• Sue Tompkins

  • 08.03 – 01.04
  • Lydgalleriet, Østre Skostredet 3
  • Åpningstider:
    Tirs–fre 11–16
    Lør–søn 12–17
    Inngang: 20 kr,– (gratis for barn, honnør, kunst- og musikkprofesjonelle)

Kunstneren Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet.
Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider som henger på veggene.

Sue Tompkins gjør en performance i utstillingen lørdag den 10. mars, 18.00: St St Steadicam high

Tweet This   Share this on Facebook