Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Utstillingsåpning: Sue Tompkins

 • 08.03
 • 17:30–
 • Lydgalleriet
  Østre Skostredet 3, 5017 Bergen, Norway
 • Eksklusiv visning av Luke Fowlers film Country Grammar i 2. etg på Østre!
 • Exclusive screening of Luke Fowler's film Country Grammar on the 1st floor of Østre!
 • Utstillingen står fra 8.03–1.04

  Åpningstider Lydgalleriet:
  Tirs–fre 11–16
  Lør–søn 12–17
 • Exhibition open from 8.03–1.04

  Opening hours Lydgalleriet:
  Tue–Fri 11–16
  Sat–Sun 12–17

Kunstneren Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet.
Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider som henger på veggene.
Åpningen av Sue Tompkins’ utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Filmen er likevel langt fra en dokumentar om hennes arbeid. Gjennom å veksle mellom ulike visuelle og hørbare perspektiver, og en gradvis avstand i sammenhengen mellom ordene og bildet, fanger Fowlers film både det transeaktige ved hennes fremførelser, og det flytende hastverket ved Tompkins spoken word.

Artist Sue Tompkins uses text and the printed word to represent both meaning and sound, and opens a new exhibition of her text on paper works at Lydgalleriet. Drawing inspiration from everyday events and experiences she recontextualises them through writing, and gives them a new kind of rhythm on paper. Through her work she transfers multi-dimensional performance ideas of rhythm, tempo and composition in to the gallery space via two-dimensional works that hang on the gallery walls. The opening of Sue Tompkins exhibition will also include an exclusive screening of a new film by artist Luke Fowler. Country Grammar, an 18-minute film transferred to digital from 16mm, takes as its starting point a 2003 text performance by Tompkins of the same name, but is far from a documentation of the work. Through shifting visual and aural perspectives, and a gradual drifting of the link between the words and picture, Fowler's film captures both the trance like nature of her performance, and the fluid urgency of Tompkins spoken words.

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet

Presented in collaboration with Lydgalleriet

Film utlånt av Luke Fowler og The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow.

Courtesy of the artist and The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow
"

BIOGRAFI

Sue Tompkins, født 1971 i Leighton Buzzard, bor og jobber i Glasgow. Hun arbeider med fragmenter av språk, samlet fra situasjoner og erfaringer man møter på i hverdagen. Tompkins’ virke omfatter tekst, lyd, installasjoner, malerier og opptredener. Hennes forestillinger har blitt beskrevet som ”utstrakte øvelser i assosiasjonsrike frie tanker; forestillingspoesi som beveger seg fra ark til stemme, fra tale til sang, fra sang til signal, fra signal til ren lyd.”

BIOGRAPHY

Sue Tompkins, born in 1971, Leighton Buzzard, lives and works in Glasgow. Working with fragments of language gathered from everyday encounters and experiences, Tompkins’ practice incorporates text, sound, installation, painting and performance. Her performances have been described as “strung- out exercises in associative free thought: performance poetry that moves from the page to the voice, from speech to song, from song to signal, from signal to pure sound.”

Tweet This   Share this on Facebook