• Den Nye Disiplinen : et komposisjonelt manifest av Jennifer Walshe

Natacha Diels and Jessie Marino
Natacha Diels og Jessie Marino fra Ensemble Pamplemousse.

Som en del av programmet vårt i 2016 presenterer artister som Object Collection, Natacha Diels og Jessie Marino en ny måte å involvere kroppen på i dagens komposisjoner. Til programmet vårt spurte vi Jennifer Walshe, en irsk komponist og artist hvis egne verk omfavner slik komponert kroppslighet, om å skrive en tekst som reflekterer rundt denne måten å skrive musikk på. Resultatet ble et manifest for en ny komposisjonsskole som hun kaller The New Discipline.

Les hele teksten på norsk her.

I teksten sin beskriver hun disse verkene som et produkt av komponister tilhørende en post-MTV og -internett generasjon, men også et som ikke er fullstendig avvisende til sine dypere røtter,

«The New Discipline thrives on the inheritance of Dada, Fluxus, Situationism etc but doesn’t allow itself to be written off merely as Dada, Fluxus, Situationism etc. It’s a music being written when Dada, Fluxus, Situationism etc have aged well and are universally respected. It takes these styles for granted, both lovingly and cheekily, in the same way it takes harmony and the electric guitar for granted. As starting points. As places to begin working.»

Dette er ikke et rent teoretisk manifest, men et resultat av komponister som har arbeidet hardt, for denne musikken har ikke tilgang på de samme resursene som dans, teater og film; disse verdenene som den tar utgangspunkt i. På Borealis i år vil det være mange komponister som også fremfører sine egne verk,

«And always, always, working against the clock, because the disciplines which are drawn from have the luxury of development and rehearsal periods far longer than those commonly found in new music. Then again, the New Discipline relishes the absence of that luxury, of the opportunity to move fast and break things. In this way, it is a practice more than anything else. And the concomitant: the New Discipline is located in the fact of composers being interested and willing to perform, to get their hands dirty, to do it themselves, do it immediately.»

Du kan lese hele teksten på norsk her.

Opplev verk som aktiverer og engasjerer alle sanser på Borealis 2016!
Vi anbefaler:


Object Collection – It’s All True
Ensemble Pamplemousse
Jennifer Walshe – AN GLÉACHT

Tweet This   Share this on Facebook