Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • things that SHINE and THINGS that are DARK

 • 09.03
 • 20:30–02:30
 • Bergen Kunsthall
  Rasmus Meyers alle 5, 5015 Bergen, Norway
 • Joachim Koester
  Raven Chacon
  Jenny Berger Myhre
  G. E. K.
  NaEE RoBErts
 • Joachim Koester
  Raven Chacon
  Jenny Berger Myhre
  G. E. K.
  NaEE RoBErts
 • 2030 – Live meditasjon #1 (begrenset antall plasser!), Upstairs

  2130 – Live meditasjon #2 (begrenset antall plasser!), Upstairs

  2230 – Konsertene starter, hele huset

  Baren på Landmark vil være åpen fra 20.30, og du har gratis tilgang på Joachim Koesters utstilling Bringing Something Back, altså er det nok å gjøre hvis du ikke får plass på meditasjonene.
 • 2030 – Live meditation #1 (limited amount of places!), Upstairs

  2130 – Live meditation #2 (limited amount of places!), Upstairs

  2230 – Concerts start, the whole house

  If you don't make it in to the meditations, the bar will be open from 20.30 and you can spend time in Joachim Koester's exhibition Bringing Something Back!

Kvelden åpner med en “liggekonsert” eller “live meditasjon”, som tar utgangspunkt i Koesters nyere arbeid med søvnfremkallende lydinstallasjoner som påkaller fysiske steder og rom i en verden av forestillinger, og som luller deltagerne inn i en kunstnerisk, men ikke-eksisterende visuell verden. Seansene ledes av hypnoterapaut fra New York Shauna Cummins og bygger på nye tekster av Koester. Det hele ledsages av live musikk fra bergensmusikeren Craig Wells.
Det er et begrenset antall plasser på seansene – husk å melde deg på etter du har kjøpt billett til arrangementet!

I samarbeid med Bergen Kunsthall og den danske kunstneren Joachim Koester fyller Borealis denne fredagskvelden hele huset med konserter. Alle artistene som bidrar utforsker ideer om altererte sinnsstemninger og ritualer, som også er å finne i Joachim Koesters storstilte utstilling Bringing Something Back. Kunstneren Jenny Berger Myhre stiller med sine brutte kollasjer bestående av feltopptak og stemmefragmenter; US/Navajo Nation-kunstner, musiker og medlem av Postcommodity Raven Chacon, trekker veksler på lydstøyens historie og sosial musikk; og den danske duoen G. E. K. (Gud Er Kvinde) – Johannes Lunds og Maria Bertels alterego – framfører sitt intense verk for improvisert saksofon og trombone. NaEE RoBErts – et av den norske kunstneren Sandra Mujingas mange alias – avslutter kvelden med en performance som vil akkompagnere en spesialvisning av et videoarbeid av Koester ved navn The Place of Dead Roads, i tillegg til et DJ-set fra Mujingas 9Djinn-prosjekt. Bruk kvelden på å bevege deg rundt i bygget, mens du tar inn musikken i hvert eneste rom og opplever Koesters utstilling fra et nytt, sonisk perspektiv.

To open the evening, a special lie-down concert, or ‘live meditation’ will be staged; drawing on Koester’s recent work with hypnagogic sound installations, summoning up physical sites entirely within the imagination, lulling participants into becoming one with an artistic yet utterly unseen world. Based on new texts by Koester the meditation will be lead by New York based hypnotherapist Shauna Cummins, with live music from Bergen based musician Craig Wells.
There are limited places for the meditation – sign up after you’ve bought your event ticket!

In collaboration with Bergen Kunsthall and Danish artist Joachim Koester, Borealis programmes an evening of live performances that occupies all of the spaces of the house. Exploring ideas of altered states and ritual present in Joachim Koester’s large scale exhibition, Bringing Something Back, Norwegian artist Jenny Berger Myhre brings her disjointed collage of field recordings and voice fragments, US/Navajo Nation artist, musician and Postcommodity member Raven Chacon draws on a history of noise practice and social music in his work, and Danish duo G. E. K. (Gud Er Kvinde), the alter ego of Johannes Lund & Maria Bertel, present their intense entanglement of improvised saxophone and trombone. Closing the evening will be a performance from NaEE RoBErts, one of Norwegian artist Sandra Mujinga’s many aliases, accompanying a special screening of Koester’s video work The Place of Dead Roads, as well as a DJ set by Mujinga’s 9Djinn project. Spend the evening drifting through the house, taking in the music in all its spaces and seeing Koester’s exhibition in a new sonic light.

Presentert i samarbeid med Bergen Kunsthall

Presented in collaboration with Bergen Kunsthall

Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo

Travel supported by U.S. Embassy, Oslo

BIOGRAFIER

Den danske saksofonisten Johannes Lund og trombonisten Maria Bertel utgjør til sammen duoen Gud Er Kvinde. G. E. K. utfordrer instrumentene sine med flokete strukturer som utgjør kjernen iduoens musikk. G. E. K. er en betydelig aktør på Københavns eksperimentelle musikkscene. Duoen har flere utgivelser på selskapene yoyooyoy og eget værelse, både sammen og hver for seg.


Jenny Berger Myhre er en allsidig og tilstedeværende musiker, komponist og fotograf. Hun jobber med hjemmelagde instrumenter og instrumenter fra hjemmet, som platespiller, kassettspiller, og lyder fra hverdagen. Komposisjonene hennes består ofte av personlige samtalefragment, feltopptak, gitarskisser, generative og elektroakustiske elementer – og med dette pusler hun sammen nye rom som er både abstrakte og virkelige på samme tid. Jenny slapp sitt første album Lint i 2017, på de britiske plateselskapene The Lumen Lake og Canigou Records.


aEE RoBErts er en av kunstner Sandra Mujingas mange pseudonymer. Musikken tar utgangspunkt i det særegne og referansene i popmusikk, men finner også frihet i åforvrenge konvensjoner i måten man gjengir tekst, og i bruken av uventede lydsamplinger. NaEE RoBErts ble startet som en metode for å samle og arkivere bevegelser til Sandra sine fremførelser. Etter en stund begynte hun å kombinere videomateriale med musikk, og tok også i bruk materiale fra YouTube. YouTube­-materialet består oftest av opptak av kongolesiske dansere som fremfører kombinasjoner av tradisjonell og ny danseteknikk. For NaEE RoBErts ble det interessant hvordan disse klippene viste hvordan sjangre og tradisjoner kunne vokse sammen og bli en del av hennes egen musikkproduksjon.


Raven bor i Albuquerque, New Mexico, komponerer kammermusikk, er utøver innen eksperimentell støymusikk, installasjonskunstner og medlem av det kunstkollektivet Postcommodity. Raven har presentert sine verk i forskjellige kontekster, deriblant på Vancouver Art Gallery, ABC No Rio, REDCAT, La Biennale di Venezia – Biennale Musica, Musée d'art Contemporain de Montréal, San Francisco Electronic Music Festival, Chaco Canyon, Ende Tymes Festival, 18th Biennale of Sydney og The Kennedy Center, samt på andre tradisjonelle og utradisjonelle spillesteder. Hans arbeid med Postcommodity ble nylig presentert på Whitney Biennial og documenta 14.


9Djinn er et av flere aliaser (også kjent som NaEE RoBErts) til multikunstner Sandra Mujinga (NO/DRC). 9Djinn er en produsent og DJ som blander sine egne elektroniske produksjoner med popmusikk fra det afrikanske kontinent, som coupé-décalé og afro-trap, og en fryktløs tilnærming til sjangere. Annenhver uke har Sandra Mujinga et program på Berlin Community Radio. Du finner miksene og edits’ene hennes her: https://soundcloud.com/sayesorsayno

BIOGRAPHIES

The Danish saxophone player Johannes Lund forms the duo Gud Er Kvinde together with the trombone player Maria Bertel. G. E. K. push their instruments with a tangle of structures that creates the core of the duo’s music. G. E. K. are part of the essential experimental music scene in Copenhagen. The band members have put out several releases on the Danish collectives yoyooyoy and eget værelse, both individually as well as together.


Jenny Berger Myhre is a diverse and present musician, composer and photographer. She works with homemade instruments and instruments from the home, record players, cassette players and sounds from everyday life. Her compositions often consist of fragments from personal conversations, field recordings, guitar sketches, generative and electro-acoustic elements – with this material she puzzles together new spaces that are both abstract and real at the same time. Jenny released her first album Lint in 2017, on the British labels The Lumen Lake and Canigou Records.


NaEE RoBErts is one of artist Sandra Mujinga’s many pseudonyms. The music takes asits starting point the vernacular and references of pop music, but finds freedom in distorting the conventions by way of repetition in lyrics and usage of unexpected sound samples. NaEE RoBErts started by the artist as a method for collecting and archiving movements for her performances, but after awhile she started combining the video material with music, and found video material from YouTube. The material collected from YouTube would often consist of recordings of Congolese dancers, showing combinations of traditional and new dance techniques. For NaEE RoBErts these were interesting as visual parallels to how genres and traditions grew together and mutated inher own music production.


Raven Chacon lives in Albuquerque, New Mexico and is a composer of chamber music, a performer of experimental noise music, an installation artist and a member of the American Indian arts collective Postcommodity. Raven has presented his work in different contexts at Vancouver Art Gallery, ABC No Rio, REDCAT, La Biennale di Venezia – Biennale Musica, Musée d'art Contemporain de Montréal, San Francisco Electronic Music Festival, Chaco Canyon, Ende Tymes Festival, 18th Biennale of Sydney, The Kennedy Center and among other traditional and non-traditional venues. His work with Postcommodity was recently featured in the Whitney Biennial and documenta 14.


9Djinn is one of the musical aliases (aka NaEE RoBErts) of interdisciplinary artist Sandra Mujinga (NO/DRC). 9Djinn is a producer and DJ who mixes her own electronic productions with pop music from the African continent , such as coupé-décalé and afro-trap, and a general inhibition-less approach to genre. Sandra Mujinga has a biweekly show on Berlin Community Radio. Her mixes and edits can be found here: https://soundcloud.com/sayesorsayno

Tweet This   Share this on Facebook