcelona – vil også delta i diskusjonen om radioens framtid og dens rolle som medium for eksperimentell lyd og musikk.

*Radiokino: Å sitte i kinosalen mens man lytter til radio! Hvilket sted egner seg bedre til å sette seg tilbake, lukke øynene og oppleve nye filmatiske verdener av lyd?!

After Norway was the first country to stop broadcasting on the FM radio frequencies, what could the future hold for radio as a medium for artistic expression? In a special Radio Cinema* event in collaboration with Cinemateket i Bergen, Artistic Director Peter Meanwell is joined by Danish radio maker and The Lake curator Jan Høgh Stricker to introduce recently commissioned works from the The Lake’s annual Works for Radio series, to be listened to in an intimate cinema setting. They’ll be joined by Norwegian artist Maia Urstad, whose work is deeply intertwined with the technology and textures of radio, and Spanish curator Anna Ramos, head of the on-line radio project Ràdio Web MACBA, at the MACBA: Museu d'Art Contemporani in Barcelona to discuss the future of radio as a medium for experimental sound and music.

*Radio Cinema, means sitting in a cinema listening to radio! What better place to sit back, close your eyes and experience the new cinematic worlds of sound.

Presentert i samarbeid med Cinemateket i Bergen og The Lake Radio

Presented in collaboration with Cinemateket i Bergen and The Lake Radio

Støttet av Fritt Ord.

Supported by Fritt Ord.

BIOGRAFIER

Anna Ramos
Anna Ramos er koordinator og programansvarlig for nettradio-prosjektet Radio Web MACBA, og en av lederne i plateselskapet ALKU – en flerestetisk plattform som har eksistert siden 1997. Gjennom disse flatene utvikler hun prosjekter, installasjoner og programmer om data-generert musikk, generativ lyd, syntese og lignende. Sammen med Roc Jiménez de Cisneros, har hun kuratert en forelesningsserie, konserter og installasjoner hos blant annet MACBA, Sónar, Espai Cultural Caja Madrid og Cosmocaixa. Hennes arbeid har også blitt presentert internasjonalt. I 2012 var hun medforfatter for boken El Camino del Hardcore av den danske artisten Goodiepal.

Jan Høgh Stricker
Jan Høgh Stricker er en av kreftene bak The Lake Radio – en artistdrevet og nettbasert eksperimentell radio, stikk motsatt av kommersiell radio. Han er redaktør i nettavisen Seismograf.org og podcasten Deep Listening, og formann i det ikke-institusjonelle Institut for Dansk Lydarkæologi. Jan ble også nylig utnevnt til event-koordinator for Rytmisk Musikkonservatorium i København.
Interesser de senere år inkluderer artistisk radiopraksis, lydarkeologi og lyttestrategier.

Maia Urstad
Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet mellom auditiv og visuell kunst, hovedsakelig med lydinstallasjoner og performative lydverk. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og har også bakgrunn fra rock. I 2017 ble hun valgt til årets lydkunstner i Bonn, og er i hele 2018 aktuell med bestillingsverket Tidsklangpassasjer – en 40-kanals lydinstallasjon basert på materiale fra lydarkivet til kringkastingsstasjonen Deutsche Welle. Teknologiske fremskritt og kommunikasjonsteknologi er gjennomgående tema i Maias arbeider, ofte med bruk av radioen som sentralt auditivt, visuelt og konseptuelt element. Mange verk problematiserer det flyktige ved dagens teknologi og hvilke spor og historier vi etterlater oss når nye oppfinnelser entrer vår hverdag.

BIOGRAPHY

Anna Ramos
Anna Ramos is the coordinator and programmer of the online radio project Radio Web MACBA and co-director of the label ALKU, a multidisciplinary platform that has been running since 1997. From both of these spaces she develops projects, installations and programmes around computer music, generative audio, synthesis and other related areas. With Roc Jiménez de Cisneros, she has curated a lecture series, concerts and installations at MACBA, Sónar, Espai Cultural Caja Madrid and Cosmocaixa, among others, and she has presented her work internationally. In 2012 she co-edited the book El Camino del Hardcore by Danish artist Goodiepal.

Jan Høgh Stricker
Jan Høgh Stricker is one of the forces behind the The Lake Radio – an artist run online experimental (antithesis of commercial) radio. He is editor of the online journal Seismograf.org and the podcast Deep Listening, and Chairman of the non-institutional Institute for Danish Sound Archaeology. Jan was also newly appointed event coordinator at the Rhythmic Music Conservatory, Copenhagen. Interests during the last few years include: artistic radio practices, sound archaeology and listening strategies.

Maia Urstad
Maia Urstad is working at the intersection of audio and visual art – primarily with sound installations and performances. She was educated at the Bergen National Academy of the Arts and also has a background in rock music. In 2017, she was appointed as City Sound Artist of Bonn 2017, and is throughout 2018 exhibiting Time-Tone-Passages – a 40-channel site specific sound installation based on material from the radio archive of Deutsche Welle. Technological progress and communications technology are pervasive themes in Maia’s projects, and she frequently uses radio as a key audio, visual and conceptual element, commenting on the temporary nature of present technology, and what traces and stories we leave behind when new inventions enter our daily lives.

Tweet This   Share this on Facebook